Исторически речник
добꙑвань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
добꙑван, добꙑваньдобꙑванꙗ, добꙑвана, добꙑваньꙗдобꙑваню, добꙑванѹ, добꙑваньюдобꙑванмь, добꙑваньмь, добꙑванмъ, добꙑваньмъ, добꙑванмь, добꙑванмъдобꙑван, добꙑвань, добꙑвандобꙑванꙗ, добꙑвана, добꙑваньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
добꙑван, добꙑвань, добꙑванедобꙑванмъ, добꙑваньмъ, добꙑванмь, добꙑваньмь, добꙑванмъ, добꙑванмь, добꙑваномъ, добꙑванамъдобꙑван, добꙑвань, добꙑван, добꙑванмдобꙑванхъ, добꙑваньхъ, добꙑванхь, добꙑваньхь, добꙑванхъ, добꙑванхьдобꙑван, добꙑваньдобꙑваню, добꙑванѹ, добꙑванью
NnDu
добꙑванма, добꙑваньма, добꙑванма, добꙑванма
добꙑвань -ꙗ ср Придобиване на потомство помлѹ г сѧ домъ  скотъ хъ денъ  нощъ...  добъванѣ хъ помолмъ тꙙ г  младенъцꙙ.  скотъ Изч ПДМол добъван Нвб Срв добиване, добив м ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА