Исторически речник
ль  
ль нареч съюз ль далее καϑ᾿ ὅσον Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за количество: колкото, колкото далече ель далее отъстоѩтъ вьстоці отъ ꙁападъ. ѹдалілъ естъ отъ насъ беꙁаконньѣ наша СП 102.12 Изч СП ель Нвб Срв елѐ ’колко’ диал НТ ДА