Исторически речник
есат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
есатешѫ, ешѹешешешетъ, ешеть, ешетешемъ, ешемь, ешем, ешемоешете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ешѫтъ, ешѹтъ, ешѫть, ешѹть, ешѫт, ешѹтешевѣешетаешетеешеш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ешмъ, ешѣмъ, ешамъ, ешмь, ешѣмь, ешамь, ешм, ешѣм, ешамеште, ешѣте, ешатаешвѣ, ешавѣешта, ешатаесахъ, есахь, есахеса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
есаесахомъ, есахомь, есахом, есахмꙑесастеесашѧ, есашѫ, есаша, есаше, есахѫесаховѣесаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
есастеесаахъ, есахъ, есаахь, есахь, есаах, есахесааше, есашеесааше, есахъесаахомъ, есахомъ, есаахомь, есахомь, есаахом, есахомесаашете, есашете, есаасте, есасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
есаахѫ, есахѫ, есаахѹ, есахѹесааховѣ, есаховѣесаашета, есашета, есааста, есастаесаашете, есашете, есаасте, есасте
есат -ешѫ -ешеш несв Късам, откъсвам, бера вьсѣко бо дрѣво отъ плода своего поꙁнаатъ сѧ. не отъ трънѣ бо ешѫтъ смокъв. н отъ кѫпнꙑ гроꙁда обемлѭтъ М Лк 6.44 Изч М З Гр συλλέγω Нвб Срв [от]чесна, [от]чесвам ’откъсвам стрък от растение, за да го посадя’ диал ДА