Исторически речник
сльнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сльнъ, сльньсльнасльнѹсльнъ, сльньсльнасльномь, сльномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сльнѣсльне, сльнꙑсльнсльнъ, сльньсльномъ, сльномьсльнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сльнꙑсльнѣхъ, сльнѣхьсльнасльнѹсльномасльно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сльнасльнѹсльносльнасльномь, сльномъсльнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сльнасльнъ, сльньсльномъ, сльномьсльнасльнꙑсльнѣхъ, сльнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сльнѣсльнѹсльномасльнасльнꙑ, сльнѫсльнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сльнѫ, сльнѹсльноѭ, сльноѫ, сльноѧ, сльноюсльнѣсльнꙑсльнъ, сльньсльнамъ, сльнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сльнꙑсльнамсльнахъ, сльнахьсльнѣсльнѹсльнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
сльнꙑ, сльнꙑ, сльносльнаго, сльнаего, сльнааго, сльнаго, сльного, сльнога, сльнгосльнѹмѹ, сльнѹемѹ, сльнѹѹмѹ, сльнѹмѹ, сльноомѹ, сльномѹ, сльноѹмѹ, сльнмѹсльнꙑ, сльнꙑ, сльносльнаго, сльнаего, сльнааго, сльнаго, сльного, сльнога, сльнгосльнꙑмь, сльнꙑмь, сльнꙑмъ, сльнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
сльнѣмь, сльнѣемь, сльнѣѣмь, сльнѣамь, сльнѣмь, сльнѣмъ, сльнѣемъ, сльнѣѣмъ, сльнѣамъ, сльнѣмъ, сльномь, сльномъсльнꙑ, сльнꙑ, сльносльнсльнꙑхъ, сльнꙑхъ, сльнꙑхь, сльнꙑхь, сльнѣхъ, сльнѣхьсльнꙑмъ, сльнꙑмъ, сльнꙑмь, сльнꙑмь, сльнѣмъ, сльнѣмьсльнꙑѧ, сльнꙑꙗ, сльнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
сльнꙑм, сльнꙑмсльнꙑхъ, сльнꙑхъ, сльнꙑхь, сльнꙑхьсльнаꙗ, сльнаа, сльнаѣсльнѹю, сльноюсльнꙑма, сльнꙑмасльно, сльное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сльнаго, сльнаего, сльнааго, сльнаго, сльного, сльнога, сльнгосльнѹмѹ, сльнѹемѹ, сльнѹѹмѹ, сльнѹмѹ, сльноомѹ, сльномѹ, сльноѹмѹ, сльнмѹсльно, сльноесльнаго, сльннаего, сльнааго, сльнаго, сльного, сльнога, сльнгосльнꙑмь, сльнꙑмь, сльнꙑмъ, сльнꙑмъсльнѣмь, сльнѣемь, сльнѣѣмь, сльнѣамь, сльнѣмь, сльнѣмъ, сльнѣемъ, сльнѣѣмъ, сльнѣамъ, сльнѣмъ, сльномь, сльномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
сльно, сльноесльнаꙗ, сльнаа, сльнаѣ, сльнаѧсльнꙑхъ, сльнꙑхъ, сльнꙑхь, сльнꙑхь, сльнѣхъ, сльнѣхьсльнꙑмъ, сльнꙑмъ, сльнꙑмь, сльнꙑмь, сльнѣмъ, сльнѣмьсльнаꙗ, сльнаа, сльнаѣ, сльнаѧсльнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
сльнꙑхъ, сльнꙑхъ, сльнꙑхь, сльнꙑхьсльнѣсльнѹю, сльноюсльнꙑма, сльнꙑмасльнаꙗ, сльнаа, сльнаѣ, сльнаѧсльнꙑѧ, сльнꙑꙗ, сльнѫѭ, сльнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
сльнѣ, сльносльнѫѭ, сльнѹю, сльноѭ, сльноюсльнѫѭ, сльноѫ, сльноѧ, сльноюсльнѣсльнꙑѧ, сльнꙑꙗ, сльнꙑесльнꙑхъ, сльнꙑхъ, сльнѣхъ, сльнꙑхь, сльнꙑхь, сльнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
сльнꙑмъ, сльнꙑмъ, сльнѣмъ, сльнꙑмь, сльнꙑмь, сльнѣмьсльнꙑѧ, сльнꙑꙗ, сльнꙑесльнꙑм, сльнꙑмсльнꙑхъ, сльнꙑхъ, сльнꙑхь, сльнꙑхьсльнѣсльнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
сльнꙑма, сльнꙑмасльнѣ, сльнѣшсльнѣшасльнѣшѹ, сльнѣшюсльнѣсльнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
сльнѣшемь, сльнѣшемъсльнѣшсльнѣсльнѣше, сльнѣшсльнѣшь, сльнѣшъсльнѣшемъ, сльнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
сльнѣшѧсльнѣшсльнѣшхъ, сльнѣшхьсльнѣшасльнѣшѹ, сльнѣшюсльнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
сльнѣе, сльнѣ, сльнѣшесльнѣшасльнѣшѹ, сльнѣшюсльнѣе, сльнѣ, сльнѣшесльнѣшасльнѣшемь, сльнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
сльнѣшсльнѣе, сльнѣсльнѣша, сльнѣшсльнѣшь, сльнѣшъсльнѣшемъ, сльнѣшемьсльнѣша, сльнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
сльнѣшсльнѣшхъ, сльнѣшхьсльнѣшсльнѣшѹ, сльнѣшюсльнѣшемасльнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
сльнѣшѧ, сльнѣшѫ, сльнѣшесльнѣшсльнѣшѫ, сльнѣшѧ, сльнѣшѹсльнѣшеѭ, сльнѣшеѫ, сльнѣшеѧ, сльнѣшеюсльнѣшсльнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
сльнѣшѧ, сльнѣшѫ, сльнѣшесльнѣшь, сльнѣшъсльнѣшамъ, сльнѣшамьсльнѣшѧ, сльнѣше, сльнѣшѫсльнѣшамсльнѣшахъ, сльнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
сльнѣшсльнѣшѹ, сльнѣшюсльнѣшамасльнѣ, сльнѣшсльнѣшаго, сльнѣшаего, сльнѣшааго, сльнѣшагосльнѣшѹмѹ, сльнѣшѹемѹ, сльнѣшѹѹмѹ, сльнѣшѹмѹ, сльнѣшюмѹ, сльнѣшюемѹ, сльнѣшюѹмѹ, сльнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
сльнѣсльнѣшаго, сльнѣшаего, сльнѣшааго, сльнѣшагосльнѣшмь, сльнѣшмь, сльнѣшмъ, сльнѣшмъсльнѣшмь, сльнѣшмь, сльнѣшмъ, сльнѣшмъсльнѣсльнѣше, сльнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
сльнѣшхъ, сльнѣшхъ, сльнѣшхь, сльнѣшхьсльнѣшмъ, сльнѣшмъ, сльнѣшмьсльнѣшѧѧ, сльнѣшее, сльнѣшѫѫсльнѣшм, сльнѣшмсльнѣшхъ, сльнѣшхъ, сльнѣшхьсльнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
сльнѣшѹю, сльнѣшююсльнѣшма, сльнѣшмасльнѣе, сльнѣ, сльнѣшее, сльнѣшесльнѣшаго, сльнѣшаего, сльнѣшааго, сльнѣшагосльнѣшѹмѹ, сльнѣшѹемѹ, сльнѣшѹѹмѹ, сльнѣшѹмѹ, сльнѣшюмѹ, сльнѣшюемѹ, сльнѣшюѹмѹ, сльнѣшюмѹсльнѣе, сльнѣ, сльнѣшее, сльнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
сльнѣшаго, сльнѣшаего, сльнѣшааго, сльнѣшагосльнѣшмь, сльнѣшмь, сльнѣшмъ, сльнѣшмъсльнѣшмь, сльнѣшмь, сльнѣшмъ, сльнѣшмъсльнѣе, сльнѣ, сльнѣшее, сльнѣшесльнѣшаꙗ, сльнѣшаѣ, сльнѣшаѧсльнѣшхъ, сльнѣшхъ, сльнѣшхь, сльнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
сльнѣшмъ, сльнѣшмъ, сльнѣшмьсльнѣшаꙗ, сльнѣшаѣ, сльнѣшаѧсльнѣшм, сльнѣшмсльнѣшхъ, сльнѣшхъ, сльнѣшхьсльнѣшсльнѣшѹю, сльнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
сльнѣшма, сльнѣшмасльнѣшꙗ, сльнѣшѣ, сльнѣшаꙗсльнѣшѧѧ, сльнѣшѧѩ, сльнѣшѫѫ, сльнѣшаѧ, сльнѣшее, сльнѣшеѥсльнѣшсльнѣшѫѫ, сльнѣшѫѭ, сльнѣшѧѧ, сльнѣшѧѩ, сльнѣшююсльнѣшѫѫ, сльнѣшѫѭ, сльнѣшѧѧ, сльнѣшѧѩ, сльнѣшюю, сльнѣшеѭ, сльнѣшеѫ, сльнѣшеѧ, сльнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
сльнѣшсльнѣшꙗ, сльнѣшѣсльнѣшѧѧ, сльнѣшѧѩ, сльнѣшѫѫ, сльнѣшаѧ, сльнѣшее, сльнѣшеѥсльнѣшхъ, сльнѣшхъ, сльнѣшхь, сльнѣшхьсльнѣшмъ, сльнѣшмъ, сльнѣшмь, сльнѣшмьсльнѣшѧѧ, сльнѣшѧѩ, сльнѣшѫѫ, сльнѣшаѧ, сльнѣшее, сльнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
сльнѣшм, сльнѣшмсльнѣшхъ, сльнѣшхъ, сльнѣшхь, сльнѣшхьсльнѣшсльнѣшѹю, сльнѣшююсльнѣшма, сльнѣшма
сльнъ -ꙑ прил За време — определен бже оць нашхъ ... вꙿсѣкомѹ сѫщьствѹ. съдѣтель ... жьтью отънѫдьнѹмѹ. ꙇ прставленью лѣтѹ слънѹмѹ. жвꙑмъ СЕ 64а 16 Изч СЕ Гр μετρέω слънъ Нвб Срв числен ’който се отнася до число’ ОА ВА АК ЕтМл БТР АР ЕА