Исторически речник
ѱ  
ѱ I. Буквен знак. Четиридесет и втората буква от стб. азбука, назовавана ѱ; в кир. ѱ; в нвб. звукове пс. II. Числен знак. В кир. ѱ҃ = 700