Исторически речник
ѫгъльнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ѫгъльнъ, ѫгъльньѫгъльнаѫгъльнѹѫгъльнъ, ѫгъльньѫгъльнаѫгъльномь, ѫгъльномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ѫгъльнѣѫгъльне, ѫгъльнꙑѫгъльнѫгъльнъ, ѫгъльньѫгъльномъ, ѫгъльномьѫгъльнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ѫгъльнꙑѫгъльнѣхъ, ѫгъльнѣхьѫгъльнаѫгъльнѹѫгъльномаѫгъльно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ѫгъльнаѫгъльнѹѫгъльноѫгъльнаѫгъльномь, ѫгъльномъѫгъльнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ѫгъльнаѫгъльнъ, ѫгъльньѫгъльномъ, ѫгъльномьѫгъльнаѫгъльнꙑѫгъльнѣхъ, ѫгъльнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ѫгъльнѣѫгъльнѹѫгъльномаѫгъльнаѫгъльнꙑ, ѫгъльнѫѫгъльнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ѫгъльнѫ, ѫгъльнѹѫгъльноѭ, ѫгъльноѫ, ѫгъльноѧ, ѫгъльноюѫгъльнѣѫгъльнꙑѫгъльнъ, ѫгъльньѫгъльнамъ, ѫгъльнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ѫгъльнꙑѫгъльнамѫгъльнахъ, ѫгъльнахьѫгъльнѣѫгъльнѹѫгъльнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ѫгъльнꙑ, ѫгъльнꙑ, ѫгъльноѫгъльнаго, ѫгъльнаего, ѫгъльнааго, ѫгъльнаго, ѫгъльного, ѫгъльнога, ѫгъльнгоѫгъльнѹмѹ, ѫгъльнѹемѹ, ѫгъльнѹѹмѹ, ѫгъльнѹмѹ, ѫгъльноомѹ, ѫгъльномѹ, ѫгъльноѹмѹ, ѫгъльнмѹѫгъльнꙑ, ѫгъльнꙑ, ѫгъльноѫгъльнаго, ѫгъльнаего, ѫгъльнааго, ѫгъльнаго, ѫгъльного, ѫгъльнога, ѫгъльнгоѫгъльнꙑмь, ѫгъльнꙑмь, ѫгъльнꙑмъ, ѫгъльнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ѫгъльнѣмь, ѫгъльнѣемь, ѫгъльнѣѣмь, ѫгъльнѣамь, ѫгъльнѣмь, ѫгъльнѣмъ, ѫгъльнѣемъ, ѫгъльнѣѣмъ, ѫгъльнѣамъ, ѫгъльнѣмъ, ѫгъльномь, ѫгъльномъѫгъльнꙑ, ѫгъльнꙑ, ѫгъльноѫгъльнѫгъльнꙑхъ, ѫгъльнꙑхъ, ѫгъльнꙑхь, ѫгъльнꙑхь, ѫгъльнѣхъ, ѫгъльнѣхьѫгъльнꙑмъ, ѫгъльнꙑмъ, ѫгъльнꙑмь, ѫгъльнꙑмь, ѫгъльнѣмъ, ѫгъльнѣмьѫгъльнꙑѧ, ѫгъльнꙑꙗ, ѫгъльнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ѫгъльнꙑм, ѫгъльнꙑмѫгъльнꙑхъ, ѫгъльнꙑхъ, ѫгъльнꙑхь, ѫгъльнꙑхьѫгъльнаꙗ, ѫгъльнаа, ѫгъльнаѣѫгъльнѹю, ѫгъльноюѫгъльнꙑма, ѫгъльнꙑмаѫгъльно, ѫгъльное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ѫгъльнаго, ѫгъльнаего, ѫгъльнааго, ѫгъльнаго, ѫгъльного, ѫгъльнога, ѫгъльнгоѫгъльнѹмѹ, ѫгъльнѹемѹ, ѫгъльнѹѹмѹ, ѫгъльнѹмѹ, ѫгъльноомѹ, ѫгъльномѹ, ѫгъльноѹмѹ, ѫгъльнмѹѫгъльно, ѫгъльноеѫгъльнаго, ѫгъльннаего, ѫгъльнааго, ѫгъльнаго, ѫгъльного, ѫгъльнога, ѫгъльнгоѫгъльнꙑмь, ѫгъльнꙑмь, ѫгъльнꙑмъ, ѫгъльнꙑмъѫгъльнѣмь, ѫгъльнѣемь, ѫгъльнѣѣмь, ѫгъльнѣамь, ѫгъльнѣмь, ѫгъльнѣмъ, ѫгъльнѣемъ, ѫгъльнѣѣмъ, ѫгъльнѣамъ, ѫгъльнѣмъ, ѫгъльномь, ѫгъльномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ѫгъльно, ѫгъльноеѫгъльнаꙗ, ѫгъльнаа, ѫгъльнаѣ, ѫгъльнаѧѫгъльнꙑхъ, ѫгъльнꙑхъ, ѫгъльнꙑхь, ѫгъльнꙑхь, ѫгъльнѣхъ, ѫгъльнѣхьѫгъльнꙑмъ, ѫгъльнꙑмъ, ѫгъльнꙑмь, ѫгъльнꙑмь, ѫгъльнѣмъ, ѫгъльнѣмьѫгъльнаꙗ, ѫгъльнаа, ѫгъльнаѣ, ѫгъльнаѧѫгъльнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ѫгъльнꙑхъ, ѫгъльнꙑхъ, ѫгъльнꙑхь, ѫгъльнꙑхьѫгъльнѣѫгъльнѹю, ѫгъльноюѫгъльнꙑма, ѫгъльнꙑмаѫгъльнаꙗ, ѫгъльнаа, ѫгъльнаѣ, ѫгъльнаѧѫгъльнꙑѧ, ѫгъльнꙑꙗ, ѫгъльнѫѭ, ѫгъльнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ѫгъльнѣ, ѫгъльноѫгъльнѫѭ, ѫгъльнѹю, ѫгъльноѭ, ѫгъльноюѫгъльнѫѭ, ѫгъльноѫ, ѫгъльноѧ, ѫгъльноюѫгъльнѣѫгъльнꙑѧ, ѫгъльнꙑꙗ, ѫгъльнꙑеѫгъльнꙑхъ, ѫгъльнꙑхъ, ѫгъльнѣхъ, ѫгъльнꙑхь, ѫгъльнꙑхь, ѫгъльнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ѫгъльнꙑмъ, ѫгъльнꙑмъ, ѫгъльнѣмъ, ѫгъльнꙑмь, ѫгъльнꙑмь, ѫгъльнѣмьѫгъльнꙑѧ, ѫгъльнꙑꙗ, ѫгъльнꙑеѫгъльнꙑм, ѫгъльнꙑмѫгъльнꙑхъ, ѫгъльнꙑхъ, ѫгъльнꙑхь, ѫгъльнꙑхьѫгъльнѣѫгъльнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ѫгъльнꙑма, ѫгъльнꙑмаѫгъльнѣ, ѫгъльнѣшѫгъльнѣшаѫгъльнѣшѹ, ѫгъльнѣшюѫгъльнѣѫгъльнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ѫгъльнѣшемь, ѫгъльнѣшемъѫгъльнѣшѫгъльнѣѫгъльнѣше, ѫгъльнѣшѫгъльнѣшь, ѫгъльнѣшъѫгъльнѣшемъ, ѫгъльнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ѫгъльнѣшѧѫгъльнѣшѫгъльнѣшхъ, ѫгъльнѣшхьѫгъльнѣшаѫгъльнѣшѹ, ѫгъльнѣшюѫгъльнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ѫгъльнѣе, ѫгъльнѣ, ѫгъльнѣшеѫгъльнѣшаѫгъльнѣшѹ, ѫгъльнѣшюѫгъльнѣе, ѫгъльнѣ, ѫгъльнѣшеѫгъльнѣшаѫгъльнѣшемь, ѫгъльнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ѫгъльнѣшѫгъльнѣе, ѫгъльнѣѫгъльнѣша, ѫгъльнѣшѫгъльнѣшь, ѫгъльнѣшъѫгъльнѣшемъ, ѫгъльнѣшемьѫгъльнѣша, ѫгъльнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ѫгъльнѣшѫгъльнѣшхъ, ѫгъльнѣшхьѫгъльнѣшѫгъльнѣшѹ, ѫгъльнѣшюѫгъльнѣшемаѫгъльнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ѫгъльнѣшѧ, ѫгъльнѣшѫ, ѫгъльнѣшеѫгъльнѣшѫгъльнѣшѫ, ѫгъльнѣшѧ, ѫгъльнѣшѹѫгъльнѣшеѭ, ѫгъльнѣшеѫ, ѫгъльнѣшеѧ, ѫгъльнѣшеюѫгъльнѣшѫгъльнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ѫгъльнѣшѧ, ѫгъльнѣшѫ, ѫгъльнѣшеѫгъльнѣшь, ѫгъльнѣшъѫгъльнѣшамъ, ѫгъльнѣшамьѫгъльнѣшѧ, ѫгъльнѣше, ѫгъльнѣшѫѫгъльнѣшамѫгъльнѣшахъ, ѫгъльнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ѫгъльнѣшѫгъльнѣшѹ, ѫгъльнѣшюѫгъльнѣшамаѫгъльнѣ, ѫгъльнѣшѫгъльнѣшаго, ѫгъльнѣшаего, ѫгъльнѣшааго, ѫгъльнѣшагоѫгъльнѣшѹмѹ, ѫгъльнѣшѹемѹ, ѫгъльнѣшѹѹмѹ, ѫгъльнѣшѹмѹ, ѫгъльнѣшюмѹ, ѫгъльнѣшюемѹ, ѫгъльнѣшюѹмѹ, ѫгъльнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ѫгъльнѣѫгъльнѣшаго, ѫгъльнѣшаего, ѫгъльнѣшааго, ѫгъльнѣшагоѫгъльнѣшмь, ѫгъльнѣшмь, ѫгъльнѣшмъ, ѫгъльнѣшмъѫгъльнѣшмь, ѫгъльнѣшмь, ѫгъльнѣшмъ, ѫгъльнѣшмъѫгъльнѣѫгъльнѣше, ѫгъльнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ѫгъльнѣшхъ, ѫгъльнѣшхъ, ѫгъльнѣшхь, ѫгъльнѣшхьѫгъльнѣшмъ, ѫгъльнѣшмъ, ѫгъльнѣшмьѫгъльнѣшѧѧ, ѫгъльнѣшее, ѫгъльнѣшѫѫѫгъльнѣшм, ѫгъльнѣшмѫгъльнѣшхъ, ѫгъльнѣшхъ, ѫгъльнѣшхьѫгъльнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ѫгъльнѣшѹю, ѫгъльнѣшююѫгъльнѣшма, ѫгъльнѣшмаѫгъльнѣе, ѫгъльнѣ, ѫгъльнѣшее, ѫгъльнѣшеѫгъльнѣшаго, ѫгъльнѣшаего, ѫгъльнѣшааго, ѫгъльнѣшагоѫгъльнѣшѹмѹ, ѫгъльнѣшѹемѹ, ѫгъльнѣшѹѹмѹ, ѫгъльнѣшѹмѹ, ѫгъльнѣшюмѹ, ѫгъльнѣшюемѹ, ѫгъльнѣшюѹмѹ, ѫгъльнѣшюмѹѫгъльнѣе, ѫгъльнѣ, ѫгъльнѣшее, ѫгъльнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ѫгъльнѣшаго, ѫгъльнѣшаего, ѫгъльнѣшааго, ѫгъльнѣшагоѫгъльнѣшмь, ѫгъльнѣшмь, ѫгъльнѣшмъ, ѫгъльнѣшмъѫгъльнѣшмь, ѫгъльнѣшмь, ѫгъльнѣшмъ, ѫгъльнѣшмъѫгъльнѣе, ѫгъльнѣ, ѫгъльнѣшее, ѫгъльнѣшеѫгъльнѣшаꙗ, ѫгъльнѣшаѣ, ѫгъльнѣшаѧѫгъльнѣшхъ, ѫгъльнѣшхъ, ѫгъльнѣшхь, ѫгъльнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ѫгъльнѣшмъ, ѫгъльнѣшмъ, ѫгъльнѣшмьѫгъльнѣшаꙗ, ѫгъльнѣшаѣ, ѫгъльнѣшаѧѫгъльнѣшм, ѫгъльнѣшмѫгъльнѣшхъ, ѫгъльнѣшхъ, ѫгъльнѣшхьѫгъльнѣшѫгъльнѣшѹю, ѫгъльнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ѫгъльнѣшма, ѫгъльнѣшмаѫгъльнѣшꙗ, ѫгъльнѣшѣ, ѫгъльнѣшаꙗѫгъльнѣшѧѧ, ѫгъльнѣшѧѩ, ѫгъльнѣшѫѫ, ѫгъльнѣшаѧ, ѫгъльнѣшее, ѫгъльнѣшеѥѫгъльнѣшѫгъльнѣшѫѫ, ѫгъльнѣшѫѭ, ѫгъльнѣшѧѧ, ѫгъльнѣшѧѩ, ѫгъльнѣшююѫгъльнѣшѫѫ, ѫгъльнѣшѫѭ, ѫгъльнѣшѧѧ, ѫгъльнѣшѧѩ, ѫгъльнѣшюю, ѫгъльнѣшеѭ, ѫгъльнѣшеѫ, ѫгъльнѣшеѧ, ѫгъльнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ѫгъльнѣшѫгъльнѣшꙗ, ѫгъльнѣшѣѫгъльнѣшѧѧ, ѫгъльнѣшѧѩ, ѫгъльнѣшѫѫ, ѫгъльнѣшаѧ, ѫгъльнѣшее, ѫгъльнѣшеѥѫгъльнѣшхъ, ѫгъльнѣшхъ, ѫгъльнѣшхь, ѫгъльнѣшхьѫгъльнѣшмъ, ѫгъльнѣшмъ, ѫгъльнѣшмь, ѫгъльнѣшмьѫгъльнѣшѧѧ, ѫгъльнѣшѧѩ, ѫгъльнѣшѫѫ, ѫгъльнѣшаѧ, ѫгъльнѣшее, ѫгъльнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ѫгъльнѣшм, ѫгъльнѣшмѫгъльнѣшхъ, ѫгъльнѣшхъ, ѫгъльнѣшхь, ѫгъльнѣшхьѫгъльнѣшѫгъльнѣшѹю, ѫгъльнѣшююѫгъльнѣшма, ѫгъльнѣшма
ѫгъльнъ -ꙑ прил камꙑ ѫгъльнъ [ѫгъльнꙑ] λίϑος ἀκρογωνιαῖος Крайъгълен камък; камък, служещ за основа и укрепване на ъгъла [образно] по срѣдѣ двѣма жвотома поꙁнанъ бꙑвъ. ꙇѵ снъ бж ... ꙇ по срѣдѣ дъвоіхъ люд. камень ѫгъленъ лежѧ К 13b 32 Срв. С451.6—7 събърашꙙ съборъ да не вѣрѫ съꙁждѫтъ. нъ да ѫгълънꙑ камень сънорꙙтъ С 385.14 въ стнѫ люд поѹшꙙ сꙙ тъштетънꙑмъ.  беꙁѹмънꙑмъ. потъкнѫшꙙ сꙙ въ ѫгъльнъ о камень хса.  сам съкрѹшшꙙ сꙙ С 448.17 Изч К С ѫгъленъ ѫгълънъ Нвб ъгълен, ъглен диал ВА ЕтМл ЕА Срв [край]ъгълен