Исторически речник
ѹдт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹдт сѧѹждѫ, ѹждѹѹдшѹдтъ, ѹдть, ѹдтѹдмъ, ѹдмь, ѹдм, ѹдмоѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹдѧтъ, ѹдѧть, ѹдѧтѹдвѣѹдтаѹдтеѹдѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹдмъ, ѹдмь, ѹдмѹдтеѹдвѣѹдтаѹдхъ, ѹдхь, ѹдхѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹдѹдхомъ, ѹдхомь, ѹдхом, ѹдхмꙑѹдстеѹдшѧ, ѹдшѫ, ѹдша, ѹдше, ѹдхѫѹдховѣѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹдстеѹждаахъ, ѹждахъ, ѹжахъ, ѹждаахь, ѹждахь, ѹжахь, ѹждаах, ѹждах, ѹжахѹждааше, ѹждаше, ѹжашеѹждааше, ѹждаше, ѹжашеѹждаахомъ, ѹждахомъ, ѹжахомъ, ѹждаахомь, ѹждахомь, ѹжахомь, ѹждаахом, ѹждахом, ѹжахомѹждаашете, ѹждашете, ѹжашете, ѹждаасте, ѹждасте, ѹжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹждаахѫ, ѹждахѫ, ѹжахѫ, ѹждаахѹ, ѹждахѹ, ѹжахѹѹждааховѣ, ѹждаховѣ, ѹжаховѣѹждаашета, ѹждашета, ѹжашета, ѹждааста, ѹждаста, ѹжастаѹждаашете, ѹждашете, ѹжашете, ѹждаасте, ѹждасте, ѹжасте
ѹдт сѧ -ѹждѫ сѧ -ѹдш сѧ несв св Чудя се, учудвам се, удивлявам се ꙇ бѣшѧ людье ждѫще ꙁахарѩ. ꙇ юждаахѫ сѧ еже къшнѣаше тъ въ цръкъве М Лк 1.21 З А слъшавъ же се съ юд сѧ емѹ. ꙇ обраштъ сѧ послѣдѹѭштѹмѹ народѹ рее ... н вꙑꙁл толкоѩ вѣрꙑ (не) обрѣтъ М Лк 7.9 З А СК тъгда ѹдвъша сꙙ.  поклонвъша сꙙ аб ꙁдоста.  сърѣтꙿша цѣсара съповѣдаста мѹ вьсе С 198.22 се слꙑшавъ архепскѹпъ ѹд сꙙ.  прꙁъва блаженаꙿго савѫ  глагола мѹ С 286.28 слꙑшавъше же то вльсв. онѣмѣшꙙ на много врѣмꙙ словесемъ го ѹдꙙште сꙙ С 266.23 М З А СК Б С Гр ϑαυμάζω ἄγαμαι ἐκπλήσσομαι юдт сѧ Нвб чудя се ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА