Исторически речник
ꙗвл҄ено  
ꙗвл҄ено нареч Явно, ясно, точно бже ... мꙑсле нашхъ ѹмъ. авлѣѩ (погр. вм. авлено, Фърчек, с. [36] 706I, бел. 1 под линия) раꙁѹмѣѩ. помꙑшленѣ прѣбꙑваѭщѣ намъ въ дръꙁост. сꙑ неꙁълобвъ. съподоб прѣꙁьрѣт въпадъшмъ СЕ 24а 10 Изч СЕ Гр σαφῶς авлено Нвб Срв явно