Исторически речник
ловѣьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ловѣьнъ, ловѣьньловѣьналовѣьнѹловѣьнъ, ловѣьньловѣьналовѣьномь, ловѣьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ловѣьнѣловѣьне, ловѣьнꙑловѣьнловѣьнъ, ловѣьньловѣьномъ, ловѣьномьловѣьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ловѣьнꙑловѣьнѣхъ, ловѣьнѣхьловѣьналовѣьнѹловѣьномаловѣьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ловѣьналовѣьнѹловѣьноловѣьналовѣьномь, ловѣьномъловѣьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ловѣьналовѣьнъ, ловѣьньловѣьномъ, ловѣьномьловѣьналовѣьнꙑловѣьнѣхъ, ловѣьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ловѣьнѣловѣьнѹловѣьномаловѣьналовѣьнꙑ, ловѣьнѫловѣьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ловѣьнѫ, ловѣьнѹловѣьноѭ, ловѣьноѫ, ловѣьноѧ, ловѣьноюловѣьнѣловѣьнꙑловѣьнъ, ловѣьньловѣьнамъ, ловѣьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ловѣьнꙑловѣьнамловѣьнахъ, ловѣьнахьловѣьнѣловѣьнѹловѣьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ловѣьнꙑ, ловѣьнꙑ, ловѣьноловѣьнаго, ловѣьнаего, ловѣьнааго, ловѣьнаго, ловѣьного, ловѣьнога, ловѣьнголовѣьнѹмѹ, ловѣьнѹемѹ, ловѣьнѹѹмѹ, ловѣьнѹмѹ, ловѣьноомѹ, ловѣьномѹ, ловѣьноѹмѹ, ловѣьнмѹловѣьнꙑ, ловѣьнꙑ, ловѣьноловѣьнаго, ловѣьнаего, ловѣьнааго, ловѣьнаго, ловѣьного, ловѣьнога, ловѣьнголовѣьнꙑмь, ловѣьнꙑмь, ловѣьнꙑмъ, ловѣьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ловѣьнѣмь, ловѣьнѣемь, ловѣьнѣѣмь, ловѣьнѣамь, ловѣьнѣмь, ловѣьнѣмъ, ловѣьнѣемъ, ловѣьнѣѣмъ, ловѣьнѣамъ, ловѣьнѣмъ, ловѣьномь, ловѣьномъловѣьнꙑ, ловѣьнꙑ, ловѣьноловѣьнловѣьнꙑхъ, ловѣьнꙑхъ, ловѣьнꙑхь, ловѣьнꙑхь, ловѣьнѣхъ, ловѣьнѣхьловѣьнꙑмъ, ловѣьнꙑмъ, ловѣьнꙑмь, ловѣьнꙑмь, ловѣьнѣмъ, ловѣьнѣмьловѣьнꙑѧ, ловѣьнꙑꙗ, ловѣьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ловѣьнꙑм, ловѣьнꙑмловѣьнꙑхъ, ловѣьнꙑхъ, ловѣьнꙑхь, ловѣьнꙑхьловѣьнаꙗ, ловѣьнаа, ловѣьнаѣловѣьнѹю, ловѣьноюловѣьнꙑма, ловѣьнꙑмаловѣьно, ловѣьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ловѣьнаго, ловѣьнаего, ловѣьнааго, ловѣьнаго, ловѣьного, ловѣьнога, ловѣьнголовѣьнѹмѹ, ловѣьнѹемѹ, ловѣьнѹѹмѹ, ловѣьнѹмѹ, ловѣьноомѹ, ловѣьномѹ, ловѣьноѹмѹ, ловѣьнмѹловѣьно, ловѣьноеловѣьнаго, ловѣьннаего, ловѣьнааго, ловѣьнаго, ловѣьного, ловѣьнога, ловѣьнголовѣьнꙑмь, ловѣьнꙑмь, ловѣьнꙑмъ, ловѣьнꙑмъловѣьнѣмь, ловѣьнѣемь, ловѣьнѣѣмь, ловѣьнѣамь, ловѣьнѣмь, ловѣьнѣмъ, ловѣьнѣемъ, ловѣьнѣѣмъ, ловѣьнѣамъ, ловѣьнѣмъ, ловѣьномь, ловѣьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ловѣьно, ловѣьноеловѣьнаꙗ, ловѣьнаа, ловѣьнаѣ, ловѣьнаѧловѣьнꙑхъ, ловѣьнꙑхъ, ловѣьнꙑхь, ловѣьнꙑхь, ловѣьнѣхъ, ловѣьнѣхьловѣьнꙑмъ, ловѣьнꙑмъ, ловѣьнꙑмь, ловѣьнꙑмь, ловѣьнѣмъ, ловѣьнѣмьловѣьнаꙗ, ловѣьнаа, ловѣьнаѣ, ловѣьнаѧловѣьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ловѣьнꙑхъ, ловѣьнꙑхъ, ловѣьнꙑхь, ловѣьнꙑхьловѣьнѣловѣьнѹю, ловѣьноюловѣьнꙑма, ловѣьнꙑмаловѣьнаꙗ, ловѣьнаа, ловѣьнаѣ, ловѣьнаѧловѣьнꙑѧ, ловѣьнꙑꙗ, ловѣьнѫѭ, ловѣьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ловѣьнѣ, ловѣьноловѣьнѫѭ, ловѣьнѹю, ловѣьноѭ, ловѣьноюловѣьнѫѭ, ловѣьноѫ, ловѣьноѧ, ловѣьноюловѣьнѣловѣьнꙑѧ, ловѣьнꙑꙗ, ловѣьнꙑеловѣьнꙑхъ, ловѣьнꙑхъ, ловѣьнѣхъ, ловѣьнꙑхь, ловѣьнꙑхь, ловѣьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ловѣьнꙑмъ, ловѣьнꙑмъ, ловѣьнѣмъ, ловѣьнꙑмь, ловѣьнꙑмь, ловѣьнѣмьловѣьнꙑѧ, ловѣьнꙑꙗ, ловѣьнꙑеловѣьнꙑм, ловѣьнꙑмловѣьнꙑхъ, ловѣьнꙑхъ, ловѣьнꙑхь, ловѣьнꙑхьловѣьнѣловѣьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ловѣьнꙑма, ловѣьнꙑмаловѣьнѣ, ловѣьнѣшловѣьнѣшаловѣьнѣшѹ, ловѣьнѣшюловѣьнѣловѣьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ловѣьнѣшемь, ловѣьнѣшемъловѣьнѣшловѣьнѣловѣьнѣше, ловѣьнѣшловѣьнѣшь, ловѣьнѣшъловѣьнѣшемъ, ловѣьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ловѣьнѣшѧловѣьнѣшловѣьнѣшхъ, ловѣьнѣшхьловѣьнѣшаловѣьнѣшѹ, ловѣьнѣшюловѣьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ловѣьнѣе, ловѣьнѣ, ловѣьнѣшеловѣьнѣшаловѣьнѣшѹ, ловѣьнѣшюловѣьнѣе, ловѣьнѣ, ловѣьнѣшеловѣьнѣшаловѣьнѣшемь, ловѣьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ловѣьнѣшловѣьнѣе, ловѣьнѣловѣьнѣша, ловѣьнѣшловѣьнѣшь, ловѣьнѣшъловѣьнѣшемъ, ловѣьнѣшемьловѣьнѣша, ловѣьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ловѣьнѣшловѣьнѣшхъ, ловѣьнѣшхьловѣьнѣшловѣьнѣшѹ, ловѣьнѣшюловѣьнѣшемаловѣьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ловѣьнѣшѧ, ловѣьнѣшѫ, ловѣьнѣшеловѣьнѣшловѣьнѣшѫ, ловѣьнѣшѧ, ловѣьнѣшѹловѣьнѣшеѭ, ловѣьнѣшеѫ, ловѣьнѣшеѧ, ловѣьнѣшеюловѣьнѣшловѣьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ловѣьнѣшѧ, ловѣьнѣшѫ, ловѣьнѣшеловѣьнѣшь, ловѣьнѣшъловѣьнѣшамъ, ловѣьнѣшамьловѣьнѣшѧ, ловѣьнѣше, ловѣьнѣшѫловѣьнѣшамловѣьнѣшахъ, ловѣьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ловѣьнѣшловѣьнѣшѹ, ловѣьнѣшюловѣьнѣшамаловѣьнѣ, ловѣьнѣшловѣьнѣшаго, ловѣьнѣшаего, ловѣьнѣшааго, ловѣьнѣшаголовѣьнѣшѹмѹ, ловѣьнѣшѹемѹ, ловѣьнѣшѹѹмѹ, ловѣьнѣшѹмѹ, ловѣьнѣшюмѹ, ловѣьнѣшюемѹ, ловѣьнѣшюѹмѹ, ловѣьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ловѣьнѣловѣьнѣшаго, ловѣьнѣшаего, ловѣьнѣшааго, ловѣьнѣшаголовѣьнѣшмь, ловѣьнѣшмь, ловѣьнѣшмъ, ловѣьнѣшмъловѣьнѣшмь, ловѣьнѣшмь, ловѣьнѣшмъ, ловѣьнѣшмъловѣьнѣловѣьнѣше, ловѣьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ловѣьнѣшхъ, ловѣьнѣшхъ, ловѣьнѣшхь, ловѣьнѣшхьловѣьнѣшмъ, ловѣьнѣшмъ, ловѣьнѣшмьловѣьнѣшѧѧ, ловѣьнѣшее, ловѣьнѣшѫѫловѣьнѣшм, ловѣьнѣшмловѣьнѣшхъ, ловѣьнѣшхъ, ловѣьнѣшхьловѣьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ловѣьнѣшѹю, ловѣьнѣшююловѣьнѣшма, ловѣьнѣшмаловѣьнѣе, ловѣьнѣ, ловѣьнѣшее, ловѣьнѣшеловѣьнѣшаго, ловѣьнѣшаего, ловѣьнѣшааго, ловѣьнѣшаголовѣьнѣшѹмѹ, ловѣьнѣшѹемѹ, ловѣьнѣшѹѹмѹ, ловѣьнѣшѹмѹ, ловѣьнѣшюмѹ, ловѣьнѣшюемѹ, ловѣьнѣшюѹмѹ, ловѣьнѣшюмѹловѣьнѣе, ловѣьнѣ, ловѣьнѣшее, ловѣьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ловѣьнѣшаго, ловѣьнѣшаего, ловѣьнѣшааго, ловѣьнѣшаголовѣьнѣшмь, ловѣьнѣшмь, ловѣьнѣшмъ, ловѣьнѣшмъловѣьнѣшмь, ловѣьнѣшмь, ловѣьнѣшмъ, ловѣьнѣшмъловѣьнѣе, ловѣьнѣ, ловѣьнѣшее, ловѣьнѣшеловѣьнѣшаꙗ, ловѣьнѣшаѣ, ловѣьнѣшаѧловѣьнѣшхъ, ловѣьнѣшхъ, ловѣьнѣшхь, ловѣьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ловѣьнѣшмъ, ловѣьнѣшмъ, ловѣьнѣшмьловѣьнѣшаꙗ, ловѣьнѣшаѣ, ловѣьнѣшаѧловѣьнѣшм, ловѣьнѣшмловѣьнѣшхъ, ловѣьнѣшхъ, ловѣьнѣшхьловѣьнѣшловѣьнѣшѹю, ловѣьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ловѣьнѣшма, ловѣьнѣшмаловѣьнѣшꙗ, ловѣьнѣшѣ, ловѣьнѣшаꙗловѣьнѣшѧѧ, ловѣьнѣшѧѩ, ловѣьнѣшѫѫ, ловѣьнѣшаѧ, ловѣьнѣшее, ловѣьнѣшеѥловѣьнѣшловѣьнѣшѫѫ, ловѣьнѣшѫѭ, ловѣьнѣшѧѧ, ловѣьнѣшѧѩ, ловѣьнѣшююловѣьнѣшѫѫ, ловѣьнѣшѫѭ, ловѣьнѣшѧѧ, ловѣьнѣшѧѩ, ловѣьнѣшюю, ловѣьнѣшеѭ, ловѣьнѣшеѫ, ловѣьнѣшеѧ, ловѣьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ловѣьнѣшловѣьнѣшꙗ, ловѣьнѣшѣловѣьнѣшѧѧ, ловѣьнѣшѧѩ, ловѣьнѣшѫѫ, ловѣьнѣшаѧ, ловѣьнѣшее, ловѣьнѣшеѥловѣьнѣшхъ, ловѣьнѣшхъ, ловѣьнѣшхь, ловѣьнѣшхьловѣьнѣшмъ, ловѣьнѣшмъ, ловѣьнѣшмь, ловѣьнѣшмьловѣьнѣшѧѧ, ловѣьнѣшѧѩ, ловѣьнѣшѫѫ, ловѣьнѣшаѧ, ловѣьнѣшее, ловѣьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ловѣьнѣшм, ловѣьнѣшмловѣьнѣшхъ, ловѣьнѣшхъ, ловѣьнѣшхь, ловѣьнѣшхьловѣьнѣшловѣьнѣшѹю, ловѣьнѣшююловѣьнѣшма, ловѣьнѣшма
ловѣьнъ -ꙑ прил същ ловѣьно ср ед τὸ χολῶδες Разрушителното; това, което води до смърт тако же  съпасꙿ вьсꙙ ꙁьлꙑѧ внꙑ на благо прѣтвор. горко сладько сътворвъ ловѣьно. на цѣлбѫ прѣложвъ. сьмрьтьно стрѣкало на н҄ѫ сьвратвь С 430.19 Изч С Нвб чловечен, человечен остар ВА НТ човечен АК БТР АР ЕА