Исторически речник
ѫдца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ѫдцаѫдцѧ, ѫдцѫ, ѫдцꙑ, ѫдцеѫдцѫдцѫ, ѫдцѹѫдцеѭ, ѫдцеѫ, ѫдцеѧѫдц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ѫдцеѫдцѧ, ѫдцѫ, ѫдцꙑ, ѫдцеѫдць, ѫдцъѫдцамъ, ѫдцамьѫдцамѫдцахъ, ѫдцахь
NfOuNfGuNfDu
ѫдцѫдцю, ѫдцѹѫдцама
ѫдца ж Въдица рее емѹ с. ѹбо свободьн сѫтъ снве. нъ да не съблаꙁнмъ хъ. шедъ въ море въвръѕ ѫдцѫ. ꙇ ѭже меш прѣжде рꙑ бѫ [!] вьꙁьм  отвръꙁъ ѹста е. ꙇ обрѧштеш статръ. тъ въꙁемъ даждъ мъ ꙁа мѧ  ꙁа сѧ М Мт 17.27 ЗI Изч М З А СК Гр ἄγκιστρον ѭдца Нвб ъдица диал НГер въдица ОА НГер ЕтМл БТР АР ДА удица диал ДА