Исторически речник
цѣломѫдрость  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
цѣломѫдростьцѣломѫдростцѣломѫдростцѣломѫдростьцѣломѫдростьѭ, цѣломѫдростѭ, цѣломѫдростѫ, цѣломѫдростѧ, цѣломѫдростью, цѣломѫдростюцѣломѫдрост
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
цѣломѫдростцѣломѫдростцѣломѫдрость, цѣломѫдрост, цѣломѫдростецѣломѫдростьмъ, цѣломѫдростемъ, цѣломѫдростьмь, цѣломѫдростемьцѣломѫдростьм, цѣломѫдростъм, цѣломѫдростмцѣломѫдростьхъ, цѣломѫдростьхь, цѣломѫдростехъ, цѣломѫдростехь
NfOuNfGuNfDu
цѣломѫдростцѣломѫдростью, цѣломѫдростю, цѣломѫдростѹцѣломѫдростьма, цѣломѫдростъма, цѣломѫдростма
цѣломѫдрость - ж Целомъдрие, добродетелност, непоквареност ѣко да гь бъ наⷲ҇ съвъкѹптъ ѣ. вь любьвь съвръшенѫ. ꙇ жте нераꙁлѫьно гю. по. ѡ даровань. ѣко дат ꙇма цѣломѫдрость. ꙇ любь нелцемѣрънѫ СЕ 9b 7—8 Изч СЕ Гр πίστις ἀκαταίσχυντος Нвб Срв целомъдреност ОА АК ЕтМл БТР АР целомудреност остар ВА