Исторически речник
етврьтовластьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
етврьтовластьнкъ, етврьтовластьнкь, етврьтовластънкъ, етврьтовластънкь, етврьтовластнкъ, етврьтовластнкьетврьтовластьнка, етврьтовластънка, етврьтовластнкаетврьтовластьнкѹ, етврьтовластънкѹ, етврьтовластнкѹетврьтовластьнкъ, етврьтовластьнкь, етврьтовластънкъ, етврьтовластънкь, етврьтовластнкъ, етврьтовластнкьетврьтовластьнка, етврьтовластънка, етврьтовластнкаетврьтовластьнкомь, етврьтовластьнкомъ, етврьтовластънкомь, етврьтовластънкомъ, етврьтовластнкомь, етврьтовластнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
етврьтовластьнцѣ, етврьтовластънцѣ, етврьтовластнцѣетврьтовластьне, етврьтовластъне, етврьтовластнеетврьтовластьнц, етврьтовластънц, етврьтовластнцетврьтовластьнкъ, етврьтовластьнкь, етврьтовластънкъ, етврьтовластънкь, етврьтовластнкъ, етврьтовластнкьетврьтовластьнкомъ, етврьтовластьнкомь, етврьтовластънкомъ, етврьтовластънкомь, етврьтовластнкомъ, етврьтовластнкомьетврьтовластьнкꙑ, етврьтовластънкꙑ, етврьтовластнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
етврьтовластьнкꙑ, етврьтовластънкꙑ, етврьтовластнкꙑетврьтовластьнцѣхъ, етврьтовластьнцѣхь, етврьтовластънцѣхъ, етврьтовластънцѣхь, етврьтовластнцѣхъ, етврьтовластнцѣхьетврьтовластьнка, етврьтовластънка, етврьтовластнкаетврьтовластьнкѹ, етврьтовластънкѹ, етврьтовластнкѹетврьтовластьнкома, етврьтовластънкома, етврьтовластнкома
етврьтовластьнкъ м Четврътовластник — управител на една четвърт от дадена област в Римската империя ꙇродъ же етврътовластьнкъ облаемъ мъ. о родѣдѣ женѣ братра своего. ꙇ о вьсемь ꙁьлѣ еже сътвор родъ М Лк 3.19 Изч М З Калка от гр τετράρχης етврътовластьнкъ Нвб Срв четвърт