Исторически речник
еутумꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
еутумꙗ, еутумаеутумѩ, еутумѧ, еутумѫ, еутумееутум, еутумеутумѭ, еутумѫ, еутумѧ, еутумюеутумеѭ, еутумеѫ, еутумеѧеутум, еутум
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
еутум-----
NfOuNfGuNfDu
---
еутумꙗ ж ЛИ Евтимия — християнка, великомъченица. Живяла през втората половина на III — началото на IV в. Умр. мъченически между 303 и 307 г. в Халкидон по времето на имп. Диоклециан [284—305 г.]. Пр. на 16 септември мца тоⷢ въ ꙁі (паⷨ стꙑѧ) еуѳмѧ ВП 124.9—10 Изч ВП Гр Εὐϑίμια еуѳмꙗ Нвб Евтимия ЛИ СтИл,РЛФИ