Исторически речник
 
Буквен знак. Тридесет и петата буква от стб. азбука; в кир. ꙗ; в нвб. буква я [звукове йа, ’а]