Исторически речник
ѫꙁъкъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ѫꙁъкъ, ѫꙁъкь, ѫꙁокъ, ѫꙁокьѫꙁъка, ѫꙁька, ѫꙁкаѫꙁъкѹ, ѫꙁькѹ, ѫꙁкѹѫꙁъкъ, ѫꙁъкь, ѫꙁокъ, ѫꙁокьѫꙁъка, ѫꙁька, ѫꙁкаѫꙁъкомь, ѫꙁъкомъ, ѫꙁькомь, ѫꙁькомъ, ѫꙁкомь, ѫꙁкомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ѫꙁъцѣ, ѫꙁьцѣ, ѫꙁцѣѫꙁъе, ѫꙁье, ѫꙁе, ѫꙁъкꙑѫꙁъц, ѫꙁьц, ѫꙁцѫꙁъкъ, ѫꙁъкь, ѫꙁокъ, ѫꙁокьѫꙁъкомъ, ѫꙁъкомь, ѫꙁкомъ, ѫꙁькомь, ѫꙁкомьѫꙁъкꙑ, ѫꙁькꙑ, ѫꙁкꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ѫꙁъкꙑ, ѫꙁькꙑ, ѫꙁкꙑѫꙁъцѣхъ, ѫꙁъцѣхь, ѫꙁьцѣхъ, ѫꙁьцѣхь, ѫꙁцѣхъ, ѫꙁцѣхьѫꙁъка, ѫꙁька, ѫꙁкаѫꙁъкѹ, ѫꙁькѹ, ѫꙁкѹѫꙁъкома, ѫꙁькома, ѫꙁкомаѫꙁъко, ѫꙁько, ѫꙁко
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ѫꙁъка, ѫꙁька, ѫꙁкаѫꙁъкѹ, ѫꙁькѹ, ѫꙁкаѫꙁъко, ѫꙁько, ѫꙁкоѫꙁъка, ѫꙁька, ѫꙁкаѫꙁъкомь, ѫꙁъкомъ, ѫꙁькомь, ѫꙁькомъ, ѫꙁкомь, ѫꙁкомъѫꙁъцѣ, ѫꙁьцѣ, ѫꙁцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ѫꙁъка, ѫꙁька, ѫꙁкаѫꙁъкъ, ѫꙁъкь, ѫꙁокъ, ѫꙁокьѫꙁъкомъ, ѫꙁъкомь, ѫꙁькомъ, ѫꙁькомь, ѫꙁкомъ, ѫꙁкомьѫꙁъка, ѫꙁька, ѫꙁкаѫꙁъкꙑ, ѫꙁькꙑ, ѫꙁкꙑѫꙁъцѣхъ, ѫꙁъцѣхь, ѫꙁьцѣхъ, ѫꙁьцѣхь, ѫꙁцѣхъ, ѫꙁцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ѫꙁъцѣѫꙁъкѹ, ѫꙁькѹ, ѫꙁкѹѫꙁъкома, ѫꙁькома, ѫꙁкомаѫꙁъка, ѫꙁька, ѫꙁкаѫꙁъкꙑ, ѫꙁькꙑ, ѫꙁкꙑ, ѫꙁъкѫѫꙁъцѣ, ѫꙁьцѣ, ѫꙁцѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ѫꙁъкѫ, ѫꙁькѹѫꙁъкоѭ, ѫꙁъкоѫ, ѫꙁькоѫ, ѫꙁькоѭ, ѫꙁкоѫ, ѫꙁкоѭ, ѫꙁъкоѧ, ѫꙁькоѧ, ѫꙁкоѧ, ѫꙁъкою, ѫꙁькою, ѫꙁкоюѫꙁъцѣ, ѫꙁьцѣ, ѫꙁцѣѫꙁъкꙑ, ѫꙁькꙑ, ѫꙁкꙑѫꙁъкъ, ѫꙁъкь, ѫꙁокъ, ѫꙁокьѫꙁъкамъ, ѫꙁъкамь, ѫꙁькамъ, ѫꙁькамь, ѫꙁкамъ, ѫꙁкамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ѫꙁъкꙑ, ѫꙁькꙑ, ѫꙁкꙑѫꙁъкам, ѫꙁькам, ѫꙁкамѫꙁъкахъ, ѫꙁъкахь, ѫꙁькахъ, ѫꙁькахь, ѫꙁкахъ, ѫꙁкахьѫꙁъцѣ, ѫꙁьцѣ, ѫꙁцѣѫꙁъкѹ, ѫꙁькѹ, ѫꙁкѹѫꙁъкама, ѫꙁькама, ѫꙁкама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ѫꙁъкꙑ, ѫꙁъкꙑ, ѫꙁъко, ѫꙁькꙑ, ѫꙁькꙑ, ѫꙁько, ѫꙁкꙑ, ѫꙁкꙑ, ѫꙁкоѫꙁъкаго, ѫꙁъкаего, ѫꙁъкааго, ѫꙁъкаго, ѫꙁъкого, ѫꙁъкога, ѫꙁъкго, ѫꙁькаго, ѫꙁькаего, ѫꙁькааго, ѫꙁькаго, ѫꙁького, ѫꙁькога, ѫꙁькго, ѫꙁкаго, ѫꙁкаего, ѫꙁкааго, ѫꙁкаго, ѫꙁкого, ѫꙁкога, ѫꙁкгоѫꙁъкѹмѹ, ѫꙁъкѹемѹ, ѫꙁъкѹѹмѹ, ѫꙁъкѹмѹ, ѫꙁъкоомѹ, ѫꙁъкомѹ, ѫꙁъкмѹ, ѫꙁькѹмѹ, ѫꙁькѹемѹ, ѫꙁькѹѹмѹ, ѫꙁькѹмѹ, ѫꙁькоомѹ, ѫꙁькомѹ, ѫꙁькмѹ, ѫꙁкѹмѹ, ѫꙁкѹемѹ, ѫꙁкѹѹмѹ, ѫꙁкѹмѹ, ѫꙁкоомѹ, ѫꙁкомѹ, ѫꙁкмѹѫꙁъкꙑ, ѫꙁъкꙑ, ѫꙁъко, ѫꙁькꙑ, ѫꙁькꙑ, ѫꙁько, ѫꙁкꙑ, ѫꙁкꙑ, ѫꙁкоѫꙁъкаго, ѫꙁъкаего, ѫꙁъкааго, ѫꙁъкаго, ѫꙁъкого, ѫꙁъкога, ѫꙁъкго, ѫꙁькаго, ѫꙁькаего, ѫꙁькааго, ѫꙁькаго, ѫꙁького, ѫꙁькога, ѫꙁькго, ѫꙁкаго, ѫꙁкаего, ѫꙁкааго, ѫꙁкаго, ѫꙁкого, ѫꙁкога, ѫꙁкгоѫꙁъкꙑмь, ѫꙁъкꙑмь, ѫꙁъкꙑмъ, ѫꙁъкꙑмъ, ѫꙁькꙑмь, ѫꙁькꙑмь, ѫꙁькꙑмъ, ѫꙁькꙑмъ, ѫꙁкꙑмь, ѫꙁкꙑмь, ѫꙁкꙑмъ, ѫꙁкꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ѫꙁъцѣмь, ѫꙁъцѣемь, ѫꙁъцѣѣмь, ѫꙁъцѣамь, ѫꙁъцѣмь, ѫꙁъцѣмъ, ѫꙁъцѣемъ, ѫꙁъцѣѣмъ, ѫꙁъцѣамъ, ѫꙁъцѣмъ, ѫꙁьцѣмь, ѫꙁьцѣемь, ѫꙁьцѣѣмь, ѫꙁьцѣамь, ѫꙁьцѣмь, ѫꙁьцѣмъ, ѫꙁьцѣемъ, ѫꙁьцѣѣмъ, ѫꙁьцѣамъ, ѫꙁьцѣмъ, ѫꙁцѣмь, ѫꙁцѣемь, ѫꙁцѣѣмь, ѫꙁцѣамь, ѫꙁцѣмь, ѫꙁцѣмъ, ѫꙁцѣемъ, ѫꙁцѣѣмъ, ѫꙁцѣамъ, ѫꙁцѣмъ, ѫꙁъкомь, ѫꙁькомь, ѫꙁкомьѫꙁъкꙑ, ѫꙁъкꙑ, ѫꙁъко, ѫꙁькꙑ, ѫꙁькꙑ, ѫꙁько, ѫꙁкꙑ, ѫꙁкꙑ, ѫꙁкоѫꙁъц, ѫꙁьц, ѫꙁцѫꙁъкꙑхъ, ѫꙁъкꙑхъ, ѫꙁъкꙑхь, ѫꙁъкꙑхь, ѫꙁъцѣхъ, ѫꙁькꙑхъ, ѫꙁькꙑхъ, ѫꙁькꙑхь, ѫꙁькꙑхь, ѫꙁьцѣхъ, ѫꙁкꙑхъ, ѫꙁкꙑхъ, ѫꙁкꙑхь, ѫꙁкꙑхь, ѫꙁцѣхъ, ѫꙁъцѣхь, ѫꙁьцѣхь, ѫꙁцѣхьѫꙁъкꙑмъ, ѫꙁъкꙑмъ, ѫꙁъкꙑмь, ѫꙁъкꙑмь, ѫꙁъцѣмъ, ѫꙁькꙑмъ, ѫꙁькꙑмъ, ѫꙁькꙑмь, ѫꙁькꙑмь, ѫꙁьцѣмъ, ѫꙁкꙑмъ, ѫꙁкꙑмъ, ѫꙁкꙑмь, ѫꙁцѣмъ, ѫꙁъцѣмь, ѫꙁьцѣмь, ѫꙁцѣмьѫꙁъкꙑѧ, ѫꙁъкꙑꙗ, ѫꙁъкꙑе, ѫꙁькꙑѧ, ѫꙁькꙑꙗ, ѫꙁькꙑе, ѫꙁкꙑѧ, ѫꙁкꙑꙗ, ѫꙁкꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ѫꙁъкꙑм, ѫꙁъкꙑм, ѫꙁькꙑм, ѫꙁькꙑм, ѫꙁкꙑм, ѫꙁкꙑмѫꙁъкꙑхъ, ѫꙁъкꙑхъ, ѫꙁъкꙑхь, ѫꙁькꙑхъ, ѫꙁькꙑхъ, ѫꙁькꙑхь, ѫꙁькꙑхь, ѫꙁкꙑхъ, ѫꙁкꙑхъ, ѫꙁкꙑхь, ѫꙁкꙑхьѫꙁъкаꙗ, ѫꙁькаа, ѫꙁкаѣѫꙁъкѹю, ѫꙁькѹю, ѫꙁкѹю, ѫꙁъкою, ѫꙁькою, ѫꙁкоюѫꙁъкꙑма, ѫꙁъкꙑма, ѫꙁькꙑма, ѫꙁькꙑма, ѫꙁкꙑма, ѫꙁкꙑмаѫꙁъко, ѫꙁъкое, ѫꙁько, ѫꙁькое, ѫꙁко, ѫꙁкое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ѫꙁъкаго, ѫꙁъкаего, ѫꙁъкааго, ѫꙁъкаго, ѫꙁъкого, ѫꙁъкога, ѫꙁъкго, ѫꙁькаго, ѫꙁькаего, ѫꙁькааго, ѫꙁькаго, ѫꙁького, ѫꙁькога, ѫꙁькго, ѫꙁкаго, ѫꙁкаего, ѫꙁкааго, ѫꙁкаго, ѫꙁкого, ѫꙁкога, ѫꙁкгоѫꙁъкѹмѹ, ѫꙁъкѹемѹ, ѫꙁъкѹѹмѹ, ѫꙁъкѹмѹ, ѫꙁъкоомѹ, ѫꙁъкомѹ, ѫꙁъкмѹ, ѫꙁькѹмѹ, ѫꙁькѹемѹ, ѫꙁькѹѹмѹ, ѫꙁькѹмѹ, ѫꙁькоомѹ, ѫꙁькомѹ, ѫꙁькмѹ, ѫꙁкѹмѹ, ѫꙁкѹемѹ, ѫꙁкѹѹмѹ, ѫꙁкѹмѹ, ѫꙁкоомѹ, ѫꙁкомѹ, ѫꙁкмѹѫꙁъко, ѫꙁъкое, ѫꙁько, ѫꙁькое, ѫꙁко, ѫꙁкоеѫꙁъкаго, ѫꙁъкаего, ѫꙁъкааго, ѫꙁъкаго, ѫꙁъкого, ѫꙁъкога, ѫꙁъкго, ѫꙁькаго, ѫꙁькаего, ѫꙁькааго, ѫꙁькаго, ѫꙁького, ѫꙁькога, ѫꙁькго, ѫꙁкаго, ѫꙁкаего, ѫꙁкааго, ѫꙁкаго, ѫꙁкого, ѫꙁкога, ѫꙁкгоѫꙁъкꙑмь, ѫꙁъкꙑмь, ѫꙁъкꙑмъ, ѫꙁъкꙑмъ, ѫꙁькꙑмь, ѫꙁькꙑмь, ѫꙁькꙑмъ, ѫꙁькꙑмъ, ѫꙁкꙑмь, ѫꙁкꙑмь, ѫꙁкꙑмъ, ѫꙁкꙑмъѫꙁъцѣмь, ѫꙁъцѣемь, ѫꙁъцѣѣмь, ѫꙁъцѣамь, ѫꙁъцѣмь, ѫꙁъцѣмъ, ѫꙁъцѣемъ, ѫꙁъцѣѣмъ, ѫꙁъцѣамъ, ѫꙁъцѣмъ, ѫꙁьцѣмь, ѫꙁьцѣемь, ѫꙁьцѣѣмь, ѫꙁьцѣамь, ѫꙁьцѣмь, ѫꙁьцѣмъ, ѫꙁьцѣемъ, ѫꙁьцѣѣмъ, ѫꙁьцѣамъ, ѫꙁьцѣмъ, ѫꙁцѣмь, ѫꙁцѣемь, ѫꙁцѣѣмь, ѫꙁцѣамь, ѫꙁцѣмь, ѫꙁцѣмъ, ѫꙁцѣемъ, ѫꙁцѣѣмъ, ѫꙁцѣамъ, ѫꙁцѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ѫꙁъко, ѫꙁъкое, ѫꙁько, ѫꙁькое, ѫꙁко, ѫꙁкоеѫꙁъкаꙗ, ѫꙁъкаа, ѫꙁъкаѣ, ѫꙁъкаѧѫꙁъкꙑхъ, ѫꙁъкꙑхъ, ѫꙁъкꙑхь, ѫꙁъкꙑхь, ѫꙁъцѣхъ, ѫꙁькꙑхъ, ѫꙁькꙑхъ, ѫꙁькꙑхь, ѫꙁькꙑхь, ѫꙁьцѣхъ, ѫꙁкꙑхъ, ѫꙁкꙑхъ, ѫꙁкꙑхь, ѫꙁкꙑхь, ѫꙁцѣхъ, ѫꙁъцѣхь, ѫꙁьцѣхь, ѫꙁцѣхьѫꙁъкꙑмъ, ѫꙁъкꙑмъ, ѫꙁъкꙑмь, ѫꙁъкꙑмь, ѫꙁъцѣмъ, ѫꙁькꙑмъ, ѫꙁькꙑмъ, ѫꙁькꙑмь, ѫꙁькꙑмь, ѫꙁьцѣмъ, ѫꙁкꙑмъ, ѫꙁкꙑмъ, ѫꙁкꙑмь, ѫꙁцѣмъ, ѫꙁъцѣмь, ѫꙁьцѣмь, ѫꙁцѣмьѫꙁъкаꙗ, ѫꙁъкаа, ѫꙁъкаѣ, ѫꙁъкаѧѫꙁъкꙑм, ѫꙁъкꙑм, ѫꙁькꙑм, ѫꙁькꙑм, ѫꙁкꙑм, ѫꙁкꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ѫꙁъкꙑхъ, ѫꙁъкꙑхъ, ѫꙁъкꙑхь, ѫꙁькꙑхъ, ѫꙁькꙑхъ, ѫꙁькꙑхь, ѫꙁькꙑхь, ѫꙁкꙑхъ, ѫꙁкꙑхъ, ѫꙁкꙑхь, ѫꙁкꙑхьѫꙁъцѣ, ѫꙁьцѣ, ѫꙁцѣѫꙁъкѹю, ѫꙁькѹю, ѫꙁкѹю, ѫꙁъкою, ѫꙁькою, ѫꙁкоюѫꙁъкꙑма, ѫꙁъкꙑма, ѫꙁькꙑма, ѫꙁькꙑма, ѫꙁкꙑма, ѫꙁкꙑмаѫꙁъка, ѫꙁъкаа, ѫꙁъкаѣ, ѫꙁъкаѧ, ѫꙁька, ѫꙁькаа, ѫꙁькаѣ, ѫꙁькаѧ, ѫꙁкаꙗ, ѫꙁкаа, ѫꙁкаѣ, ѫꙁкаѧѫꙁъкꙑѧ, ѫꙁъкꙑꙗ, ѫꙁъкѫѭ, ѫꙁъкꙑе, ѫꙁькꙑѧ, ѫꙁькꙑꙗ, ѫꙁькѫѭ, ѫꙁькꙑе, ѫꙁкꙑѧ, ѫꙁкꙑꙗ, ѫꙁкѫѭ, ѫꙁкꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ѫꙁъцѣ, ѫꙁъко, ѫꙁьцѣ, ѫꙁько, ѫꙁцѣ, ѫꙁкоѫꙁъкѫѭ, ѫꙁъкѹю, ѫꙁъкоѭ, ѫꙁъкою, ѫꙁькѫѭ, ѫꙁькѹю, ѫꙁькоѭ, ѫꙁькою, ѫꙁкѫѭ, ѫꙁкѹю, ѫꙁкоѭ, ѫꙁкоюѫꙁъкѫѭ, ѫꙁъкоѫ, ѫꙁъкоѧ, ѫꙁъкою, ѫꙁькѫѭ, ѫꙁькоѫ, ѫꙁькоѧ, ѫꙁькою, ѫꙁкѫѭ, ѫꙁкоѫ, ѫꙁкоѧ, ѫꙁкоюѫꙁъцѣ, ѫꙁьцѣ, ѫꙁцѣ, ѫꙁꙿцѣѫꙁъкꙑѧ, ѫꙁъкꙑꙗ, ѫꙁъкꙑе, ѫꙁькꙑѧ, ѫꙁькꙑꙗ, ѫꙁькꙑе, ѫꙁкꙑѧ, ѫꙁкꙑꙗ, ѫꙁкꙑеѫꙁъкꙑхъ, ѫꙁъкꙑхъ, ѫꙁъцѣхъ, ѫꙁькꙑхъ, ѫꙁькꙑхъ, ѫꙁьцѣхъ, ѫꙁкꙑхъ, ѫꙁкꙑхъ, ѫꙁцѣхъ
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ѫꙁъкꙑмъ, ѫꙁъкꙑмъ, ѫꙁъцѣхъ, ѫꙁькꙑмъ, ѫꙁькꙑмъ, ѫꙁьцѣмъ, ѫꙁкꙑмъ, ѫꙁкꙑмъ, ѫꙁцѣхъѫꙁъкꙑѧ, ѫꙁъкꙑꙗ, ѫꙁъкꙑе, ѫꙁькꙑѧ, ѫꙁькꙑꙗ, ѫꙁькꙑе, ѫꙁкꙑѧ, ѫꙁкꙑꙗ, ѫꙁкꙑеѫꙁъкꙑм, ѫꙁъкꙑм, ѫꙁькꙑм, ѫꙁькꙑм, ѫꙁкꙑм, ѫꙁкꙑмѫꙁъкꙑхъ, ѫꙁъкꙑхъ, ѫꙁькꙑхъ, ѫꙁькꙑхъ, ѫꙁкꙑхъ, ѫꙁкꙑхъѫꙁъцѣ, ѫꙁьцѣ, ѫꙁцѣ, ѫꙁꙿцѣѫꙁъкѹю, ѫꙁькѹю, ѫꙁкѹю, ѫꙁꙿкѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ѫꙁъкꙑма, ѫꙁъкꙑма, ѫꙁькꙑма, ѫꙁькꙑма, ѫꙁкꙑма, ѫꙁкꙑмаѫꙁъаѫꙁъашаѫꙁъашѹ, ѫꙁъашюѫꙁъаѫꙁъаша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ѫꙁъашемь, ѫꙁъашемъѫꙁъашѫꙁъаѫꙁъаше, ѫꙁъашѫꙁъашь, ѫꙁъашъѫꙁъашемъ, ѫꙁъашемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ѫꙁъашѧѫꙁъашѫꙁъашхъ, ѫꙁъашхьѫꙁъашаѫꙁъашѹ, ѫꙁъашюѫꙁъашема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ѫꙁъае, ѫꙁъа, ѫꙁъашеѫꙁъашаѫꙁъашѹ, ѫꙁъашюѫꙁъае, ѫꙁъа, ѫꙁъашеѫꙁъашаѫꙁъашемь, ѫꙁъашемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ѫꙁъашѫꙁъае, ѫꙁъаѫꙁъаша, ѫꙁъашѫꙁъашь, ѫꙁъашъѫꙁъашемъ, ѫꙁъашемьѫꙁъаша, ѫꙁъаш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ѫꙁъашѫꙁъашхъ, ѫꙁъашхьѫꙁъашѫꙁъашѹ, ѫꙁъашюѫꙁъашемаѫꙁъаш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ѫꙁъашѧ, ѫꙁъашѫ, ѫꙁъашеѫꙁъашѫꙁъашѫ, ѫꙁъашѧ, ѫꙁъашеѫꙁъашеѭ, ѫꙁъашеѫ, ѫꙁъашеѧ, ѫꙁъашеюѫꙁъашѫꙁъаш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ѫꙁъашѧ, ѫꙁъашѫ, ѫꙁъашеѫꙁъашь, ѫꙁъашъѫꙁъашамъ, ѫꙁъашамьѫꙁъашѧ, ѫꙁъашѫ, ѫꙁъашеѫꙁъашамѫꙁъашахъ, ѫꙁъашахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ѫꙁъашѫꙁъашѹ, ѫꙁъашюѫꙁъашамаѫꙁъаѫꙁъашаго, ѫꙁъашаего, ѫꙁъашааго, ѫꙁъашагоѫꙁъашѹмѹ, ѫꙁъашѹемѹ, ѫꙁъашѹѹмѹ, ѫꙁъашѹмѹ, ѫꙁъашюмѹ, ѫꙁъашюемѹ, ѫꙁъашюѹмѹ, ѫꙁъашюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ѫꙁъаѫꙁъашаго, ѫꙁъашаего, ѫꙁъашааго, ѫꙁъашагоѫꙁъашмь, ѫꙁъашмь, ѫꙁъашмъ, ѫꙁъашмъѫꙁъашмь, ѫꙁъашмьѫꙁъаѫꙁъаше, ѫꙁъаш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ѫꙁъашхъ, ѫꙁъашхъ, ѫꙁъашхь, ѫꙁъашхьѫꙁъашмъ, ѫꙁъашмъ, ѫꙁъашмь, ѫꙁъашмьѫꙁъашѧѧ, ѫꙁъашее, ѫꙁъашѫѫѫꙁъашм, ѫꙁъашмѫꙁъашхъ, ѫꙁъашхъ, ѫꙁъашхь, ѫꙁъашхьѫꙁъашаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ѫꙁъашѹю, ѫꙁъашююѫꙁъашма, ѫꙁъашмаѫꙁъае, ѫꙁъа, ѫꙁъашее, ѫꙁъашеѫꙁъашаго, ѫꙁъашаего, ѫꙁъашааго, ѫꙁъашагоѫꙁъашѹмѹ, ѫꙁъашѹемѹ, ѫꙁъашѹѹмѹ, ѫꙁъашѹмѹ, ѫꙁъашюмѹ, ѫꙁъашюемѹ, ѫꙁъашюѹмѹ, ѫꙁъашюмѹѫꙁъае, ѫꙁъа, ѫꙁъашее, ѫꙁъаше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ѫꙁъашаго, ѫꙁъашаего, ѫꙁъашааго, ѫꙁъашагоѫꙁъашмь, ѫꙁъашмь, ѫꙁъашмъ, ѫꙁъашмъѫꙁъашмь, ѫꙁъашмьѫꙁъае, ѫꙁъа, ѫꙁъашее, ѫꙁъашеѫꙁъашаꙗ, ѫꙁъашаѣ, ѫꙁъашаѧѫꙁъашхъ, ѫꙁъашхъ, ѫꙁъашхь, ѫꙁъашхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ѫꙁъашмъ, ѫꙁъашмъ, ѫꙁъашмь, ѫꙁъашьмьѫꙁъашаꙗ, ѫꙁъашаѣ, ѫꙁъашаѧѫꙁъашм, ѫꙁъашмѫꙁъашхъ, ѫꙁъашхъ, ѫꙁъашхь, ѫꙁъашьхьѫꙁъашѫꙁъашѹю, ѫꙁъашюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ѫꙁъашма, ѫꙁъашмаѫꙁъашꙗ, ѫꙁъашѣ, ѫꙁъашаꙗѫꙁъашѧѧ, ѫꙁъашѧѩ, ѫꙁъашѫѫ, ѫꙁъашаѧ, ѫꙁъашее, ѫꙁъашеѥѫꙁъашѫꙁъашѫѫ, ѫꙁъашѫѭ, ѫꙁъашѧѧ, ѫꙁъашѧѩ, ѫꙁъашююѫꙁъашѫѫ, ѫꙁъашѫѭ, ѫꙁъашѧѧ, ѫꙁъашѧѩ, ѫꙁъашюю, ѫꙁъашеѭ, ѫꙁъашеѫ, ѫꙁъашеѧ, ѫꙁъашею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ѫꙁъашѫꙁъашꙗ, ѫꙁъашѣѫꙁъашѧѧ, ѫꙁъашѧѩ, ѫꙁъашѫѫ, ѫꙁъашаѧ, ѫꙁъашее, ѫꙁъашеѥѫꙁъашхъ, ѫꙁъашхъ, ѫꙁъашхь, ѫꙁъашхьѫꙁъашмъ, ѫꙁъашмъ, ѫꙁъашмь, ѫꙁъашмьѫꙁъашѧѧ, ѫꙁъашѧѩ, ѫꙁъашѫѫ, ѫꙁъашаѧ, ѫꙁъашее, ѫꙁъашеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ѫꙁъашм, ѫꙁъашмѫꙁъашхъ, ѫꙁъашхъ, ѫꙁъашхь, ѫꙁъашхьѫꙁъашѫꙁъашѹю, ѫꙁъашююѫꙁъашма, ѫꙁъашма
ѫꙁъкъ -ꙑ прил Тесен вьндѣте ѫꙁъкꙑм вратꙑ. ѣко пространа врата  шрокъ пѫть. въводѧ въ пагѹбѫ. ꙇ мъноѕ сѫтъ въходѧщ мъ М Мт 7.13 З А коль ѫꙁъка врата  тѣснъ пѫть въводѧ въ жвотъ. ꙇ мало хъ естъ же  обрѣтаѭтъ М Мт 7.14 З, А. Срв. СЕ89b 7 потръп ѹбо ꙙдо.  ѫꙁъкъ пѫть пае пространааго поꙿт С 290.25 Изч М З А СЕ С Гр στενός ѫꙁькъ Нвб узки ’тесен’ остар РРОДД