Исторически речник
въꙁдрꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдрꙑватвъꙁдрꙑваѭ, въꙁдрꙑваѫ, въꙁдрꙑваѧ, въꙁдрꙑваювъꙁдрꙑваш, въꙁдрꙑваеш, въꙁдрꙑваашвъꙁдрꙑватъ, въꙁдрꙑваетъ, въꙁдрꙑваатъ, въꙁдрꙑвать, въꙁдрꙑваеть, въꙁдрꙑваать, въꙁдрꙑват, въꙁдрꙑвает, въꙁдрꙑваатвъꙁдрꙑвамъ, въꙁдрꙑваемъ, въꙁдрꙑваамъ, въꙁдрꙑвамь, въꙁдрꙑваемь, въꙁдрꙑваамь, въꙁдрꙑвам, въꙁдрꙑваем, въꙁдрꙑваам, въꙁдрꙑвамо, въꙁдрꙑваемо, въꙁдрꙑваамовъꙁдрꙑвате, въꙁдрꙑваете, въꙁдрꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдрꙑваѭтъ, въꙁдрꙑваѫтъ, въꙁдрꙑваѧтъ, въꙁдрꙑваютъ, въꙁдрꙑваѭть, въꙁдрꙑваѫть, въꙁдрꙑваѧть, въꙁдрꙑвають, въꙁдрꙑваѭт, въꙁдрꙑваѫт, въꙁдрꙑваѧт, въꙁдрꙑваютвъꙁдрꙑвавѣ, въꙁдрꙑваевѣ, въꙁдрꙑваавѣвъꙁдрꙑвата, въꙁдрꙑваета, въꙁдрꙑваатавъꙁдрꙑвате, въꙁдрꙑваете, въꙁдрꙑваатевъꙁдрꙑвавъꙁдрꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдрꙑвамъ, въꙁдрꙑвамь, въꙁдрꙑвамвъꙁдрꙑватевъꙁдрꙑвавѣвъꙁдрꙑватавъꙁдрꙑвахъ, въꙁдрꙑвахь, въꙁдрꙑвахвъꙁдрꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдрꙑвавъꙁдрꙑвахомъ, въꙁдрꙑвахомь, въꙁдрꙑвахом, въꙁдрꙑвахмꙑвъꙁдрꙑвастевъꙁдрꙑвашѧ, въꙁдрꙑвашѫ, въꙁдрꙑваша, въꙁдрꙑваше, въꙁдрꙑвахѫвъꙁдрꙑваховѣвъꙁдрꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдрꙑвастевъꙁдрꙑваахъ, въꙁдрꙑвахъ, въꙁдрꙑваахь, въꙁдрꙑвахь, въꙁдрꙑваах, въꙁдрꙑвахвъꙁдрꙑвааше, въꙁдрꙑвашевъꙁдрꙑвааше, въꙁдрꙑвашевъꙁдрꙑваахомъ, въꙁдрꙑвахомъ, въꙁдрꙑваахомь, въꙁдрꙑвахомь, въꙁдрꙑваахом, въꙁдрꙑвахомвъꙁдрꙑваашете, въꙁдрꙑвашете, въꙁдрꙑваасте, въꙁдрꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдрꙑваахѫ, въꙁдрꙑвахѫ, въꙁдрꙑваахѹ, въꙁдрꙑвахѹвъꙁдрꙑвааховѣ, въꙁдрꙑваховѣвъꙁдрꙑваашета, въꙁдрꙑвашета, въꙁдрꙑвааста, въꙁдрꙑваставъꙁдрꙑваашете, въꙁдрꙑвашете, въꙁдрꙑваасте, въꙁдрꙑвасте
въꙁдрꙑват -въꙁдрꙑваѭ -въꙁдрꙑваш несв Откъсвам, изтръгвам; изскубвам [растение] въоⷩ҇ врѣⷨ҇. хождааше съ скоꙁѣ сѣнѣ въ сѫботъ, ꙇ въꙁдрваахѫ ꙋенц его клас. ꙇ ѣдѣхѫ страѭще рѫкам СЕ 15r 4—5 Изч СЕ Гр τίλλω Нвб Срв възтръгвам несв възтръгна св ДА възтръгнат ОА РРОДД