Исторически речник
въстаꙗнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въстаꙗн, въстаꙗньвъстаꙗнꙗ, въстаꙗна, въстаꙗньꙗвъстаꙗню, въстаꙗнѹ, въстаꙗньювъстаꙗнмь, въстаꙗньмь, въстаꙗнмъ, въстаꙗньмъ, въстаꙗнмь, въстаꙗнмъвъстаꙗн, въстаꙗнь, въстаꙗнвъстаꙗнꙗ, въстаꙗна, въстаꙗньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въстаꙗн, въстаꙗнь, въстаꙗневъстаꙗнмъ, въстаꙗньмъ, въстаꙗнмь, въстаꙗньмь, въстаꙗнмъ, въстаꙗнмь, въстаꙗномъ, въстаꙗнамъвъстаꙗн, въстаꙗнь, въстаꙗн, въстаꙗнмвъстаꙗнхъ, въстаꙗньхъ, въстаꙗнхь, въстаꙗньхь, въстаꙗнхъ, въстаꙗнхьвъстаꙗн, въстаꙗньвъстаꙗню, въстаꙗнѹ, въстаꙗнью
NnDu
въстаꙗнма, въстаꙗньма, въстаꙗнма, въстаꙗнма
въстаꙗнь -ꙗ ср Ставане, изправяне тꙑ поꙁна вѣдѣне (!) мое. ꙇ въстаане мое СП 138.2 Изч СП Гр ἔγερσις въстаане Вж. при въстань Нвб