Исторически речник
ѹство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ѹствоѹстваѹствѹѹствомь, ѹствомъѹствѣѹства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ѹствъ, ѹствь, ѹстъвъ, ѹстъвь, ѹстьвъ, ѹстьвьѹствомъ, ѹствомьѹствꙑѹствѣхъ, ѹствѣхьѹстваѹствѹ
NnDu
ѹствома
ѹство ср Усещане, чувство болѣꙁнь же напрасна  люта  неꙁдріема. до самѣхъ ѹдовъ доходꙙшт. болѣꙁньно твортъ. мраꙁмꙑмъ ѹство С 89.23 Изч С Гр αἴσϑησις Нвб Срв чувство ОА ВА АК Дюв ЕтМл БТР АР