Исторически речник
бравъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
бравъ, бравьбравабравѹ, бравовбравъ, бравьбравабравомь, бравомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
бравѣбравебрав, бравовебравъ, бравь, бравовъ, бравовьбравомъ, бравомь, бравовомъ, бравовомьбравꙑ, бравовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
бравꙑ, бравовꙑ, бравъмбравѣхъ, бравѣхь, бравохъ, бравохь, бравовохъ, бравовохьбравабравѹбравома
бравъ м Брав, овен, вид домашно животно г се... тъ ꙁнамена  ѹста влъѣ.  двхъ песъ. да не вълаꙁꙙтъ въ кошарѫ. н скаꙁꙙтъ брава. раба твоего сего Изч ПДМол Нвб брав диал ОА ВА НГер РБЕ ДА брава ж диал ОА ВА МлБТР ЕтМл БТР РБЕ ДА