Исторически речник
ꙗмьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙗмьнъ, ꙗмьньꙗмьнаꙗмьнѹꙗмьнъ, ꙗмьньꙗмьнаꙗмьномь, ꙗмьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙗмьнѣꙗмьне, ꙗмьнꙑꙗмьнꙗмьнъ, ꙗмьньꙗмьномъ, ꙗмьномьꙗмьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙗмьнꙑꙗмьнѣхъ, ꙗмьнѣхьꙗмьнаꙗмьнѹꙗмьномаꙗмьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙗмьнаꙗмьнѹꙗмьноꙗмьнаꙗмьномь, ꙗмьномъꙗмьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙗмьнаꙗмьнъ, ꙗмьньꙗмьномъ, ꙗмьномьꙗмьнаꙗмьнꙑꙗмьнѣхъ, ꙗмьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙗмьнѣꙗмьнѹꙗмьномаꙗмьнаꙗмьнꙑ, ꙗмьнѫꙗмьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙗмьнѫ, ꙗмьнѹꙗмьноѭ, ꙗмьноѫ, ꙗмьноѧ, ꙗмьноюꙗмьнѣꙗмьнꙑꙗмьнъ, ꙗмьньꙗмьнамъ, ꙗмьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙗмьнꙑꙗмьнамꙗмьнахъ, ꙗмьнахьꙗмьнѣꙗмьнѹꙗмьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙗмьнꙑ, ꙗмьнꙑ, ꙗмьноꙗмьнаго, ꙗмьнаего, ꙗмьнааго, ꙗмьнаго, ꙗмьного, ꙗмьнога, ꙗмьнгоꙗмьнѹмѹ, ꙗмьнѹемѹ, ꙗмьнѹѹмѹ, ꙗмьнѹмѹ, ꙗмьноомѹ, ꙗмьномѹ, ꙗмьноѹмѹ, ꙗмьнмѹꙗмьнꙑ, ꙗмьнꙑ, ꙗмьноꙗмьнаго, ꙗмьнаего, ꙗмьнааго, ꙗмьнаго, ꙗмьного, ꙗмьнога, ꙗмьнгоꙗмьнꙑмь, ꙗмьнꙑмь, ꙗмьнꙑмъ, ꙗмьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙗмьнѣмь, ꙗмьнѣемь, ꙗмьнѣѣмь, ꙗмьнѣамь, ꙗмьнѣмь, ꙗмьнѣмъ, ꙗмьнѣемъ, ꙗмьнѣѣмъ, ꙗмьнѣамъ, ꙗмьнѣмъ, ꙗмьномь, ꙗмьномъꙗмьнꙑ, ꙗмьнꙑ, ꙗмьноꙗмьнꙗмьнꙑхъ, ꙗмьнꙑхъ, ꙗмьнꙑхь, ꙗмьнꙑхь, ꙗмьнѣхъ, ꙗмьнѣхьꙗмьнꙑмъ, ꙗмьнꙑмъ, ꙗмьнꙑмь, ꙗмьнꙑмь, ꙗмьнѣмъ, ꙗмьнѣмьꙗмьнꙑѧ, ꙗмьнꙑꙗ, ꙗмьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙗмьнꙑм, ꙗмьнꙑмꙗмьнꙑхъ, ꙗмьнꙑхъ, ꙗмьнꙑхь, ꙗмьнꙑхьꙗмьнаꙗ, ꙗмьнаа, ꙗмьнаѣꙗмьнѹю, ꙗмьноюꙗмьнꙑма, ꙗмьнꙑмаꙗмьно, ꙗмьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙗмьнаго, ꙗмьнаего, ꙗмьнааго, ꙗмьнаго, ꙗмьного, ꙗмьнога, ꙗмьнгоꙗмьнѹмѹ, ꙗмьнѹемѹ, ꙗмьнѹѹмѹ, ꙗмьнѹмѹ, ꙗмьноомѹ, ꙗмьномѹ, ꙗмьноѹмѹ, ꙗмьнмѹꙗмьно, ꙗмьноеꙗмьнаго, ꙗмьннаего, ꙗмьнааго, ꙗмьнаго, ꙗмьного, ꙗмьнога, ꙗмьнгоꙗмьнꙑмь, ꙗмьнꙑмь, ꙗмьнꙑмъ, ꙗмьнꙑмъꙗмьнѣмь, ꙗмьнѣемь, ꙗмьнѣѣмь, ꙗмьнѣамь, ꙗмьнѣмь, ꙗмьнѣмъ, ꙗмьнѣемъ, ꙗмьнѣѣмъ, ꙗмьнѣамъ, ꙗмьнѣмъ, ꙗмьномь, ꙗмьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙗмьно, ꙗмьноеꙗмьнаꙗ, ꙗмьнаа, ꙗмьнаѣ, ꙗмьнаѧꙗмьнꙑхъ, ꙗмьнꙑхъ, ꙗмьнꙑхь, ꙗмьнꙑхь, ꙗмьнѣхъ, ꙗмьнѣхьꙗмьнꙑмъ, ꙗмьнꙑмъ, ꙗмьнꙑмь, ꙗмьнꙑмь, ꙗмьнѣмъ, ꙗмьнѣмьꙗмьнаꙗ, ꙗмьнаа, ꙗмьнаѣ, ꙗмьнаѧꙗмьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙗмьнꙑхъ, ꙗмьнꙑхъ, ꙗмьнꙑхь, ꙗмьнꙑхьꙗмьнѣꙗмьнѹю, ꙗмьноюꙗмьнꙑма, ꙗмьнꙑмаꙗмьнаꙗ, ꙗмьнаа, ꙗмьнаѣ, ꙗмьнаѧꙗмьнꙑѧ, ꙗмьнꙑꙗ, ꙗмьнѫѭ, ꙗмьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙗмьнѣ, ꙗмьноꙗмьнѫѭ, ꙗмьнѹю, ꙗмьноѭ, ꙗмьноюꙗмьнѫѭ, ꙗмьноѫ, ꙗмьноѧ, ꙗмьноюꙗмьнѣꙗмьнꙑѧ, ꙗмьнꙑꙗ, ꙗмьнꙑеꙗмьнꙑхъ, ꙗмьнꙑхъ, ꙗмьнѣхъ, ꙗмьнꙑхь, ꙗмьнꙑхь, ꙗмьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙗмьнꙑмъ, ꙗмьнꙑмъ, ꙗмьнѣмъ, ꙗмьнꙑмь, ꙗмьнꙑмь, ꙗмьнѣмьꙗмьнꙑѧ, ꙗмьнꙑꙗ, ꙗмьнꙑеꙗмьнꙑм, ꙗмьнꙑмꙗмьнꙑхъ, ꙗмьнꙑхъ, ꙗмьнꙑхь, ꙗмьнꙑхьꙗмьнѣꙗмьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙗмьнꙑма, ꙗмьнꙑмаꙗмьнѣ, ꙗмьнѣшꙗмьнѣшаꙗмьнѣшѹ, ꙗмьнѣшюꙗмьнѣꙗмьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ꙗмьнѣшемь, ꙗмьнѣшемъꙗмьнѣшꙗмьнѣꙗмьнѣше, ꙗмьнѣшꙗмьнѣшь, ꙗмьнѣшъꙗмьнѣшемъ, ꙗмьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ꙗмьнѣшѧꙗмьнѣшꙗмьнѣшхъ, ꙗмьнѣшхьꙗмьнѣшаꙗмьнѣшѹ, ꙗмьнѣшюꙗмьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ꙗмьнѣе, ꙗмьнѣ, ꙗмьнѣшеꙗмьнѣшаꙗмьнѣшѹ, ꙗмьнѣшюꙗмьнѣе, ꙗмьнѣ, ꙗмьнѣшеꙗмьнѣшаꙗмьнѣшемь, ꙗмьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ꙗмьнѣшꙗмьнѣе, ꙗмьнѣꙗмьнѣша, ꙗмьнѣшꙗмьнѣшь, ꙗмьнѣшъꙗмьнѣшемъ, ꙗмьнѣшемьꙗмьнѣша, ꙗмьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ꙗмьнѣшꙗмьнѣшхъ, ꙗмьнѣшхьꙗмьнѣшꙗмьнѣшѹ, ꙗмьнѣшюꙗмьнѣшемаꙗмьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ꙗмьнѣшѧ, ꙗмьнѣшѫ, ꙗмьнѣшеꙗмьнѣшꙗмьнѣшѫ, ꙗмьнѣшѧ, ꙗмьнѣшѹꙗмьнѣшеѭ, ꙗмьнѣшеѫ, ꙗмьнѣшеѧ, ꙗмьнѣшеюꙗмьнѣшꙗмьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ꙗмьнѣшѧ, ꙗмьнѣшѫ, ꙗмьнѣшеꙗмьнѣшь, ꙗмьнѣшъꙗмьнѣшамъ, ꙗмьнѣшамьꙗмьнѣшѧ, ꙗмьнѣше, ꙗмьнѣшѫꙗмьнѣшамꙗмьнѣшахъ, ꙗмьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ꙗмьнѣшꙗмьнѣшѹ, ꙗмьнѣшюꙗмьнѣшамаꙗмьнѣ, ꙗмьнѣшꙗмьнѣшаго, ꙗмьнѣшаего, ꙗмьнѣшааго, ꙗмьнѣшагоꙗмьнѣшѹмѹ, ꙗмьнѣшѹемѹ, ꙗмьнѣшѹѹмѹ, ꙗмьнѣшѹмѹ, ꙗмьнѣшюмѹ, ꙗмьнѣшюемѹ, ꙗмьнѣшюѹмѹ, ꙗмьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ꙗмьнѣꙗмьнѣшаго, ꙗмьнѣшаего, ꙗмьнѣшааго, ꙗмьнѣшагоꙗмьнѣшмь, ꙗмьнѣшмь, ꙗмьнѣшмъ, ꙗмьнѣшмъꙗмьнѣшмь, ꙗмьнѣшмь, ꙗмьнѣшмъ, ꙗмьнѣшмъꙗмьнѣꙗмьнѣше, ꙗмьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ꙗмьнѣшхъ, ꙗмьнѣшхъ, ꙗмьнѣшхь, ꙗмьнѣшхьꙗмьнѣшмъ, ꙗмьнѣшмъ, ꙗмьнѣшмьꙗмьнѣшѧѧ, ꙗмьнѣшее, ꙗмьнѣшѫѫꙗмьнѣшм, ꙗмьнѣшмꙗмьнѣшхъ, ꙗмьнѣшхъ, ꙗмьнѣшхьꙗмьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ꙗмьнѣшѹю, ꙗмьнѣшююꙗмьнѣшма, ꙗмьнѣшмаꙗмьнѣе, ꙗмьнѣ, ꙗмьнѣшее, ꙗмьнѣшеꙗмьнѣшаго, ꙗмьнѣшаего, ꙗмьнѣшааго, ꙗмьнѣшагоꙗмьнѣшѹмѹ, ꙗмьнѣшѹемѹ, ꙗмьнѣшѹѹмѹ, ꙗмьнѣшѹмѹ, ꙗмьнѣшюмѹ, ꙗмьнѣшюемѹ, ꙗмьнѣшюѹмѹ, ꙗмьнѣшюмѹꙗмьнѣе, ꙗмьнѣ, ꙗмьнѣшее, ꙗмьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ꙗмьнѣшаго, ꙗмьнѣшаего, ꙗмьнѣшааго, ꙗмьнѣшагоꙗмьнѣшмь, ꙗмьнѣшмь, ꙗмьнѣшмъ, ꙗмьнѣшмъꙗмьнѣшмь, ꙗмьнѣшмь, ꙗмьнѣшмъ, ꙗмьнѣшмъꙗмьнѣе, ꙗмьнѣ, ꙗмьнѣшее, ꙗмьнѣшеꙗмьнѣшаꙗ, ꙗмьнѣшаѣ, ꙗмьнѣшаѧꙗмьнѣшхъ, ꙗмьнѣшхъ, ꙗмьнѣшхь, ꙗмьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ꙗмьнѣшмъ, ꙗмьнѣшмъ, ꙗмьнѣшмьꙗмьнѣшаꙗ, ꙗмьнѣшаѣ, ꙗмьнѣшаѧꙗмьнѣшм, ꙗмьнѣшмꙗмьнѣшхъ, ꙗмьнѣшхъ, ꙗмьнѣшхьꙗмьнѣшꙗмьнѣшѹю, ꙗмьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ꙗмьнѣшма, ꙗмьнѣшмаꙗмьнѣшꙗ, ꙗмьнѣшѣ, ꙗмьнѣшаꙗꙗмьнѣшѧѧ, ꙗмьнѣшѧѩ, ꙗмьнѣшѫѫ, ꙗмьнѣшаѧ, ꙗмьнѣшее, ꙗмьнѣшеѥꙗмьнѣшꙗмьнѣшѫѫ, ꙗмьнѣшѫѭ, ꙗмьнѣшѧѧ, ꙗмьнѣшѧѩ, ꙗмьнѣшююꙗмьнѣшѫѫ, ꙗмьнѣшѫѭ, ꙗмьнѣшѧѧ, ꙗмьнѣшѧѩ, ꙗмьнѣшюю, ꙗмьнѣшеѭ, ꙗмьнѣшеѫ, ꙗмьнѣшеѧ, ꙗмьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ꙗмьнѣшꙗмьнѣшꙗ, ꙗмьнѣшѣꙗмьнѣшѧѧ, ꙗмьнѣшѧѩ, ꙗмьнѣшѫѫ, ꙗмьнѣшаѧ, ꙗмьнѣшее, ꙗмьнѣшеѥꙗмьнѣшхъ, ꙗмьнѣшхъ, ꙗмьнѣшхь, ꙗмьнѣшхьꙗмьнѣшмъ, ꙗмьнѣшмъ, ꙗмьнѣшмь, ꙗмьнѣшмьꙗмьнѣшѧѧ, ꙗмьнѣшѧѩ, ꙗмьнѣшѫѫ, ꙗмьнѣшаѧ, ꙗмьнѣшее, ꙗмьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ꙗмьнѣшм, ꙗмьнѣшмꙗмьнѣшхъ, ꙗмьнѣшхъ, ꙗмьнѣшхь, ꙗмьнѣшхьꙗмьнѣшꙗмьнѣшѹю, ꙗмьнѣшююꙗмьнѣшма, ꙗмьнѣшма
ꙗмьнъ -ꙑ прил Който се отнася до яма, дупка, ров вдѣвъ хъ їѡсфъ. цръ сꙑ вьсѣмъ егуптомъ владꙑ ... не помꙙнѫ котꙑгꙑ растрьꙁанꙗ. н ꙗмьнꙑѧ глѫбнꙑ ... нъ ... внꙑ скааше како сꙙ бꙑ съ братѭ поꙁналъ С 367.17 Изч С Гр τοῦ λάκκου Нвб ямен ЕА