Исторически речник
ꙗꙁвьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙗꙁвьнъ, ꙗꙁвьньꙗꙁвьнаꙗꙁвьнѹꙗꙁвьнъ, ꙗꙁвьньꙗꙁвьнаꙗꙁвьномь, ꙗꙁвьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙗꙁвьнѣꙗꙁвьне, ꙗꙁвьнꙑꙗꙁвьнꙗꙁвьнъ, ꙗꙁвьньꙗꙁвьномъ, ꙗꙁвьномьꙗꙁвьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙗꙁвьнꙑꙗꙁвьнѣхъ, ꙗꙁвьнѣхьꙗꙁвьнаꙗꙁвьнѹꙗꙁвьномаꙗꙁвьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙗꙁвьнаꙗꙁвьнѹꙗꙁвьноꙗꙁвьнаꙗꙁвьномь, ꙗꙁвьномъꙗꙁвьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙗꙁвьнаꙗꙁвьнъ, ꙗꙁвьньꙗꙁвьномъ, ꙗꙁвьномьꙗꙁвьнаꙗꙁвьнꙑꙗꙁвьнѣхъ, ꙗꙁвьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙗꙁвьнѣꙗꙁвьнѹꙗꙁвьномаꙗꙁвьнаꙗꙁвьнꙑ, ꙗꙁвьнѫꙗꙁвьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙗꙁвьнѫ, ꙗꙁвьнѹꙗꙁвьноѭ, ꙗꙁвьноѫ, ꙗꙁвьноѧ, ꙗꙁвьноюꙗꙁвьнѣꙗꙁвьнꙑꙗꙁвьнъ, ꙗꙁвьньꙗꙁвьнамъ, ꙗꙁвьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙗꙁвьнꙑꙗꙁвьнамꙗꙁвьнахъ, ꙗꙁвьнахьꙗꙁвьнѣꙗꙁвьнѹꙗꙁвьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙗꙁвьнꙑ, ꙗꙁвьнꙑ, ꙗꙁвьноꙗꙁвьнаго, ꙗꙁвьнаего, ꙗꙁвьнааго, ꙗꙁвьнаго, ꙗꙁвьного, ꙗꙁвьнога, ꙗꙁвьнгоꙗꙁвьнѹмѹ, ꙗꙁвьнѹемѹ, ꙗꙁвьнѹѹмѹ, ꙗꙁвьнѹмѹ, ꙗꙁвьноомѹ, ꙗꙁвьномѹ, ꙗꙁвьноѹмѹ, ꙗꙁвьнмѹꙗꙁвьнꙑ, ꙗꙁвьнꙑ, ꙗꙁвьноꙗꙁвьнаго, ꙗꙁвьнаего, ꙗꙁвьнааго, ꙗꙁвьнаго, ꙗꙁвьного, ꙗꙁвьнога, ꙗꙁвьнгоꙗꙁвьнꙑмь, ꙗꙁвьнꙑмь, ꙗꙁвьнꙑмъ, ꙗꙁвьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙗꙁвьнѣмь, ꙗꙁвьнѣемь, ꙗꙁвьнѣѣмь, ꙗꙁвьнѣамь, ꙗꙁвьнѣмь, ꙗꙁвьнѣмъ, ꙗꙁвьнѣемъ, ꙗꙁвьнѣѣмъ, ꙗꙁвьнѣамъ, ꙗꙁвьнѣмъ, ꙗꙁвьномь, ꙗꙁвьномъꙗꙁвьнꙑ, ꙗꙁвьнꙑ, ꙗꙁвьноꙗꙁвьнꙗꙁвьнꙑхъ, ꙗꙁвьнꙑхъ, ꙗꙁвьнꙑхь, ꙗꙁвьнꙑхь, ꙗꙁвьнѣхъ, ꙗꙁвьнѣхьꙗꙁвьнꙑмъ, ꙗꙁвьнꙑмъ, ꙗꙁвьнꙑмь, ꙗꙁвьнꙑмь, ꙗꙁвьнѣмъ, ꙗꙁвьнѣмьꙗꙁвьнꙑѧ, ꙗꙁвьнꙑꙗ, ꙗꙁвьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙗꙁвьнꙑм, ꙗꙁвьнꙑмꙗꙁвьнꙑхъ, ꙗꙁвьнꙑхъ, ꙗꙁвьнꙑхь, ꙗꙁвьнꙑхьꙗꙁвьнаꙗ, ꙗꙁвьнаа, ꙗꙁвьнаѣꙗꙁвьнѹю, ꙗꙁвьноюꙗꙁвьнꙑма, ꙗꙁвьнꙑмаꙗꙁвьно, ꙗꙁвьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙗꙁвьнаго, ꙗꙁвьнаего, ꙗꙁвьнааго, ꙗꙁвьнаго, ꙗꙁвьного, ꙗꙁвьнога, ꙗꙁвьнгоꙗꙁвьнѹмѹ, ꙗꙁвьнѹемѹ, ꙗꙁвьнѹѹмѹ, ꙗꙁвьнѹмѹ, ꙗꙁвьноомѹ, ꙗꙁвьномѹ, ꙗꙁвьноѹмѹ, ꙗꙁвьнмѹꙗꙁвьно, ꙗꙁвьноеꙗꙁвьнаго, ꙗꙁвьннаего, ꙗꙁвьнааго, ꙗꙁвьнаго, ꙗꙁвьного, ꙗꙁвьнога, ꙗꙁвьнгоꙗꙁвьнꙑмь, ꙗꙁвьнꙑмь, ꙗꙁвьнꙑмъ, ꙗꙁвьнꙑмъꙗꙁвьнѣмь, ꙗꙁвьнѣемь, ꙗꙁвьнѣѣмь, ꙗꙁвьнѣамь, ꙗꙁвьнѣмь, ꙗꙁвьнѣмъ, ꙗꙁвьнѣемъ, ꙗꙁвьнѣѣмъ, ꙗꙁвьнѣамъ, ꙗꙁвьнѣмъ, ꙗꙁвьномь, ꙗꙁвьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙗꙁвьно, ꙗꙁвьноеꙗꙁвьнаꙗ, ꙗꙁвьнаа, ꙗꙁвьнаѣ, ꙗꙁвьнаѧꙗꙁвьнꙑхъ, ꙗꙁвьнꙑхъ, ꙗꙁвьнꙑхь, ꙗꙁвьнꙑхь, ꙗꙁвьнѣхъ, ꙗꙁвьнѣхьꙗꙁвьнꙑмъ, ꙗꙁвьнꙑмъ, ꙗꙁвьнꙑмь, ꙗꙁвьнꙑмь, ꙗꙁвьнѣмъ, ꙗꙁвьнѣмьꙗꙁвьнаꙗ, ꙗꙁвьнаа, ꙗꙁвьнаѣ, ꙗꙁвьнаѧꙗꙁвьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙗꙁвьнꙑхъ, ꙗꙁвьнꙑхъ, ꙗꙁвьнꙑхь, ꙗꙁвьнꙑхьꙗꙁвьнѣꙗꙁвьнѹю, ꙗꙁвьноюꙗꙁвьнꙑма, ꙗꙁвьнꙑмаꙗꙁвьнаꙗ, ꙗꙁвьнаа, ꙗꙁвьнаѣ, ꙗꙁвьнаѧꙗꙁвьнꙑѧ, ꙗꙁвьнꙑꙗ, ꙗꙁвьнѫѭ, ꙗꙁвьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙗꙁвьнѣ, ꙗꙁвьноꙗꙁвьнѫѭ, ꙗꙁвьнѹю, ꙗꙁвьноѭ, ꙗꙁвьноюꙗꙁвьнѫѭ, ꙗꙁвьноѫ, ꙗꙁвьноѧ, ꙗꙁвьноюꙗꙁвьнѣꙗꙁвьнꙑѧ, ꙗꙁвьнꙑꙗ, ꙗꙁвьнꙑеꙗꙁвьнꙑхъ, ꙗꙁвьнꙑхъ, ꙗꙁвьнѣхъ, ꙗꙁвьнꙑхь, ꙗꙁвьнꙑхь, ꙗꙁвьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙗꙁвьнꙑмъ, ꙗꙁвьнꙑмъ, ꙗꙁвьнѣмъ, ꙗꙁвьнꙑмь, ꙗꙁвьнꙑмь, ꙗꙁвьнѣмьꙗꙁвьнꙑѧ, ꙗꙁвьнꙑꙗ, ꙗꙁвьнꙑеꙗꙁвьнꙑм, ꙗꙁвьнꙑмꙗꙁвьнꙑхъ, ꙗꙁвьнꙑхъ, ꙗꙁвьнꙑхь, ꙗꙁвьнꙑхьꙗꙁвьнѣꙗꙁвьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙗꙁвьнꙑма, ꙗꙁвьнꙑмаꙗꙁвьнѣ, ꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣшаꙗꙁвьнѣшѹ, ꙗꙁвьнѣшюꙗꙁвьнѣꙗꙁвьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ꙗꙁвьнѣшемь, ꙗꙁвьнѣшемъꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣꙗꙁвьнѣше, ꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣшь, ꙗꙁвьнѣшъꙗꙁвьнѣшемъ, ꙗꙁвьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ꙗꙁвьнѣшѧꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣшхъ, ꙗꙁвьнѣшхьꙗꙁвьнѣшаꙗꙁвьнѣшѹ, ꙗꙁвьнѣшюꙗꙁвьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ꙗꙁвьнѣе, ꙗꙁвьнѣ, ꙗꙁвьнѣшеꙗꙁвьнѣшаꙗꙁвьнѣшѹ, ꙗꙁвьнѣшюꙗꙁвьнѣе, ꙗꙁвьнѣ, ꙗꙁвьнѣшеꙗꙁвьнѣшаꙗꙁвьнѣшемь, ꙗꙁвьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣе, ꙗꙁвьнѣꙗꙁвьнѣша, ꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣшь, ꙗꙁвьнѣшъꙗꙁвьнѣшемъ, ꙗꙁвьнѣшемьꙗꙁвьнѣша, ꙗꙁвьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣшхъ, ꙗꙁвьнѣшхьꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣшѹ, ꙗꙁвьнѣшюꙗꙁвьнѣшемаꙗꙁвьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ꙗꙁвьнѣшѧ, ꙗꙁвьнѣшѫ, ꙗꙁвьнѣшеꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣшѫ, ꙗꙁвьнѣшѧ, ꙗꙁвьнѣшѹꙗꙁвьнѣшеѭ, ꙗꙁвьнѣшеѫ, ꙗꙁвьнѣшеѧ, ꙗꙁвьнѣшеюꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ꙗꙁвьнѣшѧ, ꙗꙁвьнѣшѫ, ꙗꙁвьнѣшеꙗꙁвьнѣшь, ꙗꙁвьнѣшъꙗꙁвьнѣшамъ, ꙗꙁвьнѣшамьꙗꙁвьнѣшѧ, ꙗꙁвьнѣше, ꙗꙁвьнѣшѫꙗꙁвьнѣшамꙗꙁвьнѣшахъ, ꙗꙁвьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣшѹ, ꙗꙁвьнѣшюꙗꙁвьнѣшамаꙗꙁвьнѣ, ꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣшаго, ꙗꙁвьнѣшаего, ꙗꙁвьнѣшааго, ꙗꙁвьнѣшагоꙗꙁвьнѣшѹмѹ, ꙗꙁвьнѣшѹемѹ, ꙗꙁвьнѣшѹѹмѹ, ꙗꙁвьнѣшѹмѹ, ꙗꙁвьнѣшюмѹ, ꙗꙁвьнѣшюемѹ, ꙗꙁвьнѣшюѹмѹ, ꙗꙁвьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ꙗꙁвьнѣꙗꙁвьнѣшаго, ꙗꙁвьнѣшаего, ꙗꙁвьнѣшааго, ꙗꙁвьнѣшагоꙗꙁвьнѣшмь, ꙗꙁвьнѣшмь, ꙗꙁвьнѣшмъ, ꙗꙁвьнѣшмъꙗꙁвьнѣшмь, ꙗꙁвьнѣшмь, ꙗꙁвьнѣшмъ, ꙗꙁвьнѣшмъꙗꙁвьнѣꙗꙁвьнѣше, ꙗꙁвьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ꙗꙁвьнѣшхъ, ꙗꙁвьнѣшхъ, ꙗꙁвьнѣшхь, ꙗꙁвьнѣшхьꙗꙁвьнѣшмъ, ꙗꙁвьнѣшмъ, ꙗꙁвьнѣшмьꙗꙁвьнѣшѧѧ, ꙗꙁвьнѣшее, ꙗꙁвьнѣшѫѫꙗꙁвьнѣшм, ꙗꙁвьнѣшмꙗꙁвьнѣшхъ, ꙗꙁвьнѣшхъ, ꙗꙁвьнѣшхьꙗꙁвьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ꙗꙁвьнѣшѹю, ꙗꙁвьнѣшююꙗꙁвьнѣшма, ꙗꙁвьнѣшмаꙗꙁвьнѣе, ꙗꙁвьнѣ, ꙗꙁвьнѣшее, ꙗꙁвьнѣшеꙗꙁвьнѣшаго, ꙗꙁвьнѣшаего, ꙗꙁвьнѣшааго, ꙗꙁвьнѣшагоꙗꙁвьнѣшѹмѹ, ꙗꙁвьнѣшѹемѹ, ꙗꙁвьнѣшѹѹмѹ, ꙗꙁвьнѣшѹмѹ, ꙗꙁвьнѣшюмѹ, ꙗꙁвьнѣшюемѹ, ꙗꙁвьнѣшюѹмѹ, ꙗꙁвьнѣшюмѹꙗꙁвьнѣе, ꙗꙁвьнѣ, ꙗꙁвьнѣшее, ꙗꙁвьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ꙗꙁвьнѣшаго, ꙗꙁвьнѣшаего, ꙗꙁвьнѣшааго, ꙗꙁвьнѣшагоꙗꙁвьнѣшмь, ꙗꙁвьнѣшмь, ꙗꙁвьнѣшмъ, ꙗꙁвьнѣшмъꙗꙁвьнѣшмь, ꙗꙁвьнѣшмь, ꙗꙁвьнѣшмъ, ꙗꙁвьнѣшмъꙗꙁвьнѣе, ꙗꙁвьнѣ, ꙗꙁвьнѣшее, ꙗꙁвьнѣшеꙗꙁвьнѣшаꙗ, ꙗꙁвьнѣшаѣ, ꙗꙁвьнѣшаѧꙗꙁвьнѣшхъ, ꙗꙁвьнѣшхъ, ꙗꙁвьнѣшхь, ꙗꙁвьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ꙗꙁвьнѣшмъ, ꙗꙁвьнѣшмъ, ꙗꙁвьнѣшмьꙗꙁвьнѣшаꙗ, ꙗꙁвьнѣшаѣ, ꙗꙁвьнѣшаѧꙗꙁвьнѣшм, ꙗꙁвьнѣшмꙗꙁвьнѣшхъ, ꙗꙁвьнѣшхъ, ꙗꙁвьнѣшхьꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣшѹю, ꙗꙁвьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ꙗꙁвьнѣшма, ꙗꙁвьнѣшмаꙗꙁвьнѣшꙗ, ꙗꙁвьнѣшѣ, ꙗꙁвьнѣшаꙗꙗꙁвьнѣшѧѧ, ꙗꙁвьнѣшѧѩ, ꙗꙁвьнѣшѫѫ, ꙗꙁвьнѣшаѧ, ꙗꙁвьнѣшее, ꙗꙁвьнѣшеѥꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣшѫѫ, ꙗꙁвьнѣшѫѭ, ꙗꙁвьнѣшѧѧ, ꙗꙁвьнѣшѧѩ, ꙗꙁвьнѣшююꙗꙁвьнѣшѫѫ, ꙗꙁвьнѣшѫѭ, ꙗꙁвьнѣшѧѧ, ꙗꙁвьнѣшѧѩ, ꙗꙁвьнѣшюю, ꙗꙁвьнѣшеѭ, ꙗꙁвьнѣшеѫ, ꙗꙁвьнѣшеѧ, ꙗꙁвьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣшꙗ, ꙗꙁвьнѣшѣꙗꙁвьнѣшѧѧ, ꙗꙁвьнѣшѧѩ, ꙗꙁвьнѣшѫѫ, ꙗꙁвьнѣшаѧ, ꙗꙁвьнѣшее, ꙗꙁвьнѣшеѥꙗꙁвьнѣшхъ, ꙗꙁвьнѣшхъ, ꙗꙁвьнѣшхь, ꙗꙁвьнѣшхьꙗꙁвьнѣшмъ, ꙗꙁвьнѣшмъ, ꙗꙁвьнѣшмь, ꙗꙁвьнѣшмьꙗꙁвьнѣшѧѧ, ꙗꙁвьнѣшѧѩ, ꙗꙁвьнѣшѫѫ, ꙗꙁвьнѣшаѧ, ꙗꙁвьнѣшее, ꙗꙁвьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ꙗꙁвьнѣшм, ꙗꙁвьнѣшмꙗꙁвьнѣшхъ, ꙗꙁвьнѣшхъ, ꙗꙁвьнѣшхь, ꙗꙁвьнѣшхьꙗꙁвьнѣшꙗꙁвьнѣшѹю, ꙗꙁвьнѣшююꙗꙁвьнѣшма, ꙗꙁвьнѣшма
ꙗꙁвьнъ -ꙑ прил 1. Страдащ, ранен тъгда львъ акꙑ раноѭ ꙗꙁвьнъ отъбѣже отъ наю С 297.6 2. Който се отнася до раните ꙗкоже бо враевьст отроц. ꙁмнꙑѧ ꙗꙁвꙑ цѣлꙙтъ. с тѣхъ ꙁемьѭште цѣльбьнаꙗ бꙑлꙗ. растворьше внам ꙗꙁвънꙑм врѣдъ цѣлꙙште С 430.16—17 3. Като същ. ꙗꙁвьнъ, –ꙑ м ед ꙗꙁвьн м мн a) τραυματίας, τραυματίαι Този, който е ранен [наранен]; тези, които са ранени [наранени] тꙑ съмѣрілъ есі ѣко ѣꙁвьна родаего. ї мꙑшьцеѭ сілꙑ твоеѩ раꙁгъна врагꙑ твоѩ СП 88.11 да  тъ л ѹбо  мꙑ ꙗꙁвен мъ ꙗꙁвоѭ го цѣлѣхомꙑ С 436.26 ꙗꙁвенꙑ многоболѣꙁньнꙑмъ ловѣкомъ. сѫпротвъно ѧꙁ бꙑл С 436. 28 b) Мъртвец, покойник бꙑхъ ѣко ловѣкъ бес помошті ѹ мрътвꙑхъ свободь. ѣко ѣꙁвьні съпешті въ гробѣхъ іхъже нѣсі помѣнѫлъ кътомѹ СП 87.6 ꙗꙁвьнъ бꙑт πλήσσομαι, τιτρώσκομαι, τραυματίζομαι Ранен съм, наранен съм, получавам рана помьнте л гда сꙙ бꙿрахомъ на велцѣ брані ...  н дінъ отъ насъ не бꙑ ꙗꙁвьнъ. отъ толка народа С 72.30 толко пострадавъ прѣбꙑ бестрастьнь. ꙗꙁвенъ бꙑстъ. опл҄ьвавань С 436.19 тъ же ꙗꙁвьнъ бꙑстъ грѣхъ рад нашхъ С 436.23—24 Изч СП С Гр πληγείς τοῦ πάϑους [вар. ἐλαυνόμενος] ꙗꙁвънъ ѣꙁвьнъ ꙗꙁвенъ Нвб Срв язвен ОА ВА ЕтМл БТР АР ЕА