Исторически речник
ꙗꙁвна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ꙗꙁвнаꙗꙁвнꙑ, ꙗꙁвнѫꙗꙁвнѣꙗꙁвнѫ, ꙗꙁвнѹꙗꙁвноѭ, ꙗꙁвноѫ, ꙗꙁвноѧ, ꙗꙁвноюꙗꙁвнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ꙗꙁвноꙗꙁвнꙑꙗꙁвнъ, ꙗꙁвньꙗꙁвнамъ, ꙗꙁвнамьꙗꙁвнамꙗꙁвнахъ, ꙗꙁвнахь
NfOuNfGuNfDu
ꙗꙁвнѣꙗꙁвнѹꙗꙁвнама
ꙗꙁвна -ꙑ ж Бърлога, леговище, дупка гла емѹ съ. лс ѣꙁвнꙑ мѫтъ. ꙇ птцѧ нбскꙑѩ гнѣꙁда. а снъ лвскꙑ не матъ къде главꙑ подъклонт М Мт 8.20 З, А, СК. Срв.Лк 9.58 Изч М З А СК Гр φωλεός ѣꙁвна ѣꙁвіна Нвб Срв яз м диал ЕтМл ДА язовина диал БТР АР