Исторически речник
богатт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
богаттбогащѫ, богащѹбогатшбогаттъ, богатть, богаттбогатмъ, богатмь, богатм, богатмобогатте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
богатѧтъ, богатѧть, богатѧтбогатвѣбогаттабогаттебогатбогат
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
богатмъ, богатмь, богатмбогаттебогатвѣбогаттабогатхъ, богатхь, богатхбогат
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
богатбогатхомъ, богатхомь, богатхом, богатхмꙑбогатстебогатшѧ, богатшѫ, богатша, богатше, богатхѫбогатховѣбогатста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
богатстебогащаахъ, богащахъ, богащаахь, богащахь, богащаах, богащахбогащааше, богащашебогащааше, богащашебогащаахомъ, богащахомъ, богащаахомь, богащахомь, богащаахом, богащахомбогащаашете, богащашете, богащаасте, богащасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
богащаахѫ, богащахѫ, богащаахѹ, богащахѹбогащааховѣ, богащаховѣбогащаашета, богащашета, богащааста, богащастабогащаашете, богащашете, богащаасте, богащасте
богатт -богащѫ -богатш несв Обогатявам, правя някого богат гь ѹбожтъ ꙇ богаттъ СП Песен 6, 1 Цар 2.7 Изч СП Гр πλουτίζω Нвб богатя Дюв НГер ЕтМл РБЕ Срв богатявам се ДА богатея ВА НТ ЕтМл БТР АР РБЕ ДА