Исторически речник
рѣда [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
рѣдарѣдꙑ, рѣдѫрѣдѣрѣдѫ, рѣдѹрѣдоѭ, рѣдоѫ, рѣдоѧ, рѣдоюрѣдѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
рѣдорѣдꙑрѣдъ, рѣдьрѣдамъ, рѣдамьрѣдамрѣдахъ, рѣдахь
NfOuNfGuNfDu
рѣдѣрѣдѹрѣдама
рѣда -ꙑ ж Дежурство, дневна [седмична] служба на еврейските свещеница при храма; смяна бꙑстъ же слѹжѧштѹ емѹ. въ нѹ рѣдꙑ своеѩ. прѣдъ бмъ. по обꙑаю ерескѹмѹ. клю сѧ емѹ покадт въшедъшю въ црквъ гнѭ М Лк 1.8 З А дьневьнаꙗ рѣда ἐφημερία Дежурство за извършване на богослужението през деня бꙑстъ въ дьн ꙇрода црѣ. ꙇюдеꙇска. ꙇереі етеръ ꙇменемь ꙁахарѣ. отъ дьневънꙑѩ рѣдꙑ аван҄ѧ З Лк 1.5 Изч М З А Гр ἐφημερία Нвб Ø