Исторически речник
едомъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
едомъ, едомьедомаедомѹ, едомоведомъ, едомьедомаедомомь, едомомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
едомѣедоме----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
едомъ м МИ Едем — мястото, където според Библията е раят [Бит 2] бъ оць [...] насажде ра въ едомѣ прѧмо востокꙋ [...] мо СЕ 9v 18 Изч СЕ Нвб Срв Едем ВА