Исторически речник
гробъ  
гробъ [СП Песен 2, Втор 32.24] вж гръбъ