Исторически речник
ѧдьце  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѧдьце, ѧдъцеѧдьца, ѧдъцаѧдьцѹ, ѧдьцю, ѧдъцѹ, ѧдъцюѧдьцемь, ѧдьцемъ, ѧдъцемь, ѧдъцемъѧдьц, ѧдъцѧдьца, ѧдъца
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѧдьць, ѧдець, ѧдьцъ, ѧдецъѧдьцемъ, ѧдьцемь, ѧдьцамъ, ѧдьцамь, ѧдъцемъ, ѧдъцемь, ѧдъцамъ, ѧдъцамьѧдьц, ѧдъцѧдьцхъ, ѧдъцхъ, ѧдьцхь, ѧдъцхьѧдьц, ѧдъцѧдьцѹ, ѧдьцю, ѧдъцѹ, ѧдъцю
NnDu
ѧдьцема, ѧдъцема
ѧдьце ср Умалително от чедо, детенце — обръщение към духовни последователи гла же с ... ѧдъца еще мало съ вам есмъ М Йо 13.33 З А СК ꙙдьца моꙗ. еда кто васъ отълѫ сꙙ отъ любьве хрстосовꙑ С 221.1 Изч М З А СК С Гр τεκνίον ꙙдьце ѧдъце Нвб Срв чедице ОА Дюв ЕтМл чеденце ОА НГер ЕтМл