Исторически речник
цѣлъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
цѣлъ, цѣльцѣлацѣлѹцѣлъ, цѣльцѣлацѣломь, цѣломъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
цѣлѣцѣле, цѣлꙑцѣлцѣлъ, цѣльцѣломъ, цѣломьцѣлꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
цѣлꙑцѣлѣхъ, цѣлѣхьцѣлацѣлѹцѣломацѣло
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
цѣлацѣлѹцѣлоцѣлацѣломь, цѣломъцѣлѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
цѣлацѣлъ, цѣльцѣломъ, цѣломьцѣлацѣлꙑцѣлѣхъ, цѣлѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
цѣлѣцѣлѹцѣломацѣлацѣлꙑ, цѣлѫцѣлѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
цѣлѫ, цѣлѹцѣлоѭ, цѣлоѫ, цѣлоѧ, цѣлоюцѣлѣцѣлꙑцѣлъ, цѣльцѣламъ, цѣламь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
цѣлꙑцѣламцѣлахъ, цѣлахьцѣлѣцѣлѹцѣлама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
цѣлꙑ, цѣлꙑ, цѣлоцѣлаго, цѣлаего, цѣлааго, цѣлаго, цѣлого, цѣлога, цѣлгоцѣлѹмѹ, цѣлѹемѹ, цѣлѹѹмѹ, цѣлѹмѹ, цѣлоомѹ, цѣломѹ, цѣлоѹмѹ, цѣлмѹцѣлꙑ, цѣлꙑ, цѣлоцѣлаго, цѣлаего, цѣлааго, цѣлаго, цѣлого, цѣлога, цѣлгоцѣлꙑмь, цѣлꙑмь, цѣлꙑмъ, цѣлꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
цѣлѣмь, цѣлѣемь, цѣлѣѣмь, цѣлѣамь, цѣлѣмь, цѣлѣмъ, цѣлѣемъ, цѣлѣѣмъ, цѣлѣамъ, цѣлѣмъ, цѣломь, цѣломъцѣлꙑ, цѣлꙑ, цѣлоцѣлцѣлꙑхъ, цѣлꙑхъ, цѣлꙑхь, цѣлꙑхь, цѣлѣхъ, цѣлѣхьцѣлꙑмъ, цѣлꙑмъ, цѣлꙑмь, цѣлꙑмь, цѣлѣмъ, цѣлѣмьцѣлꙑѧ, цѣлꙑꙗ, цѣлꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
цѣлꙑм, цѣлꙑмцѣлꙑхъ, цѣлꙑхъ, цѣлꙑхь, цѣлꙑхьцѣлаꙗ, цѣлаа, цѣлаѣцѣлѹю, цѣлоюцѣлꙑма, цѣлꙑмацѣло, цѣлое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
цѣлаго, цѣлаего, цѣлааго, цѣлаго, цѣлого, цѣлога, цѣлгоцѣлѹмѹ, цѣлѹемѹ, цѣлѹѹмѹ, цѣлѹмѹ, цѣлоомѹ, цѣломѹ, цѣлоѹмѹ, цѣлмѹцѣло, цѣлоецѣлаго, цѣлаего, цѣлааго, цѣлаго, цѣлого, цѣлога, цѣлгоцѣлꙑмь, цѣлꙑмь, цѣлꙑмъ, цѣлꙑмъцѣлѣмь, цѣлѣемь, цѣлѣѣмь, цѣлѣамь, цѣлѣмь, цѣлѣмъ, цѣлѣемъ, цѣлѣѣмъ, цѣлѣамъ, цѣлѣмъ, цѣломь, цѣломъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
цѣло, цѣлоецѣлаꙗ, цѣлаа, цѣлаѣ, цѣлаѧцѣлꙑхъ, цѣлꙑхъ, цѣлꙑхь, цѣлꙑхь, цѣлѣхъ, цѣлѣхьцѣлꙑмъ, цѣлꙑмъ, цѣлꙑмь, цѣлꙑмь, цѣлѣмъ, цѣлѣмьцѣлаꙗ, цѣлаа, цѣлаѣ, цѣлаѧцѣлꙑм, цѣлꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
цѣлꙑхъ, цѣлꙑхъ, цѣлꙑхь, цѣлꙑхьцѣлѣцѣлѹю, цѣлоюцѣлꙑма, цѣлꙑмацѣлаꙗ, цѣлаа, цѣлаѣ, цѣлаѧцѣлꙑѧ, цѣлꙑꙗ, цѣлѫѭ, цѣлꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
цѣлѣ, цѣлоцѣлѫѭ, цѣлѹю, цѣлоѭ, цѣлоюцѣлѫѭ, цѣлоѫ, цѣлоѧ, цѣлоюцѣлѣцѣлꙑѧ, цѣлꙑꙗ, цѣлꙑецѣлꙑхъ, цѣлꙑхъ, цѣлѣхъ, цѣлꙑхь, цѣлꙑхь, цѣлѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
цѣлꙑмъ, цѣлꙑмъ, цѣлѣмъ, цѣлꙑмь, цѣлꙑмь, цѣлѣмьцѣлꙑѧ, цѣлꙑꙗ, цѣлꙑецѣлꙑм, цѣлꙑмцѣлꙑхъ, цѣлꙑхъ, цѣлꙑхь, цѣлꙑхьцѣлѣцѣлѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
цѣлꙑма, цѣлꙑмацѣлѣ, цѣлѣшцѣлѣшацѣлѣшѹ, цѣлѣшюцѣлѣцѣлѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
цѣлѣшемь, цѣлѣшемъцѣлѣшцѣлѣцѣлѣше, цѣлѣшцѣлѣшь, цѣлѣшъцѣлѣшемъ, цѣлѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
цѣлѣшѧцѣлѣшцѣлѣшхъ, цѣлѣшхьцѣлѣшацѣлѣшѹ, цѣлѣшюцѣлѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
цѣлѣе, цѣлѣ, цѣлѣшецѣлѣшацѣлѣшѹ, цѣлѣшюцѣлѣе, цѣлѣ, цѣлѣшецѣлѣшацѣлѣшемь, цѣлѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
цѣлѣшцѣлѣе, цѣлѣцѣлѣша, цѣлѣшцѣлѣшь, цѣлѣшъцѣлѣшемъ, цѣлѣшемьцѣлѣша, цѣлѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
цѣлѣшцѣлѣшхъ, цѣлѣшхьцѣлѣшцѣлѣшѹ, цѣлѣшюцѣлѣшемацѣлѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
цѣлѣшѧ, цѣлѣшѫ, цѣлѣшецѣлѣшцѣлѣшѫ, цѣлѣшѧ, цѣлѣшѹцѣлѣшеѭ, цѣлѣшеѫ, цѣлѣшеѧ, цѣлѣшеюцѣлѣшцѣлѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
цѣлѣшѧ, цѣлѣшѫ, цѣлѣшецѣлѣшь, цѣлѣшъцѣлѣшамъ, цѣлѣшамьцѣлѣшѧ, цѣлѣше, цѣлѣшѫцѣлѣшамцѣлѣшахъ, цѣлѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
цѣлѣшцѣлѣшѹ, цѣлѣшюцѣлѣшамацѣлѣ, цѣлѣшцѣлѣшаго, цѣлѣшаего, цѣлѣшааго, цѣлѣшагоцѣлѣшѹмѹ, цѣлѣшѹемѹ, цѣлѣшѹѹмѹ, цѣлѣшѹмѹ, цѣлѣшюмѹ, цѣлѣшюемѹ, цѣлѣшюѹмѹ, цѣлѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
цѣлѣцѣлѣшаго, цѣлѣшаего, цѣлѣшааго, цѣлѣшагоцѣлѣшмь, цѣлѣшмь, цѣлѣшмъ, цѣлѣшмъцѣлѣшмь, цѣлѣшмь, цѣлѣшмъ, цѣлѣшмъцѣлѣцѣлѣше, цѣлѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
цѣлѣшхъ, цѣлѣшхъ, цѣлѣшхь, цѣлѣшхьцѣлѣшмъ, цѣлѣшмъ, цѣлѣшмьцѣлѣшѧѧ, цѣлѣшее, цѣлѣшѫѫцѣлѣшм, цѣлѣшмцѣлѣшхъ, цѣлѣшхъ, цѣлѣшхьцѣлѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
цѣлѣшѹю, цѣлѣшююцѣлѣшма, цѣлѣшмацѣлѣе, цѣлѣ, цѣлѣшее, цѣлѣшецѣлѣшаго, цѣлѣшаего, цѣлѣшааго, цѣлѣшагоцѣлѣшѹмѹ, цѣлѣшѹемѹ, цѣлѣшѹѹмѹ, цѣлѣшѹмѹ, цѣлѣшюмѹ, цѣлѣшюемѹ, цѣлѣшюѹмѹ, цѣлѣшюмѹцѣлѣе, цѣлѣ, цѣлѣшее, цѣлѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
цѣлѣшаго, цѣлѣшаего, цѣлѣшааго, цѣлѣшагоцѣлѣшмь, цѣлѣшмь, цѣлѣшмъ, цѣлѣшмъцѣлѣшмь, цѣлѣшмь, цѣлѣшмъ, цѣлѣшмъцѣлѣе, цѣлѣ, цѣлѣшее, цѣлѣшецѣлѣшаꙗ, цѣлѣшаѣ, цѣлѣшаѧцѣлѣшхъ, цѣлѣшхъ, цѣлѣшхь, цѣлѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
цѣлѣшмъ, цѣлѣшмъ, цѣлѣшмьцѣлѣшаꙗ, цѣлѣшаѣ, цѣлѣшаѧцѣлѣшм, цѣлѣшмцѣлѣшхъ, цѣлѣшхъ, цѣлѣшхьцѣлѣшцѣлѣшѹю, цѣлѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
цѣлѣшма, цѣлѣшмацѣлѣшꙗ, цѣлѣшѣ, цѣлѣшаꙗцѣлѣшѧѧ, цѣлѣшѧѩ, цѣлѣшѫѫ, цѣлѣшаѧ, цѣлѣшее, цѣлѣшеѥцѣлѣшцѣлѣшѫѫ, цѣлѣшѫѭ, цѣлѣшѧѧ, цѣлѣшѧѩ, цѣлѣшююцѣлѣшѫѫ, цѣлѣшѫѭ, цѣлѣшѧѧ, цѣлѣшѧѩ, цѣлѣшюю, цѣлѣшеѭ, цѣлѣшеѫ, цѣлѣшеѧ, цѣлѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
цѣлѣшцѣлѣшꙗ, цѣлѣшѣцѣлѣшѧѧ, цѣлѣшѧѩ, цѣлѣшѫѫ, цѣлѣшаѧ, цѣлѣшее, цѣлѣшеѥцѣлѣшхъ, цѣлѣшхъ, цѣлѣшхь, цѣлѣшхьцѣлѣшмъ, цѣлѣшмъ, цѣлѣшмь, цѣлѣшмьцѣлѣшѧѧ, цѣлѣшѧѩ, цѣлѣшѫѫ, цѣлѣшаѧ, цѣлѣшее, цѣлѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
цѣлѣшм, цѣлѣшмцѣлѣшхъ, цѣлѣшхъ, цѣлѣшхь, цѣлѣшхьцѣлѣшцѣлѣшѹю, цѣлѣшююцѣлѣшма, цѣлѣшма
цѣлъ -ꙑ прил 1. Цял, непокътнат, невредим вьлѣꙁе вь пешть горѫштѫѭ ... ꙁлѣꙁе слоѭ стааго дха. беꙁ врѣда  цѣлъ С 541.4 како може аг҄гелъ амбакѹма сьвест на ровъ льв.  пакꙑ вьꙁвест. а прлежꙙштꙙ пеат цѣлꙑ остав С 502.5 цѣсарь ... повелѣ вьврѣшт  тѹ ... въвръженѹ же бꙑвъшꙋ ... въ съмрьтънѫѭ пѫнѫ. прѣбꙑстъ цѣлъ. не прмъ нкакож(е) ꙁъла С 193.24 2. Цял, всеобхватен вьсь мръ напльн.  прѣбꙑваатъ вь мѣстѣхъ цѣлъ. вь вьсѫ ꙁемьѭ ꙁде слава го С 508.30 аште ѹбо не бꙑ въсталъ ꙗвѣ. ꙗкоже акꙑ прѣльштен с.  протвѫ цѣлѣ странѣ о н҄емъ борѫште сꙙ  беꙁ домѹ.  беꙁ града бꙑвъше отъвръгл сꙙ го бꙑшꙙ С 442.1 3. Прен. Здрав ꙇ абье цѣлъ бꙑстъ лкъ. ꙇ вьꙁѧтъ одръ сво.  хождааше М Йо 5.9 З А сего вдѣвъ с лежѧшта. ꙇ ... гла емѹ хоштеш л цѣлъ бꙑт М Йо 5.6А стꙑ ... въꙁможе бѣсъ ꙁгънат ꙁ н҄его.  ѹкрѣпѣвꙿшѹ мѹ ꙁѣло.  цѣлѹ бꙑвꙿшѹ. прьвоѭ слоѭ сътвор С 567.21 4. Прен. Чист, невинен се аꙁъ сълѭ вꙑ ѣко овьцѧ по срѣдѣ влъкъ. бѫдѣте же мѫдр ѣко ꙁмѩ ꙇ цѣл ѣко голѫбье М Мт 10.16 З А сътворт цѣлъ ποιέω ὑγιῆ, ἀποκαϑίστημι ὑγιῆ, ἀποκαϑίστημι ὑγιαίνοντα Излекувам, изцеря ꙇде же лвкъ  повѣ(дѣ) юдеомъ. ѣко с. естъ же  сътвор цѣла М Йо 5.15 онъ же отъвѣшта мъ. ꙇже мѧ сътвор цѣла тъ мънѣ рее. вьꙁьм одръ тво  ход М Йо 5.11 З А онъ же тр дн алꙿкавъ  молтвѣ дно прлежавъ. цѣла раслабьнааго сътворвъ.  благословвꙑ  С 518.22 мꙿногѫ тѫгѫ мѣахѫ вьсѣьскꙑ пекѫште сꙙ мъ цѣлт ранꙑ.  сътворівъше го цѣла прлежанмъ С 51.21 цѣлъ бꙑт ἰάομαι Здрав съм, излекуван съм  абіе сѧкнѫ. стоьнкъ кръве еѩ.  раꙁѹмѣ тѣломъ. ѣко цѣла естъ оⷮ ранꙑ А Мк 5.29 М З А СК СЕ С Гр ὑγιής ὁλόκληρος σῶος ἀκέραιος ὑγιαίνω ἐρρωμένος цѣль цѣл Нвб цял, цел диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Цело м ЛИ Целко м ЛИ Целе м ЛИ Цела ж ЛИ Целка ж ЛИ Целков ФИ СтИл, РЛФИ Целково парче МИ ЙЗ,МИПан