Исторически речник
въмѣнꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въмѣнꙗтвъмѣнꙗѭ, въмѣнѣѭ, въмѣнꙗѫ, въмѣнѣѫ, въмѣнꙗѧ, въмѣнѣѧ, въмѣнꙗю, въмѣнѣю, въмѣнѧю, въмѣнаѫ, въмѣнаѧвъмѣнꙗш, въмѣнꙗеш, въмѣнѣш, въмѣнѣеш, въмѣнѣаш, въмѣнѧеш, въмѣнаешвъмѣнꙗтъ, въмѣнꙗетъ, въмѣнѣтъ, въмѣнѣетъ, въмѣнѣатъ, въмѣнꙗть, въмѣнꙗеть, въмѣнѣть, въмѣнѣеть, въмѣнѣать, въмѣнꙗт, въмѣнꙗет, въмѣнѣт, въмѣнѣет, въмѣнѣат, въмѣнѧетъ, въмѣнѧеть, въмѣнѧет, въмѣнаетъ, въмѣнаеть, въмѣнаетвъмѣнꙗмъ, въмѣнꙗемъ, въмѣнѣмъ, въмѣнѣемъ, въмѣнѣамъ, въмѣнꙗмь, въмѣнꙗемь, въмѣнѣмь, въмѣнѣемь, въмѣнѣамь, въмѣнꙗм, въмѣнꙗем, въмѣнѣм, въмѣнѣем, въмѣнѣам, въмѣнꙗмо, въмѣнꙗемо, въмѣнѣмо, въмѣнѣемо, въмѣнѣамо, въмѣнѧемъ, въмѣнѧемь, въмѣнѧем, въмѣнаемъ, въмѣнаемь, въмѣнаем, въмѣнаемовъмѣнꙗте, въмѣнꙗете, въмѣнѣте, въмѣнѣете, въмѣнѣате, въмѣнѧете, въмѣнаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въмѣнꙗѭтъ, въмѣнѣѭтъ, въмѣнѣѫтъ, въмѣнꙗѫтъ, въмѣнѣѧтъ, въмѣнꙗѧтъ, въмѣнѣютъ, въмѣнꙗютъ, въмѣнꙗѭть, въмѣнѣѭть, въмѣнѣѫть, въмѣнꙗѫть, въмѣнѣѧть, въмѣнꙗѧть, въмѣнѣють, въмѣнꙗють, въмѣнꙗѭт, въмѣнѣѭт, въмѣнѣѫт, въмѣнꙗѫт, въмѣнѣѧт, въмѣнꙗѧт, въмѣнѣют, въмѣнꙗют, въмѣнѧютъ, въмѣнѧють, въмѣнѧют, въмѣнаѫтъ, въмѣнаѧтъ, въмѣнаѫть, въмѣнаѧть, въмѣнаѫт, въмѣнаѧтвъмѣнꙗвѣ, въмѣнꙗевѣ, въмѣнѣвѣ, въмѣнѣевѣ, въмѣнѣавѣ, въмѣнѧевѣвъмѣнꙗта, въмѣнꙗета, въмѣнѣта, въмѣнѣета, въмѣнѣата, въмѣнѧетавъмѣнꙗте, въмѣнꙗете, въмѣнѣте, въмѣнѣете, въмѣнѣате, въмѣнѧетевъмѣнꙗ, въмѣнѣ, въмѣнѧ, въмѣнавъмѣнꙗ, въмѣнѣ, въмѣнѧ, въмѣна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въмѣнꙗмъ, въмѣнѣмъ, въмѣнꙗмь, въмѣнѣмь, въмѣнꙗм, въмѣнѣм, въмѣнѧмъ, въмѣнѧмь, въмѣнѧм, въмѣнамъ, въмѣнамь, въмѣнамвъмѣнꙗте, въмѣнѣте, въмѣнѧте, въмѣнатевъмѣнꙗвѣ, въмѣнѣвѣ, въмѣнѧвѣ, въмѣнавѣвъмѣнꙗта, въмѣнѣта, въмѣнѧта, въмѣнатавъмѣнꙗхъ, въмѣнѣхъ, въмѣнꙗхь, въмѣнѣхь, въмѣнꙗх, въмѣнѣх, въмѣнѧхъ, въмѣнѧхь, въмѣнѧх, въмѣнахъ, въмѣнахь, въмѣнахвъмѣнꙗ, въмѣнѣ, въмѣнѧ, въмѣна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въмѣнꙗ, въмѣнѣ, въмѣнѧ, въмѣнавъмѣнꙗхомъ, въмѣнѣхомъ, въмѣнꙗхомь, въмѣнѣхомь, въмѣнꙗхом, въмѣнѣхом, въмѣнꙗхмꙑ, въмѣнѣхмꙑ, въмѣнѧхомъ, въмѣнѧхомь, въмѣнѧхом, въмѣнахомъ, въмѣнахомь, въмѣнахом, въмѣнахмꙑвъмѣнꙗсте, въмѣнѣсте, въмѣнѧсте, въмѣнастевъмѣнꙗшѧ, въмѣнашѧ, въмѣнѣшѧ, въмѣнꙗшѫ, въмѣнашѫ, въмѣнѣшѫ, въмѣнꙗша, въмѣнѣша, въмѣнꙗше, въмѣнаше, въмѣнѣше, въмѣнꙗхѫ, въмѣнѣхѫ, въмѣнахѫ, въмѣнѧшавъмѣнꙗховѣ, въмѣнѣховѣ, въмѣнѧховѣ, въмѣнаховѣвъмѣнꙗста, въмѣнѣста, въмѣнѧста, въмѣнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въмѣнꙗсте, въмѣнѣсте, въмѣнѧсте, въмѣнастевъмѣнꙗахъ, въмѣнꙗхъ, въмѣнꙗах, въмѣнаахъ, въмѣнахъ, въмѣнаахь, въмѣнахь, въмѣнꙗхь, въмѣнꙗх, въмѣнаах, въмѣнѧхъ, въмѣнѧхь, въмѣнѧхвъмѣнꙗаше, въмѣнꙗше, въмѣнааше, въмѣнаше, въмѣнѧшевъмѣнꙗаше, въмѣнꙗше, въмѣнааше, въмѣнаше, въмѣнѧшевъмѣнꙗахомъ, въмѣнꙗхомъ, въмѣнаахомъ, въмѣнахомъ, въмѣнꙗахомь, въмѣнꙗхомь, въмѣнаахомь, въмѣнахомь, въмѣнꙗахом, въмѣнꙗхом, въмѣнаахом, въмѣнахом, въмѣнѧхомъ, въмѣнѧхомь, въмѣнѧхомвъмѣнꙗашете, въмѣнꙗшете, въмѣнꙗасте, въмѣнꙗсте, въмѣнаашете, въмѣнашете, въмѣнаасте, въмѣнасте, въмѣнѧшете, въмѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въмѣнꙗахѫ, въмѣнꙗхѫ, въмѣнꙗахѹ, въмѣнꙗхѹ, въмѣнаахѫ, въмѣнахѫ, въмѣнаахѹ, въмѣнахѹ, въмѣнѧхѹвъмѣнꙗаховѣ, въмѣнꙗховѣ, въмѣнааховѣ, въмѣнаховѣ, въмѣнѧховѣвъмѣнꙗашета, въмѣнꙗшета, въмѣнꙗаста, въмѣнꙗста, въмѣнѧшета, въмѣнѧста, въмѣнаашета, въмѣнашета, въмѣнааста, въмѣнаставъмѣнꙗашете, въмѣнꙗшете, въмѣнꙗасте, въмѣнꙗсте, въмѣнѧшете, въмѣнѧсте, въмѣнаашете, въмѣнашете, въмѣнаасте, въмѣнасте
въмѣнꙗт -въмѣнꙗѭ -въмѣнꙗш несв Смятам, определям някого за някакъв гі ьто естъ лвкъ ѣко съкаꙁа сѩ емѹ. л снъ ль ѣко въмѣнѣеш ꙇ СП 143.3 Изч СП Гр λογίζομαι въмѣнѣт Нвб Срв вменя[вам] БТР АР