Исторически речник
ѫродт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѫродт сѧѫрождѫ, ѫрождѹѫродшѫродтъ, ѫродть, ѫродтѫродмъ, ѫродмь, ѫродм, ѫродмоѫродте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѫродѧтъ, ѫродѧть, ѫродѧтѫродвѣѫродтаѫродтеѫродѫрод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѫродмъ, ѫродмь, ѫродмѫродтеѫродвѣѫродтаѫродхъ, ѫродхь, ѫродхѫрод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѫродѫродхомъ, ѫродхомь, ѫродхом, ѫродхмꙑѫродстеѫродшѧ, ѫродшѫ, ѫродша, ѫродше, ѫродхѫѫродховѣѫродста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѫродстеѫрождаахъ, ѫрождахъ, ѫрожахъ, ѫрождаахь, ѫрождахь, ѫрожахь, ѫрождаах, ѫрождах, ѫрожахѫрождааше, ѫрождаше, ѫрожашеѫрождааше, ѫрождаше, ѫрожашеѫрождаахомъ, ѫрождахомъ, ѫрожахомъ, ѫрождаахомь, ѫрождахомь, ѫрожахомь, ѫрождаахом, ѫрождахом, ѫрожахомѫрождаашете, ѫрождашете, ѫрожашете, ѫрождаасте, ѫрождасте, ѫрожасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѫрождаахѫ, ѫрождахѫ, ѫрожахѫ, ѫрождаахѹ, ѫрождахѹ, ѫрожахѹѫрождааховѣ, ѫрождаховѣ, ѫрожаховѣѫрождаашета, ѫрождашета, ѫрожашета, ѫрождааста, ѫрождаста, ѫрожастаѫрождаашете, ѫрождашете, ѫрожашете, ѫрождаасте, ѫрождасте, ѫрожасте
ѫродт сѧ -ѫрождѫ сѧ -ѫродш сѧ несв Изглупявам, правя се на глупав, постъпвам като глупак алеѯандръ рее. ѹждѫ сꙙ како ѫродш сꙙ глагол҄ꙙ богꙑ. како ѹбо могѫтъ с боꙁ бꙑт. н вдꙙште н осꙙꙁаѭште. н обѫхаѭште С 163.20 Изч С Нвб Срв ородувам се диал ДА