Исторически речник
цѣнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
цѣнтцѣнѭ, цѣнѧ, цѣнюцѣншцѣнтъ, цѣнть, цѣнтцѣнмъ, цѣнмь, цѣнм, цѣнмоцѣнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
цѣнѧтъ, цѣнѧть, цѣнѧтцѣнвѣцѣнтацѣнтецѣнцѣн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
цѣнмъ, цѣнмь, цѣнмцѣнтецѣнвѣцѣнтацѣнхъ, цѣнхь, цѣнхцѣн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
цѣнцѣнхомъ, цѣнхомь, цѣнхом, цѣнхмꙑцѣнстецѣншѧ, цѣншѫ, цѣнша, цѣнше, цѣнхѫцѣнховѣцѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
цѣнстецѣнꙗахъ, цѣнѣахъ, цѣнаахъ, цѣнѣхъ, цѣнꙗхъ, цѣнѧахъ, цѣнѧхъ, цѣнꙗахь, цѣнѣахь, цѣнаахь, цѣнѣхь, цѣнꙗхь, цѣнѧахь, цѣнѧхь, цѣнꙗах, цѣнѣах, цѣнаах, цѣнѣх, цѣнꙗх, цѣнѧах, цѣнѧхцѣнꙗаше, цѣнѣаше, цѣнааше, цѣнѣше, цѣнꙗше, цѣнѧаше, цѣнѧшецѣнꙗаше, цѣнѣаше, цѣнааше, цѣнѣше, цѣнꙗше, цѣнѧаше, цѣнѧшецѣнꙗахомъ, цѣнѣахомъ, цѣнаахомъ, цѣнѣхомъ, цѣнꙗхомъ, цѣнѧахомъ, цѣнѧхомъ, цѣнꙗахомь, цѣнѣахомь, цѣнаахомь, цѣнѣхомь, цѣнꙗхомь, цѣнѧахомь, цѣнѧхомь, цѣнꙗахом, цѣнѣахом, цѣнаахом, цѣнѣхом, цѣнꙗхом, цѣнѧахом, цѣнѧхомцѣнꙗашете, цѣнѣашете, цѣнаашете, цѣнѣшете, цѣнꙗшете, цѣнꙗасте, цѣнѣасте, цѣнаасте, цѣнѣсте, цѣнꙗсте, цѣнѧасте, цѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
цѣнꙗахѫ, цѣнѣахѫ, цѣнаахѫ, цѣнѣхѫ, цѣнꙗхѫ, цѣнꙗахѹ, цѣнѣахѹ, цѣнаахѹ, цѣнѣхѹ, цѣнꙗхѹ, цѣнѧахѹ, цѣнѧхѹцѣнꙗаховѣ, цѣнѣаховѣ, цѣнааховѣ, цѣнѣховѣ, цѣнꙗховѣ, цѣнѧаховѣ, цѣнѧховѣцѣнꙗашета, цѣнѣашета, цѣнаашета, цѣнѣшета, цѣнꙗшета, цѣнꙗаста, цѣнѣаста, цѣнааста, цѣнѣста, цѣнꙗста, цѣнѧаста, цѣнѧстацѣнꙗашете, цѣнѣашете, цѣнаашете, цѣнѣшете, цѣнꙗшете, цѣнꙗасте, цѣнѣасте, цѣнаасте, цѣнѣсте, цѣнꙗсте, цѣнѧасте, цѣнѧсте
цѣнт -цѣнѭ -цѣнш несв Оценявам, давам цена тъгда събꙑстъ сѧ рееное пророкомь глѭштемь. ꙇ прѩсѧ тр десѧт съребрънкъ ... егоже цѣншѧ отъ снъ ꙁлвъ. ꙇ да(шѧ)шѧ ѩ на селѣ скѫдельн М Мт 27.9 З А СК Прич. мин. страд. като същ. цѣн҄енꙑ м ед ὁ τετιμημένος Този, който е оценен; оцененият тъгда събꙑстъ сѧ рееное ... ꙇ прѩсѧ тр десѧт съребрънкъ цѣнѫ цѣненааго ... ꙇ да(шѧ)шѧ ѩ на селѣ скѫдельн М Мт 27.9 Изч М З А СК Гр τιμάομαι Нвб ценя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА