Исторически речник
днаьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
днаьнъ, днаьньднаьнаднаьнѹднаьнъ, днаьньднаьнаднаьномь, днаьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
днаьнѣднаьне, днаьнꙑднаьнднаьнъ, днаьньднаьномъ, днаьномьднаьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
днаьнꙑднаьнѣхъ, днаьнѣхьднаьнаднаьнѹднаьномаднаьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
днаьнаднаьнѹднаьноднаьнаднаьномь, днаьномъднаьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
днаьнаднаьнъ, днаьньднаьномъ, днаьномьднаьнаднаьнꙑднаьнѣхъ, днаьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
днаьнѣднаьнѹднаьномаднаьнаднаьнꙑ, днаьнѫднаьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
днаьнѫ, днаьнѹднаьноѭ, днаьноѫ, днаьноѧ, днаьноюднаьнѣднаьнꙑднаьнъ, днаьньднаьнамъ, днаьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
днаьнꙑднаьнамднаьнахъ, днаьнахьднаьнѣднаьнѹднаьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
днаьнꙑ, днаьнꙑ, днаьноднаьнаго, днаьнаего, днаьнааго, днаьнаго, днаьного, днаьнога, днаьнгоднаьнѹмѹ, днаьнѹемѹ, днаьнѹѹмѹ, днаьнѹмѹ, днаьноомѹ, днаьномѹ, днаьноѹмѹ, днаьнмѹднаьнꙑ, днаьнꙑ, днаьноднаьнаго, днаьнаего, днаьнааго, днаьнаго, днаьного, днаьнога, днаьнгоднаьнꙑмь, днаьнꙑмь, днаьнꙑмъ, днаьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
днаьнѣмь, днаьнѣемь, днаьнѣѣмь, днаьнѣамь, днаьнѣмь, днаьнѣмъ, днаьнѣемъ, днаьнѣѣмъ, днаьнѣамъ, днаьнѣмъ, днаьномь, днаьномъднаьнꙑ, днаьнꙑ, днаьноднаьнднаьнꙑхъ, днаьнꙑхъ, днаьнꙑхь, днаьнꙑхь, днаьнѣхъ, днаьнѣхьднаьнꙑмъ, днаьнꙑмъ, днаьнꙑмь, днаьнꙑмь, днаьнѣмъ, днаьнѣмьднаьнꙑѧ, днаьнꙑꙗ, днаьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
днаьнꙑм, днаьнꙑмднаьнꙑхъ, днаьнꙑхъ, днаьнꙑхь, днаьнꙑхьднаьнаꙗ, днаьнаа, днаьнаѣднаьнѹю, днаьноюднаьнꙑма, днаьнꙑмаднаьно, днаьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
днаьнаго, днаьнаего, днаьнааго, днаьнаго, днаьного, днаьнога, днаьнгоднаьнѹмѹ, днаьнѹемѹ, днаьнѹѹмѹ, днаьнѹмѹ, днаьноомѹ, днаьномѹ, днаьноѹмѹ, днаьнмѹднаьно, днаьноеднаьнаго, днаьннаего, днаьнааго, днаьнаго, днаьного, днаьнога, днаьнгоднаьнꙑмь, днаьнꙑмь, днаьнꙑмъ, днаьнꙑмъднаьнѣмь, днаьнѣемь, днаьнѣѣмь, днаьнѣамь, днаьнѣмь, днаьнѣмъ, днаьнѣемъ, днаьнѣѣмъ, днаьнѣамъ, днаьнѣмъ, днаьномь, днаьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
днаьно, днаьноеднаьнаꙗ, днаьнаа, днаьнаѣ, днаьнаѧднаьнꙑхъ, днаьнꙑхъ, днаьнꙑхь, днаьнꙑхь, днаьнѣхъ, днаьнѣхьднаьнꙑмъ, днаьнꙑмъ, днаьнꙑмь, днаьнꙑмь, днаьнѣмъ, днаьнѣмьднаьнаꙗ, днаьнаа, днаьнаѣ, днаьнаѧднаьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
днаьнꙑхъ, днаьнꙑхъ, днаьнꙑхь, днаьнꙑхьднаьнѣднаьнѹю, днаьноюднаьнꙑма, днаьнꙑмаднаьнаꙗ, днаьнаа, днаьнаѣ, днаьнаѧднаьнꙑѧ, днаьнꙑꙗ, днаьнѫѭ, днаьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
днаьнѣ, днаьноднаьнѫѭ, днаьнѹю, днаьноѭ, днаьноюднаьнѫѭ, днаьноѫ, днаьноѧ, днаьноюднаьнѣднаьнꙑѧ, днаьнꙑꙗ, днаьнꙑеднаьнꙑхъ, днаьнꙑхъ, днаьнѣхъ, днаьнꙑхь, днаьнꙑхь, днаьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
днаьнꙑмъ, днаьнꙑмъ, днаьнѣмъ, днаьнꙑмь, днаьнꙑмь, днаьнѣмьднаьнꙑѧ, днаьнꙑꙗ, днаьнꙑеднаьнꙑм, днаьнꙑмднаьнꙑхъ, днаьнꙑхъ, днаьнꙑхь, днаьнꙑхьднаьнѣднаьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
днаьнꙑма, днаьнꙑмаднаьнѣ, днаьнѣшднаьнѣшаднаьнѣшѹ, днаьнѣшюднаьнѣднаьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
днаьнѣшемь, днаьнѣшемъднаьнѣшднаьнѣднаьнѣше, днаьнѣшднаьнѣшь, днаьнѣшъднаьнѣшемъ, днаьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
днаьнѣшѧднаьнѣшднаьнѣшхъ, днаьнѣшхьднаьнѣшаднаьнѣшѹ, днаьнѣшюднаьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
днаьнѣе, днаьнѣ, днаьнѣшеднаьнѣшаднаьнѣшѹ, днаьнѣшюднаьнѣе, днаьнѣ, днаьнѣшеднаьнѣшаднаьнѣшемь, днаьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
днаьнѣшднаьнѣе, днаьнѣднаьнѣша, днаьнѣшднаьнѣшь, днаьнѣшъднаьнѣшемъ, днаьнѣшемьднаьнѣша, днаьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
днаьнѣшднаьнѣшхъ, днаьнѣшхьднаьнѣшднаьнѣшѹ, днаьнѣшюднаьнѣшемаднаьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
днаьнѣшѧ, днаьнѣшѫ, днаьнѣшеднаьнѣшднаьнѣшѫ, днаьнѣшѧ, днаьнѣшѹднаьнѣшеѭ, днаьнѣшеѫ, днаьнѣшеѧ, днаьнѣшеюднаьнѣшднаьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
днаьнѣшѧ, днаьнѣшѫ, днаьнѣшеднаьнѣшь, днаьнѣшъднаьнѣшамъ, днаьнѣшамьднаьнѣшѧ, днаьнѣше, днаьнѣшѫднаьнѣшамднаьнѣшахъ, днаьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
днаьнѣшднаьнѣшѹ, днаьнѣшюднаьнѣшамаднаьнѣ, днаьнѣшднаьнѣшаго, днаьнѣшаего, днаьнѣшааго, днаьнѣшагоднаьнѣшѹмѹ, днаьнѣшѹемѹ, днаьнѣшѹѹмѹ, днаьнѣшѹмѹ, днаьнѣшюмѹ, днаьнѣшюемѹ, днаьнѣшюѹмѹ, днаьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
днаьнѣднаьнѣшаго, днаьнѣшаего, днаьнѣшааго, днаьнѣшагоднаьнѣшмь, днаьнѣшмь, днаьнѣшмъ, днаьнѣшмъднаьнѣшмь, днаьнѣшмь, днаьнѣшмъ, днаьнѣшмъднаьнѣднаьнѣше, днаьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
днаьнѣшхъ, днаьнѣшхъ, днаьнѣшхь, днаьнѣшхьднаьнѣшмъ, днаьнѣшмъ, днаьнѣшмьднаьнѣшѧѧ, днаьнѣшее, днаьнѣшѫѫднаьнѣшм, днаьнѣшмднаьнѣшхъ, днаьнѣшхъ, днаьнѣшхьднаьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
днаьнѣшѹю, днаьнѣшююднаьнѣшма, днаьнѣшмаднаьнѣе, днаьнѣ, днаьнѣшее, днаьнѣшеднаьнѣшаго, днаьнѣшаего, днаьнѣшааго, днаьнѣшагоднаьнѣшѹмѹ, днаьнѣшѹемѹ, днаьнѣшѹѹмѹ, днаьнѣшѹмѹ, днаьнѣшюмѹ, днаьнѣшюемѹ, днаьнѣшюѹмѹ, днаьнѣшюмѹднаьнѣе, днаьнѣ, днаьнѣшее, днаьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
днаьнѣшаго, днаьнѣшаего, днаьнѣшааго, днаьнѣшагоднаьнѣшмь, днаьнѣшмь, днаьнѣшмъ, днаьнѣшмъднаьнѣшмь, днаьнѣшмь, днаьнѣшмъ, днаьнѣшмъднаьнѣе, днаьнѣ, днаьнѣшее, днаьнѣшеднаьнѣшаꙗ, днаьнѣшаѣ, днаьнѣшаѧднаьнѣшхъ, днаьнѣшхъ, днаьнѣшхь, днаьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
днаьнѣшмъ, днаьнѣшмъ, днаьнѣшмьднаьнѣшаꙗ, днаьнѣшаѣ, днаьнѣшаѧднаьнѣшм, днаьнѣшмднаьнѣшхъ, днаьнѣшхъ, днаьнѣшхьднаьнѣшднаьнѣшѹю, днаьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
днаьнѣшма, днаьнѣшмаднаьнѣшꙗ, днаьнѣшѣ, днаьнѣшаꙗднаьнѣшѧѧ, днаьнѣшѧѩ, днаьнѣшѫѫ, днаьнѣшаѧ, днаьнѣшее, днаьнѣшеѥднаьнѣшднаьнѣшѫѫ, днаьнѣшѫѭ, днаьнѣшѧѧ, днаьнѣшѧѩ, днаьнѣшююднаьнѣшѫѫ, днаьнѣшѫѭ, днаьнѣшѧѧ, днаьнѣшѧѩ, днаьнѣшюю, днаьнѣшеѭ, днаьнѣшеѫ, днаьнѣшеѧ, днаьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
днаьнѣшднаьнѣшꙗ, днаьнѣшѣднаьнѣшѧѧ, днаьнѣшѧѩ, днаьнѣшѫѫ, днаьнѣшаѧ, днаьнѣшее, днаьнѣшеѥднаьнѣшхъ, днаьнѣшхъ, днаьнѣшхь, днаьнѣшхьднаьнѣшмъ, днаьнѣшмъ, днаьнѣшмь, днаьнѣшмьднаьнѣшѧѧ, днаьнѣшѧѩ, днаьнѣшѫѫ, днаьнѣшаѧ, днаьнѣшее, днаьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
днаьнѣшм, днаьнѣшмднаьнѣшхъ, днаьнѣшхъ, днаьнѣшхь, днаьнѣшхьднаьнѣшднаьнѣшѹю, днаьнѣшююднаьнѣшма, днаьнѣшма
днаьнъ -ꙑ прил Монашески, който се отнася до монах прꙁьр мⷧдъномь окомь. на съмѣрене раба твоего сего. ꙇже въꙁлож.  ꙇсповѣда прѣдъ многꙑ съвѣдѣтелꙑ. съвъкѹп давъше сѧ емѹ даръ. оⷮ҇ прѣдѣдъ ѹсꙑненью. ꙇ црство кръщенемь твомь. ꙇ еднаьное се. ꙇ аћлское обраꙁъное обѣтоване СЕ 93b 14—15 днаьнꙑ обраꙁъ σχῆμα μοναχοῦ [вар. σχῆμα μοναστρίας, σχῆμα μοναζούσης], μοναχικὸν σχῆμα, ἄσκησις Монашество мⷧ҇о нⷣ҇а хотѧщꙇмь пр҇т обраꙁъ. еднаьнъꙶ СЕ 80b 21 ѡ съконьат емѹ. съмꙑслъ еднаьнааго обраꙁа. бес порока  бесъблаꙁна. гю по СЕ 98а 22 ѣко да бѫдетъ т страшенъ сѫпостатомъ. не побѣжденъ браньм. вꙿсеѩ сласт.  плътьнꙑѩ похот. въ вꙑшънее послѹшане накаꙁаѩ сѧ. трѣꙁвене съдѣваѩ. еднаьнааго обраꙁа. ꙇсправленью довьлѣѩ сѧ СЕ 99а 20— 21 Изч СЕ Гр μοναδικός еднаьнъ Нвб Срв единак ’саможивец’ м единаче ’единствено дете’ ср ДА