Исторически речник
ведро  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ведрьство, ведръство, ведрствоведрьства, ведръства, ведрстваведрьствѹ, ведръствѹ, ведрствѹведрьствомь, ведръствомь, ведрствомь, ведрьствомъ, ведръствомъ, ведрствомъведрьствѣ, ведръствѣ, ведрствѣведрьства, ведръства, ведрства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ведрьствъ, ведръствъ, ведрествъ, ведрьствь, ведрствь, ведрьстъвь, ведрстъвь, ведрьстьвь, ведрстьвьведррьствомъ, ведръствомъ, ведрствомъ, ведрьствомь, ведръствомь, ведрствомьведрьствꙑ, ведръствꙑ, ведрствꙑведрьствѣхъ, ведръствѣхъ, ведрствѣхъ, ведрьствѣхь, ведръствѣхь, ведрствѣхьведрьствѣ, ведръствѣ, ведрствѣведрьствѹ, ведръствѹ, ведрствѹ
NnDu
ведрьствома, ведръствома, ведрствома
ведро ср Засуха, суша, бездъждие да ꙁбавш г люд своѩ. ѡтъ глада трѫса. потопа (огнѣ). града огнѣ. ведра бран осопънꙑѩ. ꙇ в’сѣкоѩ напаст СЕ 8v 19 Изч СЕ Нвб ведро ’ясно, хубаво време, ведрина’ диал ВА НГер МлБТР ЕтМл РРОДД ДА