Исторически речник
ѩдѣ  
ѩдѣ нареч предл род За означаване, че действието се извършва по следите на нещо: след, подир дождеже правъда обратітъ сѩ на сѫдъ. ї ѩдѣ еѩ вьсі праві сръдьцемь СП 93.15 Изч СП Гр ἐχόμενος Нвб Срв енде ’в такъв случай’ диал ДА