Исторически речник
вѣщца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
вѣщцавѣщцѧ, вѣщцѫ, вѣщцꙑ, вѣщцевѣщцвѣщцѫ, вѣщцѹвѣщцеѭ, вѣщцеѫ, вѣщцеѧвѣщц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
вѣщцевѣщцѧ, вѣщцѫ, вѣщцꙑ, вѣщцевѣщць, вѣщцъвѣщцамъ, вѣщцамьвѣщцамвѣщцахъ, вѣщцахь
NfOuNfGuNfDu
вѣщцвѣщцю, вѣщцѹвѣщцама
вѣщца ж Вещица, магьосница глагола же вѣщца дрѣвъ [!] плодовтꙋ Altbgl, 119 Altbgl Нвб вещица ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР РБЕ ДА