Исторически речник
анагностъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
анагностъ, анагностьанагностаанагностѹ, анагностованагностъ, анагностьанагностаанагностомь, анагностомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
анагностѣанагностеанагност, анагностовеанагностъ, анагность, анагностовъ, анагностовьанагностомъ, анагностомь, анагностовомъ, анагностовомьанагностꙑ, анагностовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
анагностꙑ, анагностовꙑ, анагностъманагностѣхъ, анагностѣхь, анагностохъ, анагностохь, анагностовохъ, анагностовохьанагностаанагностѹанагностома
анагностъ м Четец в църква; в случая може би прозвището на св. Киприян, епископ на Картаген, умр. мъченически в 258 г. по време на гоненията на имп. Гал и Волусиан; един от големите западни писатели. Пр. на 31 август купрѣнь анагностъ Altbgl, 192 Изч Altbgl Нвб анагност църк НГер МлБТР ЕтМл РРОДД Анагности м ЛИ Анагностов ФИ СтИл,РЛФИ