Исторически речник
юговъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
юговъ, юговьюговаюговѹюговъ, юговьюговаюговомь, юговомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
юговѣюговъюговюговъ, юговьюговомъ, юговомьюговꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
юговꙑюговѣхъ, юговѣхьюговаюговѹюговомаюгово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
юговаюговѹюговоюговаюговомь, юговомъюговѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
юговаюговъ, юговьюговомъ, юговомьюговаюговꙑюговѣхъ, юговѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
юговѣюговѹюговомаюговаюговꙑ, юговѫюговѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
юговѫ, юговѹюговоѭ, юговоѫ, юговоѧ, юговоююговѣюговꙑюговъ, юговьюговамъ, юговамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
юговꙑюговамюговахъ, юговахьюговѣюговѹюговама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
юговъ -ꙑ прил Който се отнася до южния вятър, до южняка акꙑ югъ вьꙁвѣꙗвъш благодѣть хрстосовѫ на прьво стьство прведе нетьлѣньꙗ. то топло вьꙁвѣꙗн югово.  невѣста цръкꙑ кь пѣтїхъ пѣт.  прꙁꙑваетъ глагол҄ѫшт. вьстан сѣвере  прд юже. провѣ градъ м. да потекѫтъ добрꙑѧ вон҄ꙙ С 349.13 Изч С Гр τοῦ νότου Нвб югов диал НТ НГер ЕтМл ДА юговит диал НГер БТР Срв южен ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР южав диал НГер