Исторически речник
нт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нтнѭ, нѧ, нюншнтъ, нть, нтнмъ, нмь, нм, нмонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
нѧтъ, нѧть, нѧтнвѣнтантенн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
нмъ, нмь, нмнтенвѣнтанхъ, нхь, нхн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ннхомъ, нхомь, нхом, нхмꙑнстеншѧ, ншѫ, нша, нше, нхѫнховѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нстенꙗахъ, нѣахъ, наахъ, нѣхъ, нꙗхъ, нѧахъ, нѧхъ, нꙗахь, нѣахь, наахь, нѣхь, нꙗхь, нѧахь, нѧхь, нꙗах, нѣах, наах, нѣх, нꙗх, нѧах, нѧхнꙗаше, нѣаше, нааше, нѣше, нꙗше, нѧаше, нѧшенꙗаше, нѣаше, нааше, нѣше, нꙗше, нѧаше, нѧшенꙗахомъ, нѣахомъ, наахомъ, нѣхомъ, нꙗхомъ, нѧахомъ, нѧхомъ, нꙗахомь, нѣахомь, наахомь, нѣхомь, нꙗхомь, нѧахомь, нѧхомь, нꙗахом, нѣахом, наахом, нѣхом, нꙗхом, нѧахом, нѧхомнꙗашете, нѣашете, наашете, нѣшете, нꙗшете, нꙗасте, нѣасте, наасте, нѣсте, нꙗсте, нѧасте, нѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нꙗахѫ, нѣахѫ, наахѫ, нѣхѫ, нꙗхѫ, нꙗахѹ, нѣахѹ, наахѹ, нѣхѹ, нꙗхѹ, нѧахѹ, нѧхѹнꙗаховѣ, нѣаховѣ, нааховѣ, нѣховѣ, нꙗховѣ, нѧаховѣ, нѧховѣнꙗашета, нѣашета, наашета, нѣшета, нꙗшета, нꙗаста, нѣаста, нааста, нѣста, нꙗста, нѧаста, нѧстанꙗашете, нѣашете, наашете, нѣшете, нꙗшете, нꙗасте, нѣасте, наасте, нѣсте, нꙗсте, нѧасте, нѧсте
нт -нѭ -нш несв 1. Съчинявам, правя понеже ѹбо мъноѕ наѧсѧ нт повѣсть о ꙇꙁвѣстованꙑхъ въ насъ вештехъ ... ꙇꙁвол сѧ  мьнѣ ... въ істнѫ по рѧдѫ псат тебѣ славънꙑ теофле М Лк 1.1 З А 2. Подготвям се за нещо, стремя се към нещо тъ ѹбо въ юнѣ врьстѣ трѹждааше сꙙ.  ѹмъ беꙁ глѹма хранꙙ ... на жт въꙁдръжанꙿно нꙗаше С 279.30 М З А С Гр μεταρρυϑμίζω ἀνατάσσομαι ініті Нвб Срв чиня, чина диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА