Исторически речник
ꙗръ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙗръ, ꙗрьꙗраꙗрѹꙗръ, ꙗрьꙗраꙗромь, ꙗромъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙗрѣꙗре, ꙗрꙑꙗрꙗръ, ꙗрьꙗромъ, ꙗромьꙗрꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙗрꙑꙗрѣхъ, ꙗрѣхьꙗраꙗрѹꙗромаꙗро
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙗраꙗрѹꙗроꙗраꙗромь, ꙗромъꙗрѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙗраꙗръ, ꙗрьꙗромъ, ꙗромьꙗраꙗрꙑꙗрѣхъ, ꙗрѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙗрѣꙗрѹꙗромаꙗраꙗрꙑ, ꙗрѫꙗрѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙗрѫ, ꙗрѹꙗроѭ, ꙗроѫ, ꙗроѧ, ꙗроюꙗрѣꙗрꙑꙗръ, ꙗрьꙗрамъ, ꙗрамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙗрꙑꙗрамꙗрахъ, ꙗрахьꙗрѣꙗрѹꙗрама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙗрꙑ, ꙗрꙑ, ꙗроꙗраго, ꙗраего, ꙗрааго, ꙗраго, ꙗрого, ꙗрога, ꙗргоꙗрѹмѹ, ꙗрѹемѹ, ꙗрѹѹмѹ, ꙗрѹмѹ, ꙗроомѹ, ꙗромѹ, ꙗроѹмѹ, ꙗрмѹꙗрꙑ, ꙗрꙑ, ꙗроꙗраго, ꙗраего, ꙗрааго, ꙗраго, ꙗрого, ꙗрога, ꙗргоꙗрꙑмь, ꙗрꙑмь, ꙗрꙑмъ, ꙗрꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙗрѣмь, ꙗрѣемь, ꙗрѣѣмь, ꙗрѣамь, ꙗрѣмь, ꙗрѣмъ, ꙗрѣемъ, ꙗрѣѣмъ, ꙗрѣамъ, ꙗрѣмъ, ꙗромь, ꙗромъꙗрꙑ, ꙗрꙑ, ꙗроꙗрꙗрꙑхъ, ꙗрꙑхъ, ꙗрꙑхь, ꙗрꙑхь, ꙗрѣхъ, ꙗрѣхьꙗрꙑмъ, ꙗрꙑмъ, ꙗрꙑмь, ꙗрꙑмь, ꙗрѣмъ, ꙗрѣмьꙗрꙑѧ, ꙗрꙑꙗ, ꙗрꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙗрꙑм, ꙗрꙑмꙗрꙑхъ, ꙗрꙑхъ, ꙗрꙑхь, ꙗрꙑхьꙗраꙗ, ꙗраа, ꙗраѣꙗрѹю, ꙗроюꙗрꙑма, ꙗрꙑмаꙗро, ꙗрое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙗраго, ꙗраего, ꙗрааго, ꙗраго, ꙗрого, ꙗрога, ꙗргоꙗрѹмѹ, ꙗрѹемѹ, ꙗрѹѹмѹ, ꙗрѹмѹ, ꙗроомѹ, ꙗромѹ, ꙗроѹмѹ, ꙗрмѹꙗро, ꙗроеꙗраго, ꙗраего, ꙗрааго, ꙗраго, ꙗрого, ꙗрога, ꙗргоꙗрꙑмь, ꙗрꙑмь, ꙗрꙑмъ, ꙗрꙑмъꙗрѣмь, ꙗрѣемь, ꙗрѣѣмь, ꙗрѣамь, ꙗрѣмь, ꙗрѣмъ, ꙗрѣемъ, ꙗрѣѣмъ, ꙗрѣамъ, ꙗрѣмъ, ꙗромь, ꙗромъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙗро, ꙗроеꙗраꙗ, ꙗраа, ꙗраѣ, ꙗраѧꙗрꙑхъ, ꙗрꙑхъ, ꙗрꙑхь, ꙗрꙑхь, ꙗрѣхъ, ꙗрѣхьꙗрꙑмъ, ꙗрꙑмъ, ꙗрꙑмь, ꙗрꙑмь, ꙗрѣмъ, ꙗрѣмьꙗраꙗ, ꙗраа, ꙗраѣ, ꙗраѧꙗрꙑм, ꙗрꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙗрꙑхъ, ꙗрꙑхъ, ꙗрꙑхь, ꙗрꙑхьꙗрѣꙗрѹю, ꙗроюꙗрꙑма, ꙗрꙑмаꙗраꙗ, ꙗраа, ꙗраѣ, ꙗраѧꙗрꙑѧ, ꙗрꙑꙗ, ꙗрѫѭ, ꙗрꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙗрѣ, ꙗроꙗрѫѭ, ꙗрѹю, ꙗроѭ, ꙗроюꙗрѫѭ, ꙗроѫ, ꙗроѧ, ꙗроюꙗрѣꙗрꙑѧ, ꙗрꙑꙗ, ꙗрꙑеꙗрꙑхъ, ꙗрꙑхъ, ꙗрѣхъ, ꙗрꙑхь, ꙗрꙑхь, ꙗрѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙗрꙑмъ, ꙗрꙑмъ, ꙗрѣмъ, ꙗрꙑмь, ꙗрꙑмь, ꙗрѣмьꙗрꙑѧ, ꙗрꙑꙗ, ꙗрꙑеꙗрꙑм, ꙗрꙑмꙗрꙑхъ, ꙗрꙑхъ, ꙗрꙑхь, ꙗрꙑхьꙗрѣꙗрѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙗрꙑма, ꙗрꙑмаꙗрѣ, ꙗрѣшꙗрѣшаꙗрѣшѹ, ꙗрѣшюꙗрѣꙗрѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ꙗрѣшемь, ꙗрѣшемъꙗрѣшꙗрѣꙗрѣше, ꙗрѣшꙗрѣшь, ꙗрѣшъꙗрѣшемъ, ꙗрѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ꙗрѣшѧꙗрѣшꙗрѣшхъ, ꙗрѣшхьꙗрѣшаꙗрѣшѹ, ꙗрѣшюꙗрѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ꙗрѣе, ꙗрѣ, ꙗрѣшеꙗрѣшаꙗрѣшѹ, ꙗрѣшюꙗрѣе, ꙗрѣ, ꙗрѣшеꙗрѣшаꙗрѣшемь, ꙗрѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ꙗрѣшꙗрѣе, ꙗрѣꙗрѣша, ꙗрѣшꙗрѣшь, ꙗрѣшъꙗрѣшемъ, ꙗрѣшемьꙗрѣша, ꙗрѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ꙗрѣшꙗрѣшхъ, ꙗрѣшхьꙗрѣшꙗрѣшѹ, ꙗрѣшюꙗрѣшемаꙗрѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ꙗрѣшѧ, ꙗрѣшѫ, ꙗрѣшеꙗрѣшꙗрѣшѫ, ꙗрѣшѧ, ꙗрѣшѹꙗрѣшеѭ, ꙗрѣшеѫ, ꙗрѣшеѧ, ꙗрѣшеюꙗрѣшꙗрѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ꙗрѣшѧ, ꙗрѣшѫ, ꙗрѣшеꙗрѣшь, ꙗрѣшъꙗрѣшамъ, ꙗрѣшамьꙗрѣшѧ, ꙗрѣше, ꙗрѣшѫꙗрѣшамꙗрѣшахъ, ꙗрѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ꙗрѣшꙗрѣшѹ, ꙗрѣшюꙗрѣшамаꙗрѣ, ꙗрѣшꙗрѣшаго, ꙗрѣшаего, ꙗрѣшааго, ꙗрѣшагоꙗрѣшѹмѹ, ꙗрѣшѹемѹ, ꙗрѣшѹѹмѹ, ꙗрѣшѹмѹ, ꙗрѣшюмѹ, ꙗрѣшюемѹ, ꙗрѣшюѹмѹ, ꙗрѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ꙗрѣꙗрѣшаго, ꙗрѣшаего, ꙗрѣшааго, ꙗрѣшагоꙗрѣшмь, ꙗрѣшмь, ꙗрѣшмъ, ꙗрѣшмъꙗрѣшмь, ꙗрѣшмь, ꙗрѣшмъ, ꙗрѣшмъꙗрѣꙗрѣше, ꙗрѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ꙗрѣшхъ, ꙗрѣшхъ, ꙗрѣшхь, ꙗрѣшхьꙗрѣшмъ, ꙗрѣшмъ, ꙗрѣшмьꙗрѣшѧѧ, ꙗрѣшее, ꙗрѣшѫѫꙗрѣшм, ꙗрѣшмꙗрѣшхъ, ꙗрѣшхъ, ꙗрѣшхьꙗрѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ꙗрѣшѹю, ꙗрѣшююꙗрѣшма, ꙗрѣшмаꙗрѣе, ꙗрѣ, ꙗрѣшее, ꙗрѣшеꙗрѣшаго, ꙗрѣшаего, ꙗрѣшааго, ꙗрѣшагоꙗрѣшѹмѹ, ꙗрѣшѹемѹ, ꙗрѣшѹѹмѹ, ꙗрѣшѹмѹ, ꙗрѣшюмѹ, ꙗрѣшюемѹ, ꙗрѣшюѹмѹ, ꙗрѣшюмѹꙗрѣе, ꙗрѣ, ꙗрѣшее, ꙗрѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ꙗрѣшаго, ꙗрѣшаего, ꙗрѣшааго, ꙗрѣшагоꙗрѣшмь, ꙗрѣшмь, ꙗрѣшмъ, ꙗрѣшмъꙗрѣшмь, ꙗрѣшмь, ꙗрѣшмъ, ꙗрѣшмъꙗрѣе, ꙗрѣ, ꙗрѣшее, ꙗрѣшеꙗрѣшаꙗ, ꙗрѣшаѣ, ꙗрѣшаѧꙗрѣшхъ, ꙗрѣшхъ, ꙗрѣшхь, ꙗрѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ꙗрѣшмъ, ꙗрѣшмъ, ꙗрѣшмьꙗрѣшаꙗ, ꙗрѣшаѣ, ꙗрѣшаѧꙗрѣшм, ꙗрѣшмꙗрѣшхъ, ꙗрѣшхъ, ꙗрѣшхьꙗрѣшꙗрѣшѹю, ꙗрѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ꙗрѣшма, ꙗрѣшмаꙗрѣшꙗ, ꙗрѣшѣ, ꙗрѣшаꙗꙗрѣшѧѧ, ꙗрѣшѧѩ, ꙗрѣшѫѫ, ꙗрѣшаѧ, ꙗрѣшее, ꙗрѣшеѥꙗрѣшꙗрѣшѫѫ, ꙗрѣшѫѭ, ꙗрѣшѧѧ, ꙗрѣшѧѩ, ꙗрѣшююꙗрѣшѫѫ, ꙗрѣшѫѭ, ꙗрѣшѧѧ, ꙗрѣшѧѩ, ꙗрѣшюю, ꙗрѣшеѭ, ꙗрѣшеѫ, ꙗрѣшеѧ, ꙗрѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ꙗрѣшꙗрѣшꙗ, ꙗрѣшѣꙗрѣшѧѧ, ꙗрѣшѧѩ, ꙗрѣшѫѫ, ꙗрѣшаѧ, ꙗрѣшее, ꙗрѣшеѥꙗрѣшхъ, ꙗрѣшхъ, ꙗрѣшхь, ꙗрѣшхьꙗрѣшмъ, ꙗрѣшмъ, ꙗрѣшмь, ꙗрѣшмьꙗрѣшѧѧ, ꙗрѣшѧѩ, ꙗрѣшѫѫ, ꙗрѣшаѧ, ꙗрѣшее, ꙗрѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ꙗрѣшм, ꙗрѣшмꙗрѣшхъ, ꙗрѣшхъ, ꙗрѣшхь, ꙗрѣшхьꙗрѣшꙗрѣшѹю, ꙗрѣшююꙗрѣшма, ꙗрѣшма
ꙗръ -ꙑ прил Жесток, лош, суров, строг боѣахъ бо сѧ тебе. ѣко лвкъ ѣръ ес. вьꙁемлеш егоже не положъ. ꙇ жьнеш егоже не сѣвъ М Лк 19.21 З А гла емѹ отъ ѹстъ твохъ сѫждѫ т ꙁълꙑ рабе. вѣдѣаше ѣко аꙁъ лвкъ ѣръ есмъ М Лк 19.22 Изч М З А Гр αὐστηρός ѣръ Нвб Срв яровит ’гневлив, буен’ диал ЕА РРОДД яростен ОА БТР АР