Исторически речник
лен҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
лен҄ьлен҄ꙗ, лен҄ѣлен҄юлен҄лен҄ꙗ, лен҄ѣлен҄емь, лен҄емъ, лен҄ѥмъ, лен҄ѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
лен҄лен҄е, лен҄юлен҄лен҄лен҄емъ, лен҄емь, лен҄ѥмъ, лен҄ѥмьлен҄ѧ, лен҄ѩ, лен҄ѫ, лен҄е
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
лен҄лен҄хъ, лен҄хьлен҄ꙗ, лен҄ѣлен҄юлен҄ема, лен҄ѥмален҄е, лен҄ѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
лен҄ꙗ, лен҄ѣлен҄юлен҄е, лен҄ѥлен҄ꙗ, лен҄ѣлен҄емь, лен҄емъ, лен҄ѥмъ, лен҄ѥмьлен҄
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
лен҄а, лен҄ꙗлен҄лен҄емъ, лен҄емь, лен҄ѥмъ, лен҄ѥмьлен҄а, лен҄ꙗлен҄лен҄хъ, лен҄хь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
лен҄лен҄юлен҄ема, лен҄ѥмален҄, лен҄ꙗлен҄ѧ, лен҄ѩ, лен҄ѭ, лен҄е, лен҄ѥлен҄
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
лен҄ѭ, лен҄ѧ, лен҄ѩ, лен҄юлен҄еѭ, лен҄еѫ, лен҄ѥѭ, лен҄ѥѫ, лен҄ею, лен҄ѥюлен҄лен҄ѧ, лен҄ѩ, лен҄ѭ, лен҄е, лен҄ѥлен҄лен҄ꙗмъ, лен҄ꙗмь, лен҄ѣмъ, лен҄ѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
лен҄ѧ, лен҄ѩ, лен҄ѭ, лен҄е, лен҄ѥлен҄ꙗм, лен҄ѣмлен҄ꙗхъ, лен҄ѣхьлен҄лен҄юлен҄ꙗма, лен҄ѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
лен҄ь, лен҄, лен҄е, лен҄лен҄ꙗго, лен҄ꙗего, лен҄ꙗаго, лен҄ꙗго, лен҄его, лен҄ега, лен҄ѣго, лен҄ѣего, лен҄ѣаго, лен҄ѣго, лен҄ѧго, лен҄ѧего, лен҄ѧаго, лен҄ѧго, лен҄голен҄юмѹ, лен҄юемѹ, лен҄юѹмѹ, лен҄ююмѹ, лен҄юмѹ, лен҄емѹ, лен҄мѹлен҄ь, лен҄, лен҄е, лен҄лен҄ꙗго, лен҄ꙗего, лен҄ꙗаго, лен҄ꙗго, лен҄его, лен҄ега, лен҄ѣго, лен҄ѣего, лен҄ѣаго, лен҄ѣго, лен҄ѧго, лен҄ѧего, лен҄ѧаго, лен҄ѧго, лен҄голен҄мь, лен҄мь, лен҄мъ, лен҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
лен҄мь, лен҄мь, лен҄мъ, лен҄мъ, лен҄емь, лен҄емъ, лен҄ѣмь, лен҄ѣмълен҄ь, лен҄, лен҄е, лен҄лен҄, лен҄лен҄хъ, лен҄хъ, лен҄хь, лен҄хьлен҄мъ, лен҄мъ, лен҄мь, лен҄мьлен҄ѧѧ, лен҄ѩѧ, лен҄ѧѩ, лен҄ꙗѧ, лен҄ѧꙗ, лен҄ꙗꙗ, лен҄ꙗа, лен҄ее, лен҄е, лен҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
лен҄м, лен҄млен҄хъ, лен҄хъ, лен҄хь, лен҄хьлен҄ꙗꙗ, лен҄ѣꙗ, лен҄ꙗа, лен҄ѣа, лен҄ѣѣ, лен҄ѧѧлен҄ююлен҄ма, лен҄мален҄е, лен҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
лен҄ꙗго, лен҄ꙗего, лен҄ꙗаго, лен҄ꙗго, лен҄его, лен҄ега, лен҄ѣго, лен҄ѣего, лен҄ѣаго, лен҄ѣго, лен҄ѧго, лен҄ѧего, лен҄ѧаго, лен҄ѧго, лен҄голен҄юмѹ, лен҄юемѹ, лен҄юѹмѹ, лен҄ююмѹ, лен҄юмѹ, лен҄емѹ, лен҄мѹлен҄е, лен҄еелен҄ꙗго, лен҄ꙗего, лен҄ꙗаго, лен҄ꙗго, лен҄его, лен҄ега, лен҄ѣго, лен҄ѣего, лен҄ѣаго, лен҄ѣго, лен҄ѧго, лен҄ѧего, лен҄ѧаго, лен҄ѧго, лен҄голен҄мь, лен҄мь, лен҄мъ, лен҄мълен҄мь, лен҄мь, лен҄мъ, лен҄мъ, лен҄емь, лен҄емъ, лен҄ѣмь, лен҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
лен҄е, лен҄еелен҄ꙗꙗ, лен҄ꙗа, лен҄ꙗѧ, лен҄ѧѧ, лен҄ѣꙗ, лен҄ѣа, лен҄ѣѣлен҄хъ, лен҄хъ, лен҄хь, лен҄хьлен҄мъ, лен҄мъ, лен҄мь, лен҄мьлен҄ꙗꙗ, лен҄ꙗа, лен҄ꙗѧ, лен҄ѧѧ, лен҄ѣꙗ, лен҄ѣа, лен҄ѣѣлен҄м, лен҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
лен҄хъ, лен҄хъ, лен҄хь, лен҄хьлен҄лен҄ююлен҄ма, лен҄мален҄ꙗꙗ, лен҄ꙗа, лен҄ѣꙗ, лен҄ѣа, лен҄ѣѣ, лен҄ѧѧлен҄ѧѧ, лен҄ѩѧ, лен҄ее, лен҄ѥѥ, лен҄еѥ, лен҄ꙗѧ, лен҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
лен҄, лен҄елен҄ѭѭ, лен҄еѭ, лен҄ѧѧ, лен҄ѩѧ, лен҄ююлен҄еѭ, лен҄еѫ, лен҄ѥѭ, лен҄ѥѫ, лен҄ѭѭ, лен҄еѧ, лен҄ею, лен҄ѥѧ, лен҄ѥюлен҄, лен҄ѣлен҄ѧѧ, лен҄ѩѩ, лен҄ѩѧ, лен҄ꙗѧ, лен҄ѭѭ, лен҄ее, лен҄ѥе, лен҄ѧлен҄хъ, лен҄хъ, лен҄хь, лен҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
лен҄мъ, лен҄мъ, лен҄мь, лен҄мьлен҄ѧѧ, лен҄ѩѩ, лен҄ѩѧ, лен҄ꙗѧ, лен҄ѭѭ, лен҄ее, лен҄ѥе, лен҄ѧлен҄м, лен҄млен҄хъ, лен҄хъ, лен҄хь, лен҄хьлен҄лен҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
лен҄ма, лен҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
лен҄ь прил притеж Еленов, който принадлежи на елен съвръшаѩ ноѕѣ моі ѣко елені.  на вꙑсокꙑхъ поставлѣѩ мѩ СП 17.34 ѹжасенъ же бꙑвъ епскѹпъ. о ловѣьстѣ гласѣ елен҄.  не мꙑ вѣрꙑ о стѣѣмь артемонѣ. повелѣ вратарѹ прꙁъват дꙗкона флеа С 224.12 Изч С Гр [τοῦ] ἐλάφου τῆς ἐλάφου елен҄ь Нвб Срв еленов, еленски ОА ЕтМл БТР АР Елени дол МИ ЙЗах,Кюст.кр