Исторически речник
щ  
щ Буквен знак. Двадесет и деветата буква от стб. азбука, назовавана ща; в глаг. , в кир. щ, в нвб. буква щ [звук шт]