Исторически речник
ѩдръ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ѩдръ, ѩдрьѩдраѩдрѹѩдръ, ѩдрьѩдраѩдромь, ѩдромъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ѩдрѣѩдре, ѩдрꙑѩдрѩдръ, ѩдрьѩдромъ, ѩдромьѩдрꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ѩдрꙑѩдрѣхъ, ѩдрѣхьѩдраѩдрѹѩдромаѩдро
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ѩдраѩдрѹѩдроѩдраѩдромь, ѩдромъѩдрѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ѩдраѩдръ, ѩдрьѩдромъ, ѩдромьѩдраѩдрꙑѩдрѣхъ, ѩдрѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ѩдрѣѩдрѹѩдромаѩдраѩдрꙑ, ѩдрѫѩдрѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ѩдрѫ, ѩдрѹѩдроѭ, ѩдроѫ, ѩдроѧ, ѩдроюѩдрѣѩдрꙑѩдръ, ѩдрьѩдрамъ, ѩдрамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ѩдрꙑѩдрамѩдрахъ, ѩдрахьѩдрѣѩдрѹѩдрама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ѩдрꙑ, ѩдрꙑ, ѩдроѩдраго, ѩдраего, ѩдрааго, ѩдраго, ѩдрого, ѩдрога, ѩдргоѩдрѹмѹ, ѩдрѹемѹ, ѩдрѹѹмѹ, ѩдрѹмѹ, ѩдроомѹ, ѩдромѹ, ѩдроѹмѹ, ѩдрмѹѩдрꙑ, ѩдрꙑ, ѩдроѩдраго, ѩдраего, ѩдрааго, ѩдраго, ѩдрого, ѩдрога, ѩдргоѩдрꙑмь, ѩдрꙑмь, ѩдрꙑмъ, ѩдрꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ѩдрѣмь, ѩдрѣемь, ѩдрѣѣмь, ѩдрѣамь, ѩдрѣмь, ѩдрѣмъ, ѩдрѣемъ, ѩдрѣѣмъ, ѩдрѣамъ, ѩдрѣмъ, ѩдромь, ѩдромъѩдрꙑ, ѩдрꙑ, ѩдроѩдрѩдрꙑхъ, ѩдрꙑхъ, ѩдрꙑхь, ѩдрꙑхь, ѩдрѣхъ, ѩдрѣхьѩдрꙑмъ, ѩдрꙑмъ, ѩдрꙑмь, ѩдрꙑмь, ѩдрѣмъ, ѩдрѣмьѩдрꙑѧ, ѩдрꙑꙗ, ѩдрꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ѩдрꙑм, ѩдрꙑмѩдрꙑхъ, ѩдрꙑхъ, ѩдрꙑхь, ѩдрꙑхьѩдраꙗ, ѩдраа, ѩдраѣѩдрѹю, ѩдроюѩдрꙑма, ѩдрꙑмаѩдро, ѩдрое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ѩдраго, ѩдраего, ѩдрааго, ѩдраго, ѩдрого, ѩдрога, ѩдргоѩдрѹмѹ, ѩдрѹемѹ, ѩдрѹѹмѹ, ѩдрѹмѹ, ѩдроомѹ, ѩдромѹ, ѩдроѹмѹ, ѩдрмѹѩдро, ѩдроеѩдраго, ѩдраего, ѩдрааго, ѩдраго, ѩдрого, ѩдрога, ѩдргоѩдрꙑмь, ѩдрꙑмь, ѩдрꙑмъ, ѩдрꙑмъѩдрѣмь, ѩдрѣемь, ѩдрѣѣмь, ѩдрѣамь, ѩдрѣмь, ѩдрѣмъ, ѩдрѣемъ, ѩдрѣѣмъ, ѩдрѣамъ, ѩдрѣмъ, ѩдромь, ѩдромъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ѩдро, ѩдроеѩдраꙗ, ѩдраа, ѩдраѣ, ѩдраѧѩдрꙑхъ, ѩдрꙑхъ, ѩдрꙑхь, ѩдрꙑхь, ѩдрѣхъ, ѩдрѣхьѩдрꙑмъ, ѩдрꙑмъ, ѩдрꙑмь, ѩдрꙑмь, ѩдрѣмъ, ѩдрѣмьѩдраꙗ, ѩдраа, ѩдраѣ, ѩдраѧѩдрꙑм, ѩдрꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ѩдрꙑхъ, ѩдрꙑхъ, ѩдрꙑхь, ѩдрꙑхьѩдрѣѩдрѹю, ѩдроюѩдрꙑма, ѩдрꙑмаѩдраꙗ, ѩдраа, ѩдраѣ, ѩдраѧѩдрꙑѧ, ѩдрꙑꙗ, ѩдрѫѭ, ѩдрꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ѩдрѣ, ѩдроѩдрѫѭ, ѩдрѹю, ѩдроѭ, ѩдроюѩдрѫѭ, ѩдроѫ, ѩдроѧ, ѩдроюѩдрѣѩдрꙑѧ, ѩдрꙑꙗ, ѩдрꙑеѩдрꙑхъ, ѩдрꙑхъ, ѩдрѣхъ, ѩдрꙑхь, ѩдрꙑхь, ѩдрѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ѩдрꙑмъ, ѩдрꙑмъ, ѩдрѣмъ, ѩдрꙑмь, ѩдрꙑмь, ѩдрѣмьѩдрꙑѧ, ѩдрꙑꙗ, ѩдрꙑеѩдрꙑм, ѩдрꙑмѩдрꙑхъ, ѩдрꙑхъ, ѩдрꙑхь, ѩдрꙑхьѩдрѣѩдрѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ѩдрꙑма, ѩдрꙑмаѩдрѣ, ѩдрѣшѩдрѣшаѩдрѣшѹ, ѩдрѣшюѩдрѣѩдрѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ѩдрѣшемь, ѩдрѣшемъѩдрѣшѩдрѣѩдрѣше, ѩдрѣшѩдрѣшь, ѩдрѣшъѩдрѣшемъ, ѩдрѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ѩдрѣшѧѩдрѣшѩдрѣшхъ, ѩдрѣшхьѩдрѣшаѩдрѣшѹ, ѩдрѣшюѩдрѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ѩдрѣе, ѩдрѣ, ѩдрѣшеѩдрѣшаѩдрѣшѹ, ѩдрѣшюѩдрѣе, ѩдрѣ, ѩдрѣшеѩдрѣшаѩдрѣшемь, ѩдрѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ѩдрѣшѩдрѣе, ѩдрѣѩдрѣша, ѩдрѣшѩдрѣшь, ѩдрѣшъѩдрѣшемъ, ѩдрѣшемьѩдрѣша, ѩдрѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ѩдрѣшѩдрѣшхъ, ѩдрѣшхьѩдрѣшѩдрѣшѹ, ѩдрѣшюѩдрѣшемаѩдрѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ѩдрѣшѧ, ѩдрѣшѫ, ѩдрѣшеѩдрѣшѩдрѣшѫ, ѩдрѣшѧ, ѩдрѣшѹѩдрѣшеѭ, ѩдрѣшеѫ, ѩдрѣшеѧ, ѩдрѣшеюѩдрѣшѩдрѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ѩдрѣшѧ, ѩдрѣшѫ, ѩдрѣшеѩдрѣшь, ѩдрѣшъѩдрѣшамъ, ѩдрѣшамьѩдрѣшѧ, ѩдрѣше, ѩдрѣшѫѩдрѣшамѩдрѣшахъ, ѩдрѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ѩдрѣшѩдрѣшѹ, ѩдрѣшюѩдрѣшамаѩдрѣ, ѩдрѣшѩдрѣшаго, ѩдрѣшаего, ѩдрѣшааго, ѩдрѣшагоѩдрѣшѹмѹ, ѩдрѣшѹемѹ, ѩдрѣшѹѹмѹ, ѩдрѣшѹмѹ, ѩдрѣшюмѹ, ѩдрѣшюемѹ, ѩдрѣшюѹмѹ, ѩдрѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ѩдрѣѩдрѣшаго, ѩдрѣшаего, ѩдрѣшааго, ѩдрѣшагоѩдрѣшмь, ѩдрѣшмь, ѩдрѣшмъ, ѩдрѣшмъѩдрѣшмь, ѩдрѣшмь, ѩдрѣшмъ, ѩдрѣшмъѩдрѣѩдрѣше, ѩдрѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ѩдрѣшхъ, ѩдрѣшхъ, ѩдрѣшхь, ѩдрѣшхьѩдрѣшмъ, ѩдрѣшмъ, ѩдрѣшмьѩдрѣшѧѧ, ѩдрѣшее, ѩдрѣшѫѫѩдрѣшм, ѩдрѣшмѩдрѣшхъ, ѩдрѣшхъ, ѩдрѣшхьѩдрѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ѩдрѣшѹю, ѩдрѣшююѩдрѣшма, ѩдрѣшмаѩдрѣе, ѩдрѣ, ѩдрѣшее, ѩдрѣшеѩдрѣшаго, ѩдрѣшаего, ѩдрѣшааго, ѩдрѣшагоѩдрѣшѹмѹ, ѩдрѣшѹемѹ, ѩдрѣшѹѹмѹ, ѩдрѣшѹмѹ, ѩдрѣшюмѹ, ѩдрѣшюемѹ, ѩдрѣшюѹмѹ, ѩдрѣшюмѹѩдрѣе, ѩдрѣ, ѩдрѣшее, ѩдрѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ѩдрѣшаго, ѩдрѣшаего, ѩдрѣшааго, ѩдрѣшагоѩдрѣшмь, ѩдрѣшмь, ѩдрѣшмъ, ѩдрѣшмъѩдрѣшмь, ѩдрѣшмь, ѩдрѣшмъ, ѩдрѣшмъѩдрѣе, ѩдрѣ, ѩдрѣшее, ѩдрѣшеѩдрѣшаꙗ, ѩдрѣшаѣ, ѩдрѣшаѧѩдрѣшхъ, ѩдрѣшхъ, ѩдрѣшхь, ѩдрѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ѩдрѣшмъ, ѩдрѣшмъ, ѩдрѣшмьѩдрѣшаꙗ, ѩдрѣшаѣ, ѩдрѣшаѧѩдрѣшм, ѩдрѣшмѩдрѣшхъ, ѩдрѣшхъ, ѩдрѣшхьѩдрѣшѩдрѣшѹю, ѩдрѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ѩдрѣшма, ѩдрѣшмаѩдрѣшꙗ, ѩдрѣшѣ, ѩдрѣшаꙗѩдрѣшѧѧ, ѩдрѣшѧѩ, ѩдрѣшѫѫ, ѩдрѣшаѧ, ѩдрѣшее, ѩдрѣшеѥѩдрѣшѩдрѣшѫѫ, ѩдрѣшѫѭ, ѩдрѣшѧѧ, ѩдрѣшѧѩ, ѩдрѣшююѩдрѣшѫѫ, ѩдрѣшѫѭ, ѩдрѣшѧѧ, ѩдрѣшѧѩ, ѩдрѣшюю, ѩдрѣшеѭ, ѩдрѣшеѫ, ѩдрѣшеѧ, ѩдрѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ѩдрѣшѩдрѣшꙗ, ѩдрѣшѣѩдрѣшѧѧ, ѩдрѣшѧѩ, ѩдрѣшѫѫ, ѩдрѣшаѧ, ѩдрѣшее, ѩдрѣшеѥѩдрѣшхъ, ѩдрѣшхъ, ѩдрѣшхь, ѩдрѣшхьѩдрѣшмъ, ѩдрѣшмъ, ѩдрѣшмь, ѩдрѣшмьѩдрѣшѧѧ, ѩдрѣшѧѩ, ѩдрѣшѫѫ, ѩдрѣшаѧ, ѩдрѣшее, ѩдрѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ѩдрѣшм, ѩдрѣшмѩдрѣшхъ, ѩдрѣшхъ, ѩдрѣшхь, ѩдрѣшхьѩдрѣшѩдрѣшѹю, ѩдрѣшююѩдрѣшма, ѩдрѣшма
ѩдръ -ꙑ прил Бърз, пъргав херовмъскꙑ прѣстолъ ѹготовлъ сꙙ стъ. въꙁносꙙште ѧдр. нае готов. трепеꙁа ѹготова сꙙ ... небесьско црьство прѣжде вѣкъ ѹготов сꙙ С 470.25 Изч С Гр ὀξύς ѧдръ Нвб Ø