Исторически речник
гоморꙑ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
------
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
-гоморꙑгоморъгоморамъ, гоморамьгоморамгоморахъ, гоморахь
NfOuNfGuNfDu
---
гоморꙑ ж мн МИ Гомор — град в долината на Сидим, до южната част на Мъртво море, разрушен едновременно със Содом [Бит 19. 1—29] ꙇ лоꙁа ꙇхъ отъ гоморъ СП Песен 2, Втор 32.32 Изч СП Гр ἡ Γομόρρας Нвб Гомор МИ ОА АК