Исторически речник
цѣлꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
цѣлꙑватцѣлꙑваѭ, цѣлꙑваѫ, цѣлꙑваѧ, цѣлꙑваюцѣлꙑваш, цѣлꙑваеш, цѣлꙑваашцѣлꙑватъ, цѣлꙑваетъ, цѣлꙑваатъ, цѣлꙑвать, цѣлꙑваеть, цѣлꙑваать, цѣлꙑват, цѣлꙑвает, цѣлꙑваатцѣлꙑвамъ, цѣлꙑваемъ, цѣлꙑваамъ, цѣлꙑвамь, цѣлꙑваемь, цѣлꙑваамь, цѣлꙑвам, цѣлꙑваем, цѣлꙑваам, цѣлꙑвамо, цѣлꙑваемо, цѣлꙑваамоцѣлꙑвате, цѣлꙑваете, цѣлꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
цѣлꙑваѭтъ, цѣлꙑваѫтъ, цѣлꙑваѧтъ, цѣлꙑваютъ, цѣлꙑваѭть, цѣлꙑваѫть, цѣлꙑваѧть, цѣлꙑвають, цѣлꙑваѭт, цѣлꙑваѫт, цѣлꙑваѧт, цѣлꙑваютцѣлꙑвавѣ, цѣлꙑваевѣ, цѣлꙑваавѣцѣлꙑвата, цѣлꙑваета, цѣлꙑваатацѣлꙑвате, цѣлꙑваете, цѣлꙑваатецѣлꙑвацѣлꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
цѣлꙑвамъ, цѣлꙑвамь, цѣлꙑвамцѣлꙑватецѣлꙑвавѣцѣлꙑватацѣлꙑвахъ, цѣлꙑвахь, цѣлꙑвахцѣлꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
цѣлꙑвацѣлꙑвахомъ, цѣлꙑвахомь, цѣлꙑвахом, цѣлꙑвахмꙑцѣлꙑвастецѣлꙑвашѧ, цѣлꙑвашѫ, цѣлꙑваша, цѣлꙑваше, цѣлꙑвахѫцѣлꙑваховѣцѣлꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
цѣлꙑвастецѣлꙑваахъ, цѣлꙑвахъ, цѣлꙑваахь, цѣлꙑвахь, цѣлꙑваах, цѣлꙑвахцѣлꙑвааше, цѣлꙑвашецѣлꙑвааше, цѣлꙑвашецѣлꙑваахомъ, цѣлꙑвахомъ, цѣлꙑваахомь, цѣлꙑвахомь, цѣлꙑваахом, цѣлꙑвахомцѣлꙑваашете, цѣлꙑвашете, цѣлꙑваасте, цѣлꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
цѣлꙑваахѫ, цѣлꙑвахѫ, цѣлꙑваахѹ, цѣлꙑвахѹцѣлꙑвааховѣ, цѣлꙑваховѣцѣлꙑваашета, цѣлꙑвашета, цѣлꙑвааста, цѣлꙑвастацѣлꙑваашете, цѣлꙑвашете, цѣлꙑваасте, цѣлꙑвасте
цѣлꙑват -цѣлꙑваѭ -цѣлꙑваш несв Поздравявам, приветствам въꙁложішѧ на нь съплетъше тръновъ вѣнець.  наѧшѧ цѣлъвате і. радѹ сѧ црю юдескъ.  біѣахѫ  А Мк 15.18 Образно. цѣльбьнѫѭ  жтю ѹспѣшьнѫѭ памꙙть оставшꙙ ... небесно любꙙтъ вѣно жт.  цѣлꙑваѭтъ. не тъьѭ въ жт свомъ. нъ  по съмрьт съмрьть ѹмрьтввъше прсвонмъ же къ бѹ С 542.22 Изч А С Гр ἀσπάζομαι цѣлъват Вж. при цѣловат Нвб