Исторически речник
лькратꙑ  
лькратꙑ нареч съюз Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за време с изразяване на многократност: всеки път когато, колкото пъти, колчем  ашѫ по веер гл[...] новꙑ ꙁавѣтъ естъ. о [...]в. се творте елък[...]е пете. въ мо[...]е. елъкрат [...] (о ащ) [...]бъ съ.  ашѫ сѫ [...]тъ гнѫ сповѣда [...] бо прдет Е 15а 9, 11 Изч Е Гр ὁσάκις елъкратꙿ Нвб Срв еле