Исторически речник
вꙑст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вꙑствꙑшѫ, вꙑшѹвꙑсшвꙑстъ, вꙑсть, вꙑствꙑсмъ, вꙑсмь, вꙑсм, вꙑсмовꙑсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вꙑсѧтъ, вꙑсѧть, вꙑсѧтвꙑсвѣвꙑставꙑстевꙑсвꙑс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вꙑсмъ, вꙑсмь, вꙑсмвꙑстевꙑсвѣвꙑставꙑсхъ, вꙑсхь, вꙑсхвꙑс
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вꙑсвꙑсхомъ, вꙑсхомь, вꙑсхом, вꙑсхмꙑвꙑсстевꙑсшѧ, вꙑсшѫ, вꙑсша, вꙑсше, вꙑсхѫвꙑсховѣвꙑсста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вꙑсстевꙑшаахъ, вꙑшахъ, вꙑшаахь, вꙑшахь, вꙑшаах, вꙑшахвꙑшааше, вꙑшашевꙑшааше, вꙑшашевꙑшаахомъ, вꙑшахомъ, вꙑшаахомь, вꙑшахомь, вꙑшаахом, вꙑшахомвꙑшаашете, вꙑшашете, вꙑшаасте, вꙑшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вꙑшаахѫ, вꙑшахѫ, вꙑшаахѹ, вꙑшахѹвꙑшааховѣ, вꙑшаховѣвꙑшаашете, вꙑшашете, вꙑшаасте, вꙑшастевꙑшаашета, вꙑшашета, вꙑшааста, вꙑшаста
вꙑст -вꙑшѫ -вꙑсш несв Възвисявам, издигам някого гь ѹбожтъ ꙇ богаттъ. съмѣрѣетъ ꙇ вꙑсітъ СП Песен 6, 1 Цар 2.7 Изч СП Гр ἀνυψόω вꙑсіт Нвб вися Срв [из]вися