Исторически речник
клъдкъ  
клъдкъ вж екъдк҄