Исторически речник
ѩ  
ѩ Буквен знак. Тридесет и деветата буква от стб. азбука, назовавана ѩсъ; в глаг. , в кир. ѩ; в нвб. звук йен.