Исторически речник
ѣ  
ѣ I. Буквен знак. Тридесет и третата буква от стб. азбука, назовавана ꙗть; в глаг. , в кир. ѣ, в нвб. звук широко е. II. Числен знак. В глаг. ⱑ҃ = 800, DCCC