Исторически речник
дест сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дест сѧдешѫ, дешѹдесшдестъ, десть, дестдесмъ, десмь, десм, десмодесте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
десѧтъ, десѧть, десѧтдесвѣдестадестедесдес
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
десмъ, десмь, десмдестедесвѣдестадесхъ, десхь, десхдес
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
десдесхомъ, десхомь, десхом, десхмꙑдесстедесшѧ, десшѫ, десша, десше, десхѫдесховѣдесста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
десстедешаахъ, дешахъ, дешаахь, дешахь, дешаах, дешахдешааше, дешашедешааше, дешашедешаахомъ, дешахомъ, дешаахомь, дешахомь, дешаахом, дешахомдешаашете, дешашете, дешаасте, дешасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дешаахѫ, дешахѫ, дешаахѹ, дешахѹдешааховѣ, дешаховѣдешаашете, дешашете, дешаасте, дешастедешаашета, дешашета, дешааста, дешаста
дест сѧ -дешѫ сѧ -десш сѧ несв Действам, проявявам се прсно бо нꙶ҇ъ жв. въ съмрътъ прѣдаемъ сѧ. ꙇса рад. да  жвотъ с хвъ автъ сѧ въ мрътвьнѣ плът наше. тѣмьже ꙋбо съмръть въ васъ десѧтъ сѧ [!] а жвотъ въ васъ СЕ 17r 16—17 Изч СЕ Гр ἐνεργέομαι Нвб Ø